The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Bruynsen, Jan

printer
printer-friendly view
Inventory #221
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1766, film no. 2057, act no. 259, fol. 648-655
Date1665/09/15
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposegoods ceded as equivalent for debt
Family NameBruynsen.
Owner NameBruynsen, Jan
OccupationRetail merchant |a Wine, beer distributor
ResidenceAmsterdam
IntroductionCompareerde voor mij notaris Jan Q. Spitzhoff notaris Jan Bruijnsz. bierbeschooier de welcke verclaerde dat alsoo hy aen Alethea Jans huysvrouw van David Emmerick van Ruijtenbeeck, sijn comparants outste dochter, deuchdelicken schuldich ... is de somme van 600 gulden over ende ter sacke van gelden voor hem comparant aen Jacob Paets betaelt ende hem comparant verstreckt ... aen syn comparants dochter ende t'haren behoeve verleent ... derhalve ten behoeve van de voors. Alethea Jans syn dochter .. gecedeert ende in volcomen eijgendom overgegeven ... heeft de naervolgende meubelen.
CommentaryJan Bruijnsen had lent 600 f. to his daughter Alethea Jans, married to David Emmerick van Ruijtenbeeck via Jacob Paets. The goods in this inventory apparently covered this loan. Jacob Paets, who had apparently been an intermediary in the loan, was probably the booseller of R 29579 of Montias2.
NotaryJan Q. Spitzhoff
Total Value600 |d
Art Value142 |d 2 stuivers
# of Items9
Montias1 #138
 Prev Record 1 - 25 of 38  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een groot schildery daer de heele familie uijtgeschildert is f 40:--:-- [crossed out: 50:--:--]
0002 [ANONYMOUS] dito [een groot stuck ?] een botschap van Maria f 16:--:-- [crossed out: 20:--:--]
0003 [ANONYMOUS] dito: Francisci [later addition: copy] f 10:--:-- [crossed out: 16:--:--]
0004[a] [ANONYMOUS] seven cleijne borties f 16:--:-- [crossed out: f 20:--:--]
0004[b] [ANONYMOUS] seven cleijne borties f 16:--:-- [crossed out: f 20:--:--]
0004[c] [ANONYMOUS] seven cleijne borties f 16:--:-- [crossed out: f 20:--:--]
0004[d] [ANONYMOUS] seven cleijne borties f 16:--:-- [crossed out: f 20:--:--]
0004[e] [ANONYMOUS] seven cleijne borties f 16:--:-- [crossed out: f 20:--:--]
0004[f] [ANONYMOUS] seven cleijne borties f 16:--:-- [crossed out: f 20:--:--]
0004[g] [ANONYMOUS] seven cleijne borties f 16:--:-- [crossed out: f 20:--:--]
0005[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels sijnde prentjes [crossed out: twee conterfeijtsels van priesters] f 1:--:--
0005[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels sijnde prentjes [crossed out: twee conterfeijtsels van priesters] f 1:--:--
0006 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van de vier Evangelisten f 10:--:--
0007 [ANONYMOUS] een dito [conterfeijtsel] van Maria f 11:--:--
0008 [ANONYMOUS] noch een conterfeijtsel Francisci f 10:--:-- [crossed out: 3:--:--]
0009 [ANONYMOUS] dito van de groetenis Maria f 8:--:--
0010 [ANONYMOUS] een schildery afbeeldende het afnemen vant cruijs f 3:--:--
0011[a] [ANONYMOUS] noch acht cleijne soo prenten als schilderijties f 9:--:--
0011[b] [ANONYMOUS] noch acht cleijne soo prenten als schilderijties f 9:--:--
0011[c] [ANONYMOUS] noch acht cleijne soo prenten als schilderijties f 9:--:--
0011[d] [ANONYMOUS] noch acht cleijne soo prenten als schilderijties f 9:--:--
0011[e] [ANONYMOUS] noch acht cleijne soo prenten als schilderijties f 9:--:--
0011[f] [ANONYMOUS] noch acht cleijne soo prenten als schilderijties f 9:--:--
0011[g] [ANONYMOUS] noch acht cleijne soo prenten als schilderijties f 9:--:--
0011[h] [ANONYMOUS] noch acht cleijne soo prenten als schilderijties f 9:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 38  Last