The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Crisp, Jacob

printer
printer-friendly view
Inventory #228
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1498
Date1638/09/02
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposesale contract
Family NameCrisp
Owner NameCrisp, Jacob
Owner NotesGoods transferred to Claas Pietersz. Seebock
Life Dates1600 |d ? |n Crisp
Marriage Date1628/04/08
Type of CeremonyK
OccupationEmployee |a Private firm
ResidenceOp de Nieuwe Zijts Voorburgwal in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionOp huyden den tweeden Augusty 1638 compareerden voor mij Jan Volkaertsz. Oli openbaer notaris .... ter presentie van de onderget. getuijgen Sr. Jacob Crisp coopman binnen deser stede my not. bekent ende geliefde voor hem ende sijnen erven vrywillig opgedragen, gecedeert ende bedachtelijck vercocht ... aen d'eersame Claes Pietersz. Seebock (Zeebeck) mede coopman alhier present synde ... ende desen transport accepterende, alle de meuble goederen ende imboel hiernae gespecificeert berustende ten huijse van hem comparant staende op de Nieuwe Zijts Voorburgwal ende elck tot prijse als volght. Postscript: Gedaen binnen Amsterdam tot huyse myns notaris ter presentie van Abraham Auckes ende Jacob Goutsbloem getuygen hiertoe versocht.
CommentaryClaes Pietersz. van Zeebeck (Zeebeke, Zeebock) was apparently the son of Pieter van Zeebeke and of Lijsbet Tijmens. After the death of Pieter van Zeebeke, Lijsbet Tijmens was betrothed to Jan Jacobsz. van Honthorst, widower of Maijken Herts, on 17 July 1599 (DTB 762a/122). Aaltje Pieters Zeebeck, who died before 9 April 1594, when her late husband Jacob Stevensz. remarried with Anneke Everts, may have been the sister of Claes Pietersz. van Zeebeck (DTB 407/2). On 8 April 1628, Jacob Crisp (signs James Crispe), from London, coopgesel (merchant's employee), 28, no living parents, assisted by his niece Rebecca Baerle, living on the O.Z. Achterburchwal, was betrothed to Graia Steyns, from Amsterdam, 26, assisted by her brother Joseph Steyns, notary public, living on the Fluwele Burgwal (DTB 433/17). On 14 January 1629, James Crisp had his son Joseph baptized in the English church (no mention of the mother's name) (DTB 137/35). On 26 March 1629, merchant, acknowledged receiving 810 f. to his full satisfaction, via Joseph Steyns, notary, (his brother-in-law). He accordingly returned the household goods that he had obtained in 1638 (presumably the goods in the present inventory) (NA 1498, Not. Oly).
NotaryJan Oli
Art Value262 |d 13 stuivers
# of Items20
Montias1 #145
 Prev Record 1 - 20 of 20 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] drie stucken schilderijen van Jupiter en Argus mette koe ijder tot 36 gul. is samen 108 gul,
0001[b] [ANONYMOUS] drie stucken schilderijen van Jupiter en Argus mette koe ijder tot 36 gul. is samen 108 gul,
0001[c] [ANONYMOUS] drie stucken schilderijen van Jupiter en Argus mette koe ijder tot 36 gul. is samen 108 gul,
0002 VILLE, JACQUES DE een stuck schildery van Jacques de Ville tot 20 gul.
0003[a] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van de voors. Jacob Crisp met sijn huysvrou tsamen tot sestich guldens
0003[b] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van de voors. Jacob Crisp met sijn huysvrou tsamen tot sestich guldens
0004 [ANONYMOUS] een stuck schilderij van de Tien Geboden tot fijffentwintich guldens
0005[a] VILLE, JACQUES DE noch twee fruytasien van Jacques de Ville tsamen tot twaelff guldens
0005[b] VILLE, JACQUES DE noch twee fruytasien van Jacques de Ville tsamen tot twaelff guldens
0006 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van twee kinderen tot ses guldens
0007 [ANONYMOUS] noch een contrefeijtsel van een kint tot vijff guldens
0008[a] [ANONYMOUS] noch een winter met een somer tsamen tot 20 gul.
0008[b] [ANONYMOUS] noch een winter met een somer tsamen tot 20 gul.
0009 SAVERY, ROELANDT een stuck van Savery tot vijfien guldens
0010 SAVERY, ROELANDT noch een copij van Savery tot vijff guldens
0011 [ANONYMOUS] een wapen schildery tot een gul. vier stuyvers
0012 [ANONYMOUS] noch een stuck schildery tot 3 gul.
0013[a] [ANONYMOUS] een paer genayde stuckgens tot drye guldens twaelff stuyvers
0013[b] [ANONYMOUS] een paer genayde stuckgens tot drye guldens twaelff stuyvers
0014 [ANONYMOUS] een kaert van de werelt tot 4 gul. 10 st.
 Prev Record 1 - 20 of 20 Next