The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Gerrits, Annetge

printer
printer-friendly view
Inventory #250
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1004
Date1648/08/04
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory, the assets to be administered by Pieter Willemsz. Beuckelaer and Isaack Daniels, appointed by the aldermen of Amsterdam to this end.
Family NameGerrits
Owner NameGerrits, Annetge
Owner Noteswidow of Hendrick Beuckelaer
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de goederen ... van [Annetge] Gerrits weduwe van Hendrick Beuckelaer soo ende sulcx die bevonden syn ten huyse van haer [vader] Hendrick Gras ... by de welcke sy is gewonnen, opt versoeck van Pieter Willemsz. Beuckelaer ende Isaack Daniels als by de E. Heeren schepenen deser stede gecommitteert om de ...goederen ... te aenvoerden ende administeren volgende haer appointement [by den] gemelte schepenen ...in date 1 augusti 1648 ende syn de voors. goederen opt aengeven van de voors. Hendrick Gras bevonden als volcht. Postscriptum: Gedaen ....op den 4-en ende 6-en Augusti 1648
CommentaryOn Hendrick Gras, see INVNO 251 and INVNO 2510 and the TEXT of R 236 of Montias1. Hendrick Gras was the father (stepfather?) of Annetge Gerrits, the wife of the late Hendrick Beuckelaer. Hendrick Gras was first married to Jannetge Hendricx Beuckelaer, who was probably the daughter of Hendrick Beuckelaer.
NotaryGerrit Coren
# of Items14
Montias1 #168
 Prev Record 1 - 14 of 14 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] 2 cleyne schilderytgens
0001[b] [ANONYMOUS] 2 cleyne schilderytgens
0002 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) een schildery synde een groot lantschap van Govert Jansz. met een platte geverffde lyst
0003[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van de voors. Annetge Gerrits ende haer man met vergulde lysten
0003[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van de voors. Annetge Gerrits ende haer man met vergulde lysten
0004 [ANONYMOUS] een cleijn schilderijtgen van Joseph ende Maria met het kindeken Jesus, geschildert op een coper plaetgen met een vergulden lijst
0005 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een schildery van een vrou sittende bij 't vier geschildert door Lange Pier, soo geseyt men, met een swarte ebbenhoute lijst
0006 CONINCXLOO, GILLIS VAN een groot lantschap zynde een jacht geschildert, soo men meent, door Coningsloo met een vergulde lyst
0007 MANDER, KAREL VAN (I) een achtkant stuckge schildery van Maria ende 't kindeken Jesus door Carel van Mander
0008 [ANONYMOUS] een schildery van Jesus in de gevanckenis met een vergulde lyst
0009 [ANONYMOUS] een lanckwerpich schilderijtgen van de predicatie Johannis den doopers met een vergulde lyst
0010 [ANONYMOUS] een schildery van Bachus
0011 [ANONYMOUS] een schildery van Ceres
0012 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van pete Marrijtgen
 Prev Record 1 - 14 of 14 Next