The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Sohier, Nicolas

printer
printer-friendly view
Inventory #232
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1681
Date1642/09/09
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameSohier
Owner NameSohier, Nicolas
Life Dates1588 |d 1642
Marriage Date1623/04/23
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris gedaen by mij Pieter de Bary notaris .... ten versoecke van d' E. Daniel Sohier, Grotte Becker, Everhart Schot en Jacob Jacobsz. Blyenberch als executeurs ... ...[de meubele goederen en] huyse van wijlen Nicolas Sohier metter doot ontruymt ende naegelaten ende in syn sterffhuijs bevonden Postscript: Synde alle de selve meubelen huysraet ende imboel d'voors. executeurs ende mij notario aengewesen by Sr. Corstiaen Sohier. [The witnesses are L. van Meyert and Gerrit Haeck; the inventory is dated 9 and 12 August 1642 and completed on 2 October 1642]
CommentaryNicolaes Sohier was a merchant associated in business with Jacob Jacobsz. Bicker. He married Susanna Hellemans, the sister of Leonora Hellemans, who was married to the poet and history writer Pieter Cornelisz. Hooft. He built, first, het Huis met de Hoofden, and later het Vingboonshuis on 237 Herengracht. He was a well-known amateur of Venetian music (J.H. Giskes, Venetiaanse muziek in zeventiende-eeuws Amsterdam in Amsterdam: het Venetie van het Noorden, 1991, p. 182). For further information about Nicolaes Sohier, see the NOTES to R 27451 of Montias2.
NotaryP. de Bary
# of Items46
Montias1 #149
 Prev Record 1 - 25 of 48  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 SNYDERS, FRANS een stuck schildery van uylen ende andere gedierten van Snijers
0002 SNYDERS, FRANS idem een ditto [stuck schildery] van raven ende andere gedierten van Snijers
0003 MOMPER, JOOS DE item een ditto [stuck schildery] synde een lantschap met eenige harten van Momper
0004 BRUEGEL, JAN (I) idem een ditto [stuck schildery] synde een blaeuw lantschap met eenige personagien daerin van Mompart ende Breugel
0005 [ANONYMOUS] idem een saterscop van pleijster gebronseert
0006[a] [ANONYMOUS] idem 2 hoofden van pleijster synde Venus ende Diana
0006[b] [ANONYMOUS] idem 2 hoofden van pleijster synde Venus ende Diana
0006[b] [ANONYMOUS] idem 2 hoofden van pleijster synde Venus ende Diana
0007 SNYDERS, FRANS een stuck schildery synde een fruytschael van Snijers
0008 BOSSCHAERT, AMBROSIUS (I) een dito [stuck schildery] synde een blompotje van Boschaert
0009 [ANONYMOUS] idem een conterfeijtsel van den overleden Nicolas Schie zal.
0010 [ANONYMOUS] idem een conterfeijtsel van dito [Nicolas Schie]
0011 [ANONYMOUS] idem een conterfeijtsel van Susanna Hellemans zal.
0012 [ANONYMOUS] idem een conterfeijtsel van Constantin Sohier
0013 LIEVENS, JAN (I) idem een ovael (?) schildery synde een doothooft ende eenige boecken van Jan Lievensz.
0014 VERONESE, PAOLO een Lieve Vrou met St. Jan van Paulo Veronees
0015 SNYDERS, FRANS een dito synde een fruijtmande ende doot gevogelt van Snijers
0016 PARMIGIANINO (FRANCESCO MAZZOLA) een stuck schildery synde aleen geschets vant de predicatie van St. jan gedaen Francesco Parmesano
0017 [ANONYMOUS] een hooft met syn schouderen van pleijster
0018 TIZIANO VECELLO idem een lieve vrou met een kindeken Ste. Catrine ende St. Jan van Thitsian
0019 CAROSSELLI, ANGELO een coertesanne met een bouffon siende in een spiegel ende hangende een peerl in haer oor van Jan Engel Carroselli
0020 TIZIANO VECELLO item een dito synde drije halve personagien van drie different meesters als Titsiaen Jorge del Castel Franco ende Bastian del Piombe
0021 [ANONYMOUS] een dito synde een oude man ende oude vrouw
0022 HONTHORST, GERRIT VAN een dito synde een jong man ende jonge vrouw spelende by de kaerse van Honthorst
0023 RENI, GUIDO een dito sijnde twee beelden van Guido Bollones
 Prev Record 1 - 25 of 48  Last