The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Varlaer, Anna van

printer
printer-friendly view
Inventory #265
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number569 fol. 959 and foll.
Date1644/04/09
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameVarlaer
Owner NameVarlaer, Anna van
Owner Noteswidow of Thymon Jacobsz. Hinloopen (1572-1637)
Life Dates1592 |d 1644
Marriage Date1612/09/16
OccupationMerchant (largescale) |a Grain; Services |a Insurer
ResidenceBij de boshuyssluys in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris ende specificatie van den huijsraet imboel schilderijen ende silverwerck clederen cleijnodien ende juwelen nagelaten by z. Anna van Varlaer weduwe ende boelhouster van wylen Thymon Jacobsz. Hinloopen sulcx zij die metter dood deser werelt ontruimt ende nagelaten heeft Postscript: Aldus opges. den negenden April ende volgende dagen 1644 in presentie van Ege[..] Doling en Jan de Bats de dochter ende jonge soone van der overledene als noch van Pieter Jacobs. ende Jurian Schrijver als getuyges.
CommentaryTijmon Jacobsz. Hinlopen (born in 1572 and buried on 10 August 1637) was a prominent dealer in imported grain and an insurer. He lived next to the Boshuysluys and owned the domain of Oud-Bussum. He was regent of the city orphanage in 1615, of the Oude Mannen en Vrouwenhuis in 1627. He paid a tax of 900 f. in 1631. He married Anna Michiels van Varlaer in the Town Hall on 16 September 1612 (Elias, Vroedschap van Amsterdam, p. 310). Anna Michiels van Varlaer was the daughter of Michiel Michielsz. van Valaer and of Cornelia Martens Pels. She was the sister of Elisabeth Michiels van Varlaer who married Jan van Valckenburg of R 31706 of Montias2 and of Sara Michiels van Varlaer who married Govert van Arckel of R 31898.
NotaryL. Lamberti
# of Items59
Montias1 #182
 Prev Record 1 - 25 of 61  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een groot stuck schildery van gesegent manna
0002 [ANONYMOUS] een stuck schildery sijnde een boerekermis
0003 [ANONYMOUS] een bloempot
0004 [ANONYMOUS] een vrouw tronie zijnde Indiana
0005 [ANONYMOUS] een cleijn schilderytje van de brant van Trojen
0006[a] [ANONYMOUS] drie lantschapschilderijen
0006[b] [ANONYMOUS] drie lantschapschilderijen
0006[c] [ANONYMOUS] drie lantschapschilderijen
0007 [ANONYMOUS] een schildery van Caijen en Abel
0008 [ANONYMOUS] een schildery van Adam ende Eva
0009 [ANONYMOUS] een groot schildery van de kinderen van viere
0010[a] [ANONYMOUS] twee ronde conterfeijtsels van der overledene ende haer man
0010[b] [ANONYMOUS] twee ronde conterfeijtsels van der overledene ende haer man
0011 [ANONYMOUS] een schildery van Deana
0012 [LEERENSE, UNIDENTIFIED] een schildery zijnde nae Leerense een maytijt [corrected from: een schildery sijnde een maytijt]
0013 [ANONYMOUS] een fruijt schilderytje
0014 [ANONYMOUS] een scheep schilderytje
0015 [ANONYMOUS] een groote schildery van de slangh in de woestijne
0016 [ANONYMOUS] een groote lantschap van de negen musen
0017 [ANONYMOUS] een schildery van Argus ende Markurius
0018[a] [ANONYMOUS] twee ronde conterfeijtsels
0018[b] [ANONYMOUS] twee ronde conterfeijtsels
0019 [ANONYMOUS] een groot stuck schildery van der ijdelheijt
0020 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Mauritie
0021 [ANONYMOUS] een schildery sijnde de scheydingh van Lot ende Abraham
 Prev Record 1 - 25 of 61  Last