The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Becker, Herman

printer
printer-friendly view
Inventory #254
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number4767 fol. 270-297
Date1678/10/19
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameBecker
Owner NameBecker, Herman
Owner Noteswidower of Anna Maria Vertangen
Life Dates1617 |d 1678/09/16
Marriage Date1659/01/03
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam
ReligionLutheran
IntroductionStaet ende inventaris van de goederen middelen ende effecten naergelaten ende metter doot ontruijmt bij wijlen Sr. Herman Becker weduwenaer van Juffr. Anna Maria Vertangen soo als de selve bij hem ende de voorn. Juff. Vertangen als weduwe en boedelhouster van zal. Sr. Gerardo Pelgrom int gemeen sijn beseten, gemaeckt en beschreven bij mij Steph(en) Pelgrom Notaris etc..ten versoecke van d'E. Mr. Cornelis Cloeck Oud Schepen deser stede als testamentaire voogt over Gillis Pelgrom naegelaten soone van de voors. E. Gerardo Pelgrom ende Juffr. Anna Maria Vertangen zal., ende Sr. Abraham van Ullenbroeck als bij den Ed. Achtb. Gerechte alhier gesurrogeerde voocht onder 't oppergesach van de Ed. H-en weesmeesteren over de drij naergelatene kinderen van de voorn. Herman Becker verweckt bij de gem. Juffr. Anna Maria Vertangen zal., ende sulcx op het aengeven van Gillis Pelgrom, Herman, Johanna ende Anna Marja Becker kinderen ende erfgenamen van de voors. Anna Maria Vertangen Postscript: Aldus geinventariseert en beschreven bij mij Nots. voornt. ten versoeck als inden hoofd deses gemelt opt aengeven van de voorgedachte Gillis Pelgrom, Herman, Johanna ende Anna Maria Becker resp-e de welcke verclaerde hun opentlijck ende naer haer beste kennisse en wetenschap te hebben gedragen, sonder haerswetens iets verswegen ofte ter quader trouwen achter gehouden te hebben....Alles oprecht gedaen binne Amsterdam desen 19 Octob. 1678 ende eenige volgende dagen tot den 23 Novemb. incluus ter presentie van Marten van Heemster ende Johannes Verdijck als getuijgen hier over gestaen. Postscript: Aldus geinventariseert en beschreven bij mij Nots. voornt. ...Gedaen desen 19 Octobris 1678 in presentie van Merten van Heemster ende Johannes Verdijck als getuijgen hier over gestaen.
CommentaryHerman Becker was born, probably in Riga, about 1617. From the early 1640s on, he was active as a freighter of ships. In 1641, 1649, and 1651, he is known to have bought interest-yielding obligations. In 1648, he stood as surety for Gerald Pelgrom II, who was married to his future wife Anna Maria Vertangen and died in 1657. (Gerald Pelgrom, like Herman Becker, was almost surely Lutheran). In March 1648, he signed a contract with Abraham de Visscher II, the son of Abraham de Visscher I of R 38665 of Montias2, to sell scheerdoeck (a type of canvas) in Riga on De Visscher's behalf. On 3 January 1659, Herman Becker was betrothed to Anna Maria Vertangen. Anna Maria already had three children from her previous marriage to Pelgrom. including a son named Paulus. From the name of this son, it may be inferred that Gerald(o) Pelgrom was the son of Paulus Pelgrom I, who in turn was the son of Geraerd Pelgrom I (both are cited, along with Paulus's brothers Stefan, Francois and Leenart in R 21249 of Montias2). The Pelgroms were also Lutheran. Paulus I and Stefan went bankrupt in 1621, after which Paulus went to live in Hamburg (Jaarboek Amstelodamum 48(1957), pp. 29-30). Gerald(o) Pelgrom's two houses on the Keisersgracht were inherited by Anna Maria and thus became Becker's property. On 17 June 1659, Becker and his newly wedded wife moved to the Keisersgracht. He had three children with Anna Maria: Herman (born about 1659), Johanna (baptized in the Lutheran Church on 15 August 1660), and Anna Maria (II) (baptized in the same church on 19 July 1661). Anna Maria I was buried on 9 November 1661 in the O.K. On 7 March 1653, Becker lent to the art dealer Johannes de Renialme (of R 8201) 1,485 f. at 5 percent interest. In the 1650s he spent some time in Riga. In the 1660s, Becker, again living in Amsterdam, became a regular money lender and probably slacked off on his mercantile activities. Among his debtors were several artists (Rembrandt, Frederik de Moucheron, Jan Lievens, Philips de Koninck, and Dominicus van Tol), some of whom -- including Rembrandt -- delivered paintings to him. Becker went to a lot of trouble to recover his money or get paintings in counterpart from Rembrandt. He also lent money to the art dealer Gerrit Uylenburg, the son of Hendrick Uylenburg of R 24428. He became sick in the summer of 1678 and was buried in the O.K. on 16 September 1678. The principal data in this TEXT are cited from the article by Hugoj Postma (see above under PUBLICATION).
NotaryStephen Pelgrom
# of Items231
Montias1 #171
 Prev Record 1 - 25 of 231  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 KALF, WILLEM een stilleven van W. Calf
0002 BRIL, PAUL een lantschap van Paulus Bril
0003 VLIEGER, SIMON DE een dito [lantschap] van Simon de Vlieger
0004 LIEVENS, JAN (I) een bosch van Jan Lievensz.
0005 LIEVENS, JAN (I) een lantschap van den selven [Jan Lievensz.]
0006 RUBENS, PIETER PAUL een Hercules van P.P. Rubens
0007 RUBENS, PIETER PAUL een dito [Hercules] van den selven [P.P. Rubens]
0008 REMBRANDT VAN RIJN een vrouw tronie van Rembrant van Rijn
0009 KONINCK, PHILIPS DE een dito [vrouw tronie] van Philip Coninck
0010 REMBRANDT VAN RIJN een mans tronie van Rembrant sijnde sijn eygen contrefeijtsel
0011 REMBRANDT VAN RIJN een vaendrager van dito Rembrant
0012 [ANONYMOUS] een Italiaensche paerde marckt
0013 LEYDEN, LUCAS VAN een stuck sijnde drie coningen van Lucas van Leijen
0014 LAPP, JAN WILLEMSZ. een Italiaens lantschapie van Jan Lap
0015 BLOM, JAN een dito [Italiaens lantschap] van Jan Blom
0016 REMBRANDT VAN RIJN een mans tronie van Rembrant
0017 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN den Dam Jacob Ruijschdael [these words crossed out] beleent
0018 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN een strantie van dito Ruijschdael [these words crossed out] beleent
0019 LIEVENS, JAN (I) een lantschapie van Lievens
0020 WOUWERMAN, PHILIPS een capitael stuck van Philips Wouwerman sijnde eenige soldaten
0021 [ANONYMOUS] een avontmael Christi Italiaens
0022 LIEVENS, JAN (I) een Pilatus van Lievens
0023 [ANONYMOUS] een Italiaens stuck van Apollo en Pan
0024 BRUEGEL, PIETER (I) een bruijloft [crossed out: van] nae Breugel
0025 [ANONYMOUS] een keucken met eenig fruijtagie
 Prev Record 1 - 25 of 231  Last