Bollart, Pieter

printer
printer-friendly view
Inventory #240
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1857 fol. 750 and foll., film 2104
Date1667/09/13
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory of debtor under court-ordered supervision
Family NameBollart
Owner NameBollart, Pieter
Owner Notesand his wife Trijntjen Barents
Life Dates? |d 1667 |n Bollart; ? |d 1667 |n Barents
Marriage Date1661/07/01
Type of CeremonyK
ResidenceAmsterdam
IntroductionStaet ende inventaris ... van de meubelen ende effecten by Sr. Pieter Bollart metter doot ontruijmt ende nagelaten soo en sulxc deselve inden sterfhuyse sijn gevonden by Tryntjen Barents weduwe van den voorn. Pieter Bollard zal. als moeder over haer kinderen by deselve haer man geprocreert, Pieter van der Broeck als oom neffens Mathys ten Broeck by de weesmeesters der stadt Amsterdam geauthoriseerde vooghden over de nagelaten kinderen van de voors. Pieter Bollart za. uyt crachte van een mandament van benefitie van inventaris in dato den 19 july 1667 van de E. Ho. Rade in Hollandt geimp[etreer]t syn geadieert ende aengevoert. Postscript: Aldus getaxeert door Susaneken Anthonis ende Grietje Arents gesworen schatsers binnen deser stede Amsterdam den 13 augustj 1667. Note: The inventory taken after the death of Tryntien Barents is introduced as follows : Staet ende inventaris van alle de goederen, meublen ende effecten by wijlen Tryntien Barents weduwe van Pr. Bollaert za. metter doodt ontruijmt ende nagelaten soo in de voegen d'selve tharen sterffhuyse syn bevonden by Tryntien Reyniers weduwe van Barend Luonson (?) eenige geinstitueerde erfgename by haer overleden dochter Tryntie Barents die mede weghens (?) haer kint (onder benefitie van inventaris) erffgename was van wylen Pr. Bollaert za. haer man ge[...] ende aengevoert (?) uyt crachten van een mandament van benefitie van inventaris in dato den 1 Octob. 1667 ...
CommentaryOn 1 July 1661. Pieter Bollaert, Buckhuijsen marckmeester, widower of Klaasje Poens, living on the Ossenmarckt, was betrothed to Tryntje Barens, from Amsterdam, 27 years old, assisted by her mother Tryntje Reyniers, living on the N.Z. Achterburchwal (DTB 482/155). It is not known what Buckhuijsen marckmeester refers to.
NotaryN. Kruijs
AppraiserSusaneken Anthonis and Grietje Arents
Art Value169 |d 10 stuivers
# of Items47
Montias1 #159
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] KLOMP, ALBERT JANSZ. 2 schilderyen met koeyen van Clomp f 15
0001[b] KLOMP, ALBERT JANSZ. 2 schilderyen met koeyen van Clomp f 15
0002 NEER, AERT VAN DER 1 maenschyntje van van der Neer
0003 HOBBEMA, MEINDERT 1 lantschapien van Hobbema f 16
0004[a] VERTANGEN, DANIEL 2 naeckjens met vergulde lysten van Vertange f 16
0004[b] VERTANGEN, DANIEL 2 naeckjens met vergulde lysten van Vertange 16 f
0005 [ANONYMOUS] 1 wintertje
0006 [ANONYMOUS] 1 schildery van den jongelinge in de oven
0007 [ANONYMOUS] 1 stuckjen met beelden f 2
0008[a] [ANONYMOUS] 2 albaste beeltjens (ende een parlemoer hoorn) f 4
0008[b] [ANONYMOUS] 2 albaste beeltjens (ende een parlemoer hoorn) f 4
0009[a] [ANONYMOUS] 5 conterfijtsels 8 f
0009[b] [ANONYMOUS] 5 conterfijtsels 8 f
0009[c] [ANONYMOUS] 5 conterfijtsels 8 f
0009[d] [ANONYMOUS] 5 conterfijtsels 8 f
0009[e] [ANONYMOUS] 5 conterfijtsels 8 f
0010[a] [ANONYMOUS] 2 ovalen 1:10:--
0010[b] [ANONYMOUS] 2 ovalen 1:10:--
0011 [ANONYMOUS] 1 wintertje 5 f
0012 [ANONYMOUS] de brant van Troyen f 6
0013 [ANONYMOUS] 1 landschap f 6
0014[a] [ANONYMOUS] 2 ovale schilderyen met boeren f 10
0014[b] [ANONYMOUS] 2 ovale schilderyen met boeren f 10
0015 [ANONYMOUS] 1 schildery van Joseph f 3
0016[a] [ANONYMOUS] 2 teyckeningetiens met een albaste bortjen f 2:10:--
0016[b] [ANONYMOUS] 2 teyckeningetiens met een albaste bortjen f 2:10:--
0016[c] [ANONYMOUS] 2 teyckeningetiens met een albaste bortjen f 2:10:--
0017 [ANONYMOUS] 1 schildery daerin 2 dode kinderen, d'welcke d'weduwe voorgeeft haer moeder toebehoren als bij haer becostight ende betaelt sijnde f 24
0018[a] [ANONYMOUS] (2 preeckstoelen ende) 3 schilderijtiens van beelden f 2
0018[b] [ANONYMOUS] (2 preeckstoelen ende) 3 schilderijtiens van beelden f 2
0018[c] [ANONYMOUS] (2 preeckstoelen ende) 3 schilderijtiens van beelden f 2
0019 [PRICE, UNIDENTIFIED] 1 schildery sonder leijst van Price daerin een swan f 4
0020 [ANONYMOUS] een dito [schildery ?] daerin een banquet f 2:10:--
0021[a] [ANONYMOUS] 2 dito [schilderyen ?] met een seetje 4 f
0021[b] [ANONYMOUS] 2 dito [schilderyen ?] met een seetje f 2:10:--
0021[c] [ANONYMOUS] 2 dito [schilderyen ?] met een seetje f 2:10:--
0022[a] [ANONYMOUS] 2 schilderyen zijnde rosecransen f 6:--:--
0022[b] [ANONYMOUS] 2 schilderyen sijnde rosecransen f 6:--:--
0023 [ANONYMOUS] 1 naeckt beeld f 1:10:--
0024 [PRICE, UNIDENTIFIED] een schildery van een calkoen van Price f 4
0025 [ANONYMOUS] de caert van Europa (met 4 porceleijne schaeltjens) f 3
0026 [ANONYMOUS] 1 dito [schilderij] van Jephta f 2:10:--
0027 [ANONYMOUS] 1 dito [schilderij] met vis f 3
0028[a] [ANONYMOUS] 6 schilderijtjens en 2 prentjens f 5:--:--
0028[b] [ANONYMOUS] 6 schilderijtjens en 2 prentjens f 5:--:--
0028[c] [ANONYMOUS] 6 schilderijtjens en 2 prentjens f 5:--:--
0028[d] [ANONYMOUS] 6 schilderijtjens en 2 prentjens f 5:--:--
0028[e] [ANONYMOUS] 6 schilderijtjens en 2 prentjens f 5:--:--
0028[f] [ANONYMOUS] 6 schilderijtjens en 2 prentjens f 5:--:--
0028[g] [ANONYMOUS] 6 schilderijtjens en 2 prentjens f 5:--:--
0028[h] [ANONYMOUS] 6 schilderijtjens en 2 prentjens f 5:--:--
0029 [ANONYMOUS] (8 aerde schotels met 3 schaelen, een rackien) een oude caert f 3