The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Burck, Emanuel

printer
printer-friendly view
Inventory #231
Call NumberNA 1681
Date1642/09/15
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposelist drawn up at owner's request in view of sale to reimburse a debt to Jeurjaen Huybertsz. van Eijl et allia.
Family NameBurck
Owner NameBurck, Emanuel
Owner Notesgoods sold to Jeurjaen Huybertsz. van Eijl, Daniel and Guilhermo de la Bistrate, and Johan Moriaen
Life Dates1622 |n Burck
ResidenceAmsterdam
IntroductionSpecificatie en inventaris van de goederen rariteyten konststucken en schilderyen die ick ondergeschreven Emanuel Burck bin verbindende en transporterende ...[aen Jeurjaen Huybersz. van Eijl, Daniel en Guilhermo de la Bistraete en Johan Moriaen de jonge, kooplieden, als onderpand, in verband met een aen hen af te lossen schuld] ....... Aldus gedaen binnen Amsterdam den 15 septembris 1642.
CommentaryOn 19 October 1635, Jasper Vinckel (II), merchant, insinuated Juriaen Huybrechtsz., likewise merchant, concerning two ships (NA 597, fol. 127, Not. Lamberti). On November 4, 1641, Mr. Johannes (Miense) Molenaer, several of whose paintings are listed in the inventory, notified Emanuel Burck, innkeeper, living in de Meniste Bruyloft, summoning him, in view of the fact that the raffle he (Van Eyl) had planned, did not go through, to pay him 546 gulden that he owed him (Molenaer). Burck should also pick up the three paintings that had been at his disposal since the first (of November). Burck responded to the notary (van Ven) that the raffle would take place but that he was entitled to damage(s) since the paintings were not delivered on time. On 18 December, Molenaer acknowledged having received 546 gulden from Jean Moriaen, merchant, that Burck owed him. (Moriaen had guaranteed the loan) (A. Bredius, Het verblijf van Jan Miense Molenaer te Amsterdam in Obreen's Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis 7(1890-1892), pp. 290-1). The Meniste Bruyloft was an inn where auctions of tulips also took place. On 2 March 1640, Jeuriaen Huybertsz. van Eijl, merchant, on one side, Margareta, Catharina, and Geertruyt Jeuriaens van Eijl, children of Jeuriaen Huyberts, procreated by Judith Adriaens Roos, his earlier wife, assisted by Outgert Pietersz. Spiegel (of R 27584 of Montias2), and Jochum van Leijen, on the second side, and Jochum van Leijen, for himself, on the third side, contracted to take over the wine business of Jeuriaen Huybertsz., the capital of which amounted to 2,200 f. (NA 421, film 6438, fol. 173). Judith Adriaens Roos, the daughter of the wine dealer Adriaen Cornelisz. Roos, was the sister of Cornelis Adriaensz. Roos of R 31021. The paintings in the present inventory were sold to Jeuriaen van Eijl, on the same day as the above deposition, 2 March 1640, probably from the proceedings of the sale of the winery not only to Jochum van Leijen but, apparently, to Daniel and Guilhelmo Labistrate. The latter were the sons of Daniel de la Bistrate I, whose testament is mentioned below. On 31 October 1643, Emanuel Byrk (Burk), Luder Ottersen and Theobald Hoogsteden, owning three fifths in a privilege (octroy) for water mills, guaranteed a loan of 2,250 f. in favor of Daniel and Guillelmo de Labistrate (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.P.G., 144(1974), p. 388). In the same year Daniel de Labiestraeten (II) joined a number of merchants calling for the stabilization of the currency (Van Dillen, Wisselbanken, R.P.G., 59(1925), p. 84). On 23 October 1638, Daniel de la Bistrate I, merchant, lying in bed, passed his testament. In it, he mentions his late wife Margarita Schuijl (cited in the NOTES to R 20339 of Montias2). His two sons Daniel de la Bistrate II and Guilliam de la Bistrate were to continue to run his business (NA 696A, film 4982). For other acts concerning Burck, Jeuriaen Van Eijl, and the Labistrate brothers, see Van Dillen, loc. cit. pp. 324, 337, 458 and 479. Huybert van Eijl was probably the son of Jeuriaen Huybertsz. van Eijl. He was also a wine dealer (wholesaler). In a deposition of 4 November 1645, he was said to be 23 years old (Van Dillen, Bronnen, 144(1974), p. 452).
NotaryP. de Bary
# of Items67
Montias1 #148
 Prev Record 1 - 25 of 67  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 MOLENAER, JAN MIENSE een groote schildery synde de geboorte van Cristus naer het leven geschildert door Johan Molenaer in een schoon ende heel breden dieppen ebben lyst
0002 [ANONYMOUS] een schoon lantschap heel groot extraordinaris op ...[left blank] van een stuck Jaspris orientalis in een fijn ecken lyst
0003 [ANONYMOUS] de geboort Christus synde een nacht stuck op steen met vier hoecken van schoone steen uijt de natuer in een fyn ebben lyst met vier vleugelen daer in vier evangelisten daer in op steen
0004 [ANONYMOUS] een schoon lantschap extraordinarij heel van edel gesteent ingelijt als van orientalischen jasper en agaat in een fijn ebben lyst
0005 [ANONYMOUS] de heylige drye koningen groot op steen hem geschenken bringende in een fyn ebben lyst
0006 MOLENAER, JAN MIENSE een schildery sijnde een fluijtende boerin met noch eenige andere boeren ende boerinnen naer het leven geschildert door Johan Molenaer in een breeden ebben lijst
0007 [ANONYMOUS] een groot lantschap van steen met 4 cleyne lantschapjes in 4 harten van steen in een fijn ebben lyst
0008 MOLENAER, JAN MIENSE een schildery van boeren ende boerinnen spelende sijmen de lieverde laverde bock geschildert door Johan Molenaer in een breeden ebben lyst
0009 [ANONYMOUS] een leeuw d'welcke een schiet hout daer een waepen kan is gemaeckt werde van schoonvoorsichtige steen
0010 [ANONYMOUS] een schoon en groot oval lantschap op edel van een stuck jaspris orientalis
0011 [ANONYMOUS] een groot lantschap van steen
0012 [ANONYMOUS] een heel groot schildery sijnde de history van Loth met sijn twee dochteren in een ebbe lyst
0013 CONGNET, GILLIS een schildery zynde een Lucretia geschildert door N. Coniet in een breeden ebben lyst
0014 FLORIS, FRANS (I) een schildery synde een manstronij met een leewen huijt op't hooft soo groot als't leven ende naer het leven geschildert doo Frans Floris in een breden ebben lyst
0015 FLORIS, FRANS (I) noch sulck een schildery sijnde een vrouwentronij geschildert door Frans Floris in een breden ebben lyst
0016 MOLENAER, JAN MIENSE een schilderij sijnde twee lacghende thronyen met een biercan, soo groot als't leven en naer het leven geschildert door Johan Molenaer in een breden ebben lijst
0017 LEYSTER, JUDITH noch sulck een schildery synde twee lachende tronijen met een catien soo groot als't leven en naer het leven geschildert door Judith Molenaer
0018 [ANONYMOUS] een groot lantschap van steen heel uijt de natuer in een schooon diepe fijn ebben lyst
0019 [ANONYMOUS] een groot lantschap van steen met Silvia en Coridon
0020 [ANONYMOUS] een groot ovale lantschap van steen uyt de natuer en wat met de penceel geholpen met 4 hoecken van schoonsteen in een fijn ebben lyst
0021 GOLTZIUS, HENDRICK een trony soo groot als't leven zijde [sic] de gewaepende Mars geteeckent door Hendrick Goltius in een breeden ebben lyst
0022 [ANONYMOUS] een schildery sijnde een tronij soo groot als't leven synde een baron nae het leven geschildert het principael in een brede ebben lyst
0023 RIJCKHALS, FRANCOIS een schildery synde een groot keucken van verscheyde vogelen ende diergelycken geschildert door N. Ryckholst in een ebben lyst
0024 [ANONYMOUS] [miscellaneous animals on stone including lions]
0025 [ANONYMOUS] een moeriaen van schoon doorstichtige steen
 Prev Record 1 - 25 of 67  Last