The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Rochsdochter, Maria Frederix

printer
printer-friendly view
Inventory #236
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number569 fol. 567 and foll.
Date1652/03/18
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameRochsdochter
Owner NameRochsdochter, Maria Frederix
Life Dates? |d c. 1652
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris ende specificatie van alle de goederen nagelaten by zal. Maria Frederix Rochsdochter sulcx zij de selve metter dood deser werelt ontruijmt ende nagelaten heeft, gemaeckt door my notaris ... in presentie van de naergenoemde getuyge ten versoeck van Jochum Jansz. Roch haer soon, Apolonia Selyns haer dochters dochter, Hendrick Selyns haer dochters soon, ende d'voorn. Jochum Jansz. Roch als oom ende voogd van Maria Selyns mede een dochters dochter. Postscript: Aldus geinventariseert in Amsterdam op den xviii en xix, xxviii mart 1652
CommentaryMaria Fredrix Rochusdochter or Rochsdochter was the daughter of Fredrick Claesz. Roch (1540-1608), wine dealer in the Warmoesstraat in den vergulden Roch, who married Aeff Cornelisdr. in 1569 and Lijsbeth Quirijn van Rijnevelt in 1576. Lijsbeth Quirijn died in 1608. Maria probably was a daughter of the first marriage (Elias, Vroedschap van Amsterdam, vol.1, p.408). A portrait of Frederick Claesz. Roch de oude was recorded in the present inventory (R 5476 of Montias2). Maria Fredricks was the granddaughter of Claes Symonsz. (wine dealer in de Roch) and Marij Fredericks and the niece of Symon Claesz. Roch of INVNO 1098. Maria Fredrix was the sister of Duyfgen Fredricks (1588-1613), who married Isaac van Gerwen of INVNO 237 (see the TEXT of R 155 of Montias1). Erm Claes Roch who married Hans Hanswyck of R 31647 of Montias2, was the daughter of Maria Fredrix Roch's cousin Claes Jacobsz. Roch. Maria Fredrix Roch may have been married, at one time, to Hendrick Selijns I, who died in January 1606 (see the NOTES to R 34387 of Montias2). (His first wife was Susanna Vercloecken). She may also have been married with Jan Roch, the father of her son Jochum Jansz. Roch, cited in the INTRO. Aeffje Jans, whose portrait was once paired with that of Hendrick Selijns (R 5496 of Montias2) and once with that Jochum (Jansz.) (R 5488), may have been the daughter of Jan Roch. The children of Jan Hendricksz. Selijns, her son with Hendrick Selijns, were Apollonia (who married Abraham Pietersz. Sadelaer), Hendrick, and Maria, cited in the INTRO. (On Apollonia, see the NOTES to R 21507 of Montias2.) Maria Fredrix Roch owned a house on the West side of the Heerengracht, next to the brewery of the Nachtglas and two thirds of a house on the O.Z. Achterburchwal. Her interest-bearing obligations amounted to f. 10,700.
NotaryL. Lamberti
Total Value3615 |d
Art Value172 |d
# of Items37
Montias1 #154
 Prev Record 1 - 25 of 38  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schildery van Salomons eerste ordeel f 6:--:--
0002[a] [ANONYMOUS] 2 cleyne ronde contrefeijtseltjens f 3:--:--
0002[b] [ANONYMOUS] 2 cleyne ronde contrefeijtseltjens f 3:--:--
0003 [ANONYMOUS] een viercant contrefeijtsel van den ouden Frederick Claesz. Roch f 5:--:--
0004 VINCKBOONS, DAVID een boer kermis van David Vinckboons f 12:--:--
0005 [ANONYMOUS] Salomons gebed op een vergulde gront met swarte letteren geschreven f 1:--:--
0006 HALS, FRANS een bancketge van Hals f 4:--:--
0007 [ANONYMOUS] een schilderytjen van den rentmeester f 1O:--:--
0008 [ANONYMOUS] een langhwerpende schildery van Rebecca f 6:--:--
0009 [ANONYMOUS] een wntertje int viercant f 15:--:--
0010 [ANONYMOUS] een onweertje f 3:--:--
0011 [ANONYMOUS] een lachertje f 4:--:--
0012 [ANONYMOUS] een langhwerpende schildery daer Abraham de drie engelen nodicht f 3:--:--
0013 [ANONYMOUS] een ront schildery voor den schoorsteen van Herodias f 4:--:--
0014 [ANONYMOUS] een rond schilderytje van Sodoma f 2:--:--
0015 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van een vrou persoon f 2:--:--
0016[a] [ANONYMOUS] twee contrefeijtseltjes t'eene van Jochum ende t'ander van Aefghe f 6:--:--
0016[b] [ANONYMOUS] twee contrefeijtseltjes t'eene van Jochum ende t'ander van Aefghe
0017 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een steenklip f 5:--:--
0017 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een steenklip f 5:--:--
0018 [ANONYMOUS] een cleijn viercant boretje sijnde een rowintge f 4:--:--
0019 [ANONYMOUS] noch een cleijn vierkant lantschapje f 4:--:--
0020 [ANONYMOUS] een caert van de hele werelt f 10:--:--
0021 [ANONYMOUS] een schildery sijnde een boere merckt van veelderleij fruijt f 12:--:--
0022[a] [ANONYMOUS] een out stuckje voor de schoorsteen ende drie papier conterfeijtsels f 1:10:--
 Prev Record 1 - 25 of 38  Last