The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Taeckema, Hendrick

printer
printer-friendly view
Inventory #222
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2751 fol. 363 and foll.
Date1659/10/30
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposecollateral for the surety on a loan
Family NameTaeckema
Owner NameTaeckema, Hendrick
Owner Notesgoods transferred to the surgeon Dirck Vis loan
Residenceop de Weteringh buyten Amsterdam
IntroductionOp huijden den xxx Oct. 1659 compareerde voor mij Pieter van Buyten notaris in presentie van de naergenoemde getuygen Hendrick Taeckema mij notaris bekent, de welcke by desen verclaerde te transporteeren cederen ende op te dragen aen ende ten behoeve van Mr. Dirck Vis chirurgijn alhier de hierachter volgende gespecificeerde meubelen huijsraet ende imboedel, hem comparant toecomende, jegenwoordich berustende ten huijse van Tryntge Cornelis weduwe van Adrian Potdexel wonende op de Weteringh buijten deser stede, ende dat omme de zelve schilderyen meubelen huijsraet ende imboedel als sijn eijgen [goed] terstont sonder eenige recht vordering te mogen aen wenden .... tot verzeckering van zoodanige borchtochte als de voorn. Mr. Dirck Vis op gisteren van hem comparant gejnterponeert heeft ten behoeve van Michiel Boons ter somme van 400 guld. capital.. . Bekennende hy comparant tot soo lang hy de voorn. Mr. Dirck Vis chirurgijn de voors. borchtochte niet sal hebben ontlast aende voors. schilderyen meubelen ende huysraet ende imboedel int minst geen actie recht noch eygendom te hebben...
CommentaryOn this date Hendrick Taeckema transferred his household goods to Mr. Dirck Vis, surgeon. Taeckema had constituted himself surety, by substitution, for a loan of 400 f. capital, apparently from Vis to Boons. Taeckema would have no right to any of these goods unless and until Vis had released him from his obligation.
NotaryPieter van Buyten
# of Items17
Montias1 #139
 Prev Record 1 - 17 of 17 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 CODDE, PIETER JACOBS de history van Emaus van Kodde
0002 ARENTSZ., ARENT (VAN DER CABEL) een dito [history]: Drie-Koningens-Groet van Arent Arentsz.
0003 [ANONYMOUS] een dito tafereel met twee sluytdeuren
0004 [ANONYMOUS] een dito Christy opstandingh
0005 [ANONYMOUS] een dito worstelende Hercules
0006 [ANONYMOUS] een dito: d'history van de gewonde Samaritaen
0007 PYNAS, JACOB SYMONSZ. een dito St. Franciscus van Jacob Pynas
0008 [ANONYMOUS] een dito: Lieve-Vrous-beeldtje met 't kintje op de schoot
0009 [ANONYMOUS] een dito,out: Drie-Koninghs-groetje, taefereelswijse
0010 [ANONYMOUS] een dito: Christus aen't cruys
0011 [ANONYMOUS] een dito: moeders conterfeijtsel
0012 GRAAT, BARENT een dito: broeder Koenradts conterfijtsel, van Graet
0013 STANGERUS, CORNELIS een dito [broeder Koenraedts conterfijtsel ?]: van Strangerus
0014 GRAAT, BARENT een dito [conterfijtsel van broeder Koenraedt ?]
0015 [ANONYMOUS] een dito: doodt gekonterfeijdt kindtje
0016 [ANONYMOUS] een dito: mijn conterfijtsel op een koper laetje [sic]
0017 GRAAT, BARENT een dito [mijn conterfijtsel ?]: van Mr. Barent
 Prev Record 1 - 17 of 17 Next