The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Martens, Daniel

printer
printer-friendly view
Inventory #262
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1414, film no. 1382
Date1645/06/01
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory made at the request of the sister of the deceased who claimed preferential status in the estate over the other creditors
Family NameMartens
Owner NameMartens, Daniel
Owner Notesbrother-in-law of Marten van Haelewijn
Life Dates1596/09/21 |d 1645
Marriage Date1618
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam
ReligionProtestant (Lutheran ?)
IntroductionInventaris gedaen maecken ten versoecke van Sara Martens weduwe van Jacob van Haelewijn van de goederen soo 't haeren huijse sijnde als ten huijse van Aeltgen Baerents weduwe van Hendrick Arentsz. wonende in de Palmstraet naegelaten by Daniel Martens haer broeder, ter presentie van Marten van Haelewijn ende de heer doctor Carel Maertens ontfanger van de geestelycke goederen slandts van Utrecht haer swager ende broeder respective, onder protestatie dat de selve haer niet en verstaen te immaneren in den boedel van de voorszegde Daniel Martens, maer omme daeraen alleen te verhaelen, den dootschulden, montcosten ende anders, daerop de voors. inventariants verstaen voor allen anderen geprefereert te sijn in recht van retentie te hebben, sonder haerluijden mede aentetrecken eenige voochderije van de kinderen van de voors. Daniel Martens, noch onmondich zijnde. [De goederen geinventariseert] van mij ondergesch. notaris ...residerende binnen Amsterdam. Postscript: Aldus gedaen binnen Amsteleredamme den lesten Meij ende eersten Junij 1645.
CommentaryDaniel Martens, born on 21 September 1596, was the son of Hans Martensz. (den Otter) of R 28860 of Montias2. (The portrait by Abraham Vinck of Hans Martensz. and his son David, whose name does not appear in the list of Hans Martensz.'s children in the Diary of Carel Martens cited below, may represent Daniel). He married Gertruijd Hem, the daughter of the brewer Dirck Dircksz. Hem, in 1618. Sara Martens, his sister, was married to Jacob van Haelewijn, formerly living in Dordrecht (see NOTES to R 25443 of Montias2). Carel Martens, the brother of Daniel and Sara Martens, held a diary and account book in which he recorded the first known purchase of a painting by Rembrandt. His diary was published in Oud Utrecht (1970). His birth day is taken from that source. On 21 September 1634, Johannes van der Rosieren (cited in R 30000 of Montias2), 52, Anthony Ariaensz. Coninck (cited in R 121 of Montias1), 48, Jeremias Coesaert, spices merchant (cited in R 33388 of Montias2), and Reymont de Smit (of R 23589 of Montias2), merchant, declared at the request of the honorable Guillame van der Helst (II, married to Susanna Martens) and Daniel Martens, merchants, that a letter they had been shown was authentic (NA 694B, film 4980, Not. J. Warnaerts). Among the books in the inventory, Cathagesis Ursini.
NotaryF. Bruijningh
# of Items8
Montias1 #179
 Prev Record 1 - 18 of 18 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] twee schilderijtiens scheepstuckiens met walvischbeene lijstiens
0001[b] [ANONYMOUS] twee schilderijtiens scheepstuckens met walvischbeene lijstiens
0002 [ANONYMOUS] een brantscheepien met een vergulde lijst
0003 [ANONYMOUS] een landtschapien met een swarte ende vergulde lijst
0004 [ANONYMOUS] een groote schilderije van een jacht met een swart ende vergulde lijst
0005 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) noch een langh stuck schilderije zijnde een keucken van Lange Pier met een swart ende vergulde lijst
0006 [ANONYMOUS] een groote schilderije zijnde een boere jacht met een swart ende vergulde lijst
0007 [ANONYMOUS] een wapen schilderytien met een achtkante lijst
0008[a] [ANONYMOUS] twee schilderijen de conterfeijtsels van Daniel ende Christina Martens, kinderen van van de voornoemt Daniel Martens za.
0008[b] [ANONYMOUS] twee schilderijen de conterfeijtsels van Daniel ende Christina Martens kinderen van de vooroemt Daniel Martens za.
0009[a] [ANONYMOUS] acht schilderijtiens van eender groote
0009[b] [ANONYMOUS] acht schilderijtiens van eender groote
0009[c] [ANONYMOUS] acht schilderijtiens van eender groote
0009[d] [ANONYMOUS] acht schilderijtiens van eender groote
0009[e] [ANONYMOUS] acht schilderijtiens van eender groote
0009[f] [ANONYMOUS] acht schilderijtiens van eender groote
0009[g] [ANONYMOUS] acht schilderijtiens van eender groote
0009[h] [ANONYMOUS] acht schilderijtiens van eender groote
 Prev Record 1 - 18 of 18 Next