The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Koijmans, Hans

printer
printer-friendly view
Inventory #272
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number714 fol. 216 and foll.
Date1638/01/12
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameKoijmans
Owner NameKoijmans, Hans
Type of CeremonyMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van al de goederen in sulcken voegen Hans Koijmans in zijn leven koopman die metter doot ontruimt ende achtergelaten heeft. Beschreven door mijn Pieter Karelsz. ter instantie ende ten overstaen van d'eersamen Sr. Johan van Geel ende Jacomo van Uffelen koopluiden sijn respective neef ende behoude neef ende testamentaire voogden over Johannis Koimans ende Lijsbetge Koimans sijne kinderen ende erffgenamen volgens 't testament by de selve opgerecht voor mij ende seckere getuygen ende metter doot gecomfirmeert, synde de goederen gevonden als volcht. Postscriptum: Aldus gedaen binnen Amsterdam ten overstaen van de gemelte voogden ter presentie van Bartholomeus Ketel ende Egbert Droerijp burgers op den 12-e ende dertien Januari 1638.
CommentaryHans Koijmans (II) of this inventory is certainly identical with the individual of the same name of INVNO 2720. He seems to have been the son of Hans Coijmans I and of Moertie Henrix their daughter Magdalen baptized in the N.K. in the presence of Annetje Gerdings (DTB 39/159). His son Joannes (III) cited in the INTRO was betrothed to Lysbeth van der Heijde from Gorcum on 11 April 1654 (DTB 473/122). Hans Koijmans II was the uncle of Johan van Geel and the uncle by marriage of Jacomo van Uffelen (INTRO). He seems to have been the brother of Maria Coymans who married Hans van Geel of INVNO 686. Jacomo van Uffelen, after the death of his first wife Maria van Erp, married Susanna de Haze (1587-1658), the daughter of Hendrick de Haze of R 28875 and of Clara Coymans, the sister of Maria Coijmans (Elias, Vroedschap, pp. 60, 600).
NotaryP. Carelsz.
# of Items18
Montias1 #189
 Prev Record 1 - 23 of 23 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] twee Italiaans vrouwekontrefeitsels
0001[b] [ANONYMOUS] twee Italiaans vrouwekontrefeitsels
0002[a] [ANONYMOUS] 6 cibillen in vergulde lysten
0002[b] [ANONYMOUS] 6 cibillen in vergulde lysten
0002[c] [ANONYMOUS] 6 cibillen in vergulde lysten
0002[d] [ANONYMOUS] 6 cibillen in vergulde lysten
0002[e] [ANONYMOUS] 6 cibillen in vergulde lysten
0002[f] [ANONYMOUS] 6 cibillen in vergulde lysten
0003 [ANONYMOUS] de Prins van Orange gecontrefeijt in een vergulde lyst
0004 [ANONYMOUS] een bloempot in een vergulde lyst
0005 [ANONYMOUS] een grote keuken in een vergulde lyst
0006 [ANONYMOUS] een bataalje ende lantschap
0007 NIEULANDT, WILLEM VAN (II) een stuckje van Nieulant roomsse antiquiteijt
0008 [ANONYMOUS] de begrafenis van de Prins van Orangie in een swarte lijst
0009 [ANONYMOUS] een stuk [crossed out: van de story] van Hester in een vergulde lijst
0010 BASSANO, JACOPO een koken van alderleij freuitagie van Basant
0011 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS een bancket der goden van Mr. Kornelis van Haerlem in een ebben lyst
0012 MOMPER, JOOS DE een stukje lantschap van Momper in een vergulde lyst
0013[a] [ANONYMOUS] de contrefeijtsels van vader ende moeder
0013[b] [ANONYMOUS] de contrefeijtsels van vader ende moeder
0014 [ANONYMOUS] een grote wereltkaart in een eike lijst
0015 [ANONYMOUS] een lantschap met een vergulde lyst
0016 [ANONYMOUS] 't contrefeijtsel van de overledens vader
 Prev Record 1 - 23 of 23 Next