The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Haelewijn, Maerten van

printer
printer-friendly view
Inventory #258
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1418
Date1649/01/05
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameHaelewijn
Owner NameHaelewijn, Maerten van
Life Dates1605 |d 1648
Marriage Date1637/06/06
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de winckel waeren coopmanschappen mitsgaders meubelen huysraet, schilderyen, ende anders bevonden int sterffhuijse van Maerten van Haelewijn za. in sijn leven coopman binnen deser sted ende sijn de meubelen getaxeert bij Annetge Henricx ende Elisabeth Martens gesworen schatsters deser stede....Volgen de schilderyen ende sijn getaxeert by Lucas Luce ende Gerrit Uylenburgh schilders den 5-en January 1649.
CommentaryOn Marten van Haelewijn, see the NOTES to R 25443 of Montias2. He was the brother of Matheus Halewijn of R 25399 and the nephew of Gommer Spranger of R 31375 of Montias2 and of INVNO 305. An individual named Marten van Alewijn signed an agreement with 25 other creditors of Cornelis van Bruegel on 17 June 1650. This may have been his son Marten Halewijn II (see the NOTES to R 25443). Among the books: Bijbel met de uytlegging Calvin over de vier evangelisten.
NotaryFrans Bruijning
AppraiserAnnetge Henricx and Elisabeth Martens
Art Value762 |d
# of Items40
Montias1 #175
 Prev Record 1 - 25 of 40  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 MOMPER, JOOS DE een lantschap met parsonasikens van Momper
0002 ROTTENHAMMER, HANS (I) een kars nachtie copie van Rottenhaemer
0003[a] PORCELLIS, JAN (I) twee zee stucxkens van Porcellis
0003[b] PORCELLIS, JAN (I) twee zee stucxkens van Porcellis
0004 PORCELLIS, JAN (I) een zee stuckje copije nae Porcellis
0005[a] HONDECOETER, GILLIS DE drie stuckjes van Hondekooten yder op sesendartich guldens f 108
0005[b] HONDECOETER, GILLIS DE drie stuckjes van Hondekooten yeder op sesendartich guldens f 108
0005[c] HONDECOETER, GILLIS DE drie stuckjes van Hondekooten yeder op sesendartich guldens f 108:--:--
0006 JORDAENS, HANS (III) een stuck zijnde de predicatie van Johannes in de woestijne van Hans Jordaens
0007 VRANCX, SEBASTIAN een lantschapie nae Sebastiaen Vranck
0008 SPRANGER, BARTHOLOMEUS een Venus ende Cupido van Bartholomeus Spranger
0009 HONDECOETER, GILLIS DE noch een stuck van Hondekooten f 36:--:--
0010[a] SPRANGER, BARTHOLOMEUS twee conterfeijtsels van Bartholomeus Spranger ende sijn huysvrouw ende by den selve gedaen
0010[b] SPRANGER, BARTHOLOMEUS twee conterfeijtsels van Bartholomeus Spranger ende sijn huysvrouw ende by den selve gedaen
0011 [ANONYMOUS] een strantje met een wagen daer in
0012 [ANONYMOUS] een parspectieffie
0013 SPRANGER, BARTHOLOMEUS een prent bordeken van Bartholemus Spranger ende sijn huysvrouw
0014 [ANONYMOUS] een bancquetje
0015 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS een vrijage met een cupido van Mr. Cornelis van Haarlem
0016 [ANONYMOUS] een rondeken
0017 [ANONYMOUS] een lantschap op coper copie
0018 [ANONYMOUS] een Barsabe
0019 [ANONYMOUS] een stuckie van de drije coningen
0020 [ANONYMOUS] een troniken met een clapmuts
0021 [ANONYMOUS] een slecht lantschapie in de koocken
 Prev Record 1 - 25 of 40  Last