The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Verdonck, Huybert

printer
printer-friendly view
Inventory #223
Call Number1766
Date1665/06/22
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameVerdonck
Owner NameVerdonck, Huybert
Owner Notesand his widow Maria Hooft
Life Dates1622 |d c. 1665
Marriage Date1646/07/12
OccupationRetail merchant |a Clothing
ResidenceAmsterdam
IntroductionStaet ende inventaris gemaeckt van de boedel goederen ende effecten metter doot ontruimt ende achtergelaten by Huybert Verdonck winckelier in sijn leven by hem int gemeen beseten met Maria Hooft syne nagelaten weduwe, hebbende de selve Huybert Verdonck tot syne erffgenamen achtergelaten Albertus Verdonck syn voorsoon by syn eerstoverleden huijsvrouw geteelt nu out ontrent 15 jaren, item Joannes out 10 jaren ende Nicolaes Verdonck out 9 jaren beyde by de voorn. Maria Hooft verweckt ende welcke kinderen tot syn erfgenamen geinstitueert heeft beneffen syn voors. weduwe mede voor een kints gedeelte als blijckt by de testamente op den 14 july 1652 voor mij notaris ... gepasseert, sijnde de meublen ende de imboedel getaxeert door Elisabeth Martens ende Wejntje Willems schatsers deser stede opt aengeven van de voorn. weduwe ende ter presentie van de Eers. Jan Jongman ende Elbert Stier als by de gerechte alhier geauthoriseerde voogden over de voorn. Albertus Verdonck de outste soon.
CommentaryOn 12 July 1640, Huijbert Verdonck, from Haarlem, 24, assisted by his mother Metge Jans, gold refiner (?), living on the Conincxgracht, was betrothed to Petronella Jongmans, from Amsterdam, 20, living in the Calverstraet, assisted by her mother Stephanie Dirx (DTB 679/220). On 18 September 1651, Huijbert Verdonck, hat merchant (hoedecramer), widower of Pietertge Cornelis, living in the Stilsteech, was betrothed to Maritje Hooft, widow of Jan Claesz. Louw, living on the Conincxgracht (DTB 681/129). Verdonck, according to the INTRO, had one son who survived him from his first marriage (Albertus) and two children from his second (Johannes and Nicolaes). Jan Jongman, who was appointed guardian over Albertus, may have been the brother or other close relative of his first wife.
NotaryJan Q. Spitzhoff
AppraiserElisabeth Martens and Wejntje Willems
Total Value3002 |d 13 stuivers
Art Value91 |d
# of Items14
Montias1 #140
 Prev Record 1 - 25 of 36  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een Maria Magdalena met een ebbe lijst f 16:--:--
0002 [ANONYMOUS] een stilleven f 10:--:--
0003 [ANONYMOUS] een boerengeselschapje f 8:--:--
0004 [ANONYMOUS] een toubackje met een kannitje f 6:--:--
0005[a] [ANONYMOUS] twee stuckjes, 't eene een blompotje ende 't ander een paerjtje f 10:--:--
0005[b] [ANONYMOUS] twee stuckjes, 't eene een blompotje ende 't ander een paerjtje f 10:--:--
0006[a] [ANONYMOUS] vijff cleijne viercante bortjes f 12:--:--
0006[b] [ANONYMOUS] vijff cleijne viercante bortjes f 12:--:--
0006[c] [ANONYMOUS] vijff cleijne viercante bortjes f 12:--:--
0006[d] [ANONYMOUS] vijff cleijne viercante bortjes f 12:--:--
0006[e] [ANONYMOUS] vijff cleijne viercante bortjes f 12:--:--
0007 VENNE, ADRIAEN PIETERSZ. VAN DE een grauw stuck van Van de Venne f 12 :--:--
0008 [ANONYMOUS] een fruijtage in een silvere schael f 15:--:--
0009[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels f 40:--:--
0009[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels f 40:--:--
0010[a] [ANONYMOUS] een landschap met een print bort int voorhuijs (ende een groote ebbe lijst in de camer) f 12:--:--
0010[b] [ANONYMOUS] een landschap met een print bort int voorhuijs (ende een groote ebbe lisjt in de camer) f 12:--:--
0011[a] [ANONYMOUS] dry schilderijen, tesamen f 12:--:--
0011[b] [ANONYMOUS] dry schilderijen, tesamen f 12:--:--
0011[c] [ANONYMOUS] dry schilderijen, tesamen f 12:--:--
0012[a] [ANONYMOUS] 2 schilderyen met vergulde lysten f 5:--:--
0012[b] [ANONYMOUS] 2 schilderyen met vergulde lysten f 5:--:--
0013[a] [ANONYMOUS] 3 cleijn schilderytgens 2 alabaster borts ende een teckening 7 gulden
0013[b] [ANONYMOUS] 3 cleijn schilderytgens 2 alabaster borts ende een teckening
0013[c] [ANONYMOUS] 3 cleijn schilderytgens 2 alabaster borts ende een teckening
 Prev Record 1 - 25 of 36  Last