The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Brugman, Arent Pietersz.

printer
printer-friendly view
Inventory #226
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number486B, fol. 2-33, film 4842
Date1635/01/01
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeinventory taken after death of Brugman's wife in order to divide her share of the common held property between Brugman and the couple's son Pieter Brugman
Family NameBrugman
Owner NameBrugman, Arent Pietersz.
Owner Notesand his late wife Neeltgen Cornelis
Marriage Date1634/06/14
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale) |a Cloth, silk
ResidenceNieuwe Dijck in Amsterdam by de Brugsteech daer 't groen laecken uythangt
IntroductionStaet ende inventaris van de goederen die Sr. Arent Pietersz. Brugman met syne overledene huysvrouw Neeltgen Cornelis in haer leven tesaemen int gemeen beseeten hebben, gemaeckt ende gestelt by den selven Arent Pietersz. Brugman ten overstaen van de voochde by den E. heeren weesmeesteren gecooren over syn onmondige soone Pieter Brugman sulcx de selve nu naet overlyden van syne voors. huysvrouw zal. op den eersten januaris 1635 bevonden syn. Tenderende om die volgende te procederen tot schriftinge scheydinge ende deelinge thusken den voors. Arent Pietersz. Brugman ende syne kinderen. Postscript: Aldus geinventariseert by Evert Cocq openbar notaris ...ter presentie van de eersame Cornelis van Neck ende Sr. Jan Cuijstken de Jonghe als getuygen tot Amsterdam den eersten januarij 1635
CommentaryOn 18 November 1605, Arent Pietersz., 22 years old, assisted by his parents Pieter Jansz. and Lysbet Dierixdr., was betrothed to Neltgen Cornelis, 29, assisted by her parents Cornelis Lucasz. and Styntge Pe[...] (DTB 411/615). On 16 September 1608, Arent Pietersz. and Neeltge Cornelis had their daughter Oetje baptized in the N.K. in the presence of Lijsbet Dirxdr. (DTB 39/163). On 20 July 1608, the same couple had their son Pieter baptized in the N.K. in the presence of the same Lijsbet Dirx (DTB 39/223). Lysbeth Dircx was the sister-in-law of the painter Arent Arentsz. Cabel, of whom four paintings were recorded in the present inventory. She was a rich cloth dealer in the Groene Laken (where her son Arent Pietersz. was said to be living when he bought a lot at a W.K. sale in 1614 (R 27590 of Montias2). She remarried with Jan Arentsz. in 1618 (I. van Eeghen in Maandblad Amstelodamum 55(1968), p. 46). On 14 June 1634, Arent Pietersz. Brughman, from Amsterdam, widower of Neeltie Cornelis, living on the Lamuijen, was betrothed to Aaltie Alberts de Veer, widow of Pieter van Aenradt (2 1/2 years), living on the Houttuynen (DTB 443/374). Aaltje Alberts de Veer was the daughter of Albert de Veer (on whom, see NOTES to 27974) and the sister of Myntgen de Veer who married Jochem Jacobsz. Wachter of R 27974.
NotaryEvert Cocq
# of Items136
Montias1 #143
 Prev Record 1 - 25 of 136  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 PYNAS, JAN SYMONSZ. een stuck schildery van Jan Pynas de hestorie van Schipio
0002 [ANONYMOUS] een ront stuckgens vande verlooren soon
0003[a] [ANONYMOUS] twee ovaeltgens met ebben lysten zynde conterfeijtsels van Arent Pietersz. Brugman ende syn huysvrou
0003[b] [ANONYMOUS] twee ovaeltgens met ebben lysten zynde conterfeijtsels van Arent Pietersz. Brugman ende syn huysvrou
0004 PYNAS, JAN SYMONSZ. een stuck schildery van Jan Pynas wesende de cruysinge Christi
0005 BRUGMAN, ARENT PIETERSZ. een stuck van Arent Pietersz. synde verordeel Christi
0006 PYNAS, JACOB SYMONSZ. een stuck van Jacob Pynas synde de verrysinge Christi
0007 PYNAS, JACOB SYMONSZ. een stuck van Jacob Pynas de steeninge van Stefanus
0008 PYNAS, JAN SYMONSZ. een stuck van Jan Pynas synde Laserus opweckinge
0009[a] [ANONYMOUS] 2 lantschappen met ebben lysten
0009[b] [ANONYMOUS] 2 lantschappen met ebben lysten
0010 ARENTSZ., ARENT (VAN DER CABEL) een vissery van Arent Arentsz. Cabel
0011 PYNAS, JACOB SYMONSZ. een stuck van Jacob Pynas Abraham beloften
0012 PYNAS, JACOB SYMONSZ. een van Jacob Pynas Abrahams offerhande
0013 AVERCAMP, HENDRICK een stuck van de Stom tot Campen synde een vischerettge
0014 [ANONYMOUS] een stuck schildery van een brant
0015 [ANONYMOUS] een cleyn stuckxen op een cooper plaet een lantschapken
0016 AVERCAMP, HENDRICK een stuck schildery van Stom tot Campen synde een winter
0017 AVERCAMP, HENDRICK noch een ront stuckgen van Stom tot Campen synde een winter
0018 PYNAS, JACOB SYMONSZ. een stuck van Jacob Pynas daer Josep inde put gesteecken wert
0019 ARENTSZ., ARENT (VAN DER CABEL) een stuck van Arent Arentsz. Cabel synde een vischerij
0020[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van groot vader ende groot moeder
0020[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van groot vader ende groot moeder
0021[a] [ANONYMOUS] 2 lantschappen met ebben lysten
0021[b] [ANONYMOUS] 2 lantschappen met ebben lysten
 Prev Record 1 - 25 of 136  Last