The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Noirot, Jacomo

printer
printer-friendly view
Inventory #227
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number418B fol. 495 and foll., film 4790
Date1638/12/07
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory of debtor under court-ordered supervision
Family NameNoirot
Owner NameNoirot, Jacomo
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris gedaen by my Jacob Jacobsz. notaris ...ter presentie van de getuygen naegenoemt ten versoecke van de E. Daniel ende Isaac Noirot gebroeders ende erffgenamen onder benefitie van inventaris van Sr. Jacomo Noirot za. van de naervolgende goederen by de voors. Jacomo Noirot metter doot ontruymt ende nagelaten, synde alle de selve goederen bevonden, soo ten huyse van Sr. Jacomo van Uffelen als inden sterfhuyse van Sr Lucas van Uffelen zal., hebbende de voors. Jacomo van Uffelen de voors. inventaris als mede de navolgende taxatie onder protestatie ende overmindert het recht van hipothecq ende pretentie dat soo den voorn. Jacomo van Uffelen in syn particulier als de compagnons van de gemelte Jacomo Noirot verstaen te hebben op de voors. goederen. Postscript: Aldus gedaen ... ten overstaen van Cornelis Molenyser deurwaerder ... den vii decembris anno 1638.
CommentaryJacomo Noirot was the brother of Daniel Noirot and of Isaac Noirot, cited in Elias, Vroedschap van Amsterdam, p. 489. According to Briels, he was an art dealer (Briels, Zuidnederlandse immigratie, p. 101). He may have been the son of the old Noirot whose portrait, together with his wife, was recorded in an anonymous inventory dated 10 July 1618 (NA 611, film 330, Not. Pieter Ruttens). Lucas van Uffelen (1586-1638), at whose house some of the goods in this inventory were found, spent part of his life in Venice where he assembled a collection of paintings. After his death (before 9 April 1638), a sale of a cargaison of his paintings was sold by the Orphan Chamber in his house on the Keisersgracht at the corner of the Westermarckt, which brought a total of 59,456 f. (Strauss, Rembrandt Documents, p. 177.) Jacomo (or Jacques) van Uffelen (1590-1640) was a merchant chiefly active in the Levant (R 7706). It may be noted that Cathaline Noirot, from Brugges, was betrothed to the Delft goldsmith Adriaen de Grebber on 13 March 1621 (DTB 425/237). Adriaen Noirot (I?), a merchant born in Antwerp, was married to Elisabeth de Wilhem, the daughter of Christiaen de Wilhem, who was apparently the brother of Paolo de Wilhem I, the father of Paolo de Wilhem II of INVNO 197 (DTB 41/28 and Jaarboek C.B.G. 25(1971), pp. 146-8). Adriaen Noirot (II?), was married to Susanna de Wilhem, who was apparently Elisabeth de Wilhem's sister. He was the father of Jacob Noirot, baptized on 19 June 1629. On 18 March 1627, Paolo de Willem (I) gave a procuration to Adriaen Noirot (I), to collect money that Gerrit Claes owed him in Gorcum (NA 661, fol. 123vo, Not. Warnaerts).
NotaryJacob Jacobsz.
AppraiserNeltgen Jacobs and Engel Jacobs
Total Value4471 |d
Art Value192 |d 5 stuivers
# of Items17
Montias1 #144
 Prev Record 1 - 17 of 17 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een Christele cruys, op f 4:--:--
0002 [ANONYMOUS] eenige gedruckten printen f. 6:--:--
0003 VRIES, DIRCK DE een stuck schilderije sijnde een masquerade van Dirck de Vries op f. 12:--:--
0004 RENI, GUIDO een stuck schilderije sijnde twee worstelende Cupidos van Guide de Reny f. 50:--:--
0004 [ANONYMOUS] een stuck schildery synde een Lieve Vrouw f. 10
0006 BASSANO, LEANDRO een stuck schilderij van Bassaen sijnde de vrede van Ytalien f 6:--:--
0007 [ANONYMOUS] een oude tronie op f. 1-10-00
0008 CANTARINI, SIMONE Appoollo en Diana van Cantarini f. 15:--:--
0009 [STAINHAMER, UNIDENTIFIED] een stuck schilderije van de vijff sinnen van Stainhamer f. 25:--:--
0010 BADENS, FRANCESCO een stuck van de negen musen van Badens f. 18:--:--
0010 BASSANO, LEANDRO een stuck schilderije van de vier heijligen van de Kerck van Basaen f 2:--:--
0012 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel f 4:--:--
0013 [ANONYMOUS] een stuck schilderije van een boerinneken f. 8:--:--
0014 [ANONYMOUS] een stuck schilderije van de Raet van Venetien f. -:15:--
0015 [ANONYMOUS] een geboutseerde sate(r)dans f. 15:--:--
0016 [ANONYMOUS] een yvoire Venus f 3:--:--
0017 [ANONYMOUS] eenige gebronsde beeltgens (ende andere rommelingh) f 12:--:--
 Prev Record 1 - 17 of 17 Next