The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Coster, Jan Vincent

printer
printer-friendly view
Inventory #280
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number567, film no. 6547, fol. 199 and fol.
Date1622/08/22
CityAmsterdam
CountryNederland
PurposeDeath inventory of debtor under court-ordered supervision
Family NameCoster
Owner NameCoster, Jan Vincent
Life Dates? |d 1622
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris ende specificatie van allen den goederen nagelaten bij z. Jan Vincent Coster in sijn leven poorter deser stadt Amstelredamme sulcx dat hy de selve metter doot deser werelt ontruijmt heeft.. Postscriptum: Aldus geinventariseert in Amstelredamme in den sterfhuys van den voors. Jan Centen gestaan inde Bantamstraet desen xxien augusti anno xvi twee en twintich ten versoucke van Jacob Jansz. sijn soon ende d'Ed. Hendrick Coppit ende Daniel van Genegen beijde geordooneerde voochden ... Marten Jansz. mede soon van Jan Centen ende onder het benefitie van Inventaris erffgenamen van de selve Jan Centen ter presentie van Symon Jansz. ende Pieter Lodewycksz. poorters getuygen hiertoe versocht ende gebieden.
CommentaryOn Jan Vincentsz. Coster, see the text in R 478 (INVNO 2800).
NotaryL. Lamberti
# of Items23
Montias1 #197
 Prev Record 1 - 25 of 32  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Jan Centen zaliger en een contrefeijtsel van zijn huysvrou zaliger
0001[b] [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Jan Centen zaliger en een contrefeijtsel van zijn huysvrou zaliger
0002 [ANONYMOUS] een cleijn schildery zijnde een egipse vlught in de form van een wintertgen
0003 MANDER, KAREL VAN (I) een cleijn schilderytgen zijnde een cruysdragertgen
0004[a] [ANONYMOUS] twee stuckgens zijnde de son ende maen
0004[b] [ANONYMOUS] twee stuckgens zijnde de son ende maen
0005 [ANONYMOUS] een cleijn stuckge zijnde Orpheus
0006 [ANONYMOUS] een stuck schildery zijnde een lantschap
0007 [ANONYMOUS] caert van Europa
0008 [ANONYMOUS] een teyckeningh op een kaertblad gedaen met de pen
0009 BLOEMAERT, ABRAHAM een schildery van Bloemmert
0010 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Marten
0011 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Hendrick
0012 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van Dr. Marten
0013 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een stuck schildery by Lange Pier gedaen van Nebucadnesar
0014 [ANONYMOUS] een stuck schilderij zijnde een vrouwetronye
0015 [ANONYMOUS] een stuck schildery zijnde de liefde
0016 BLOEMAERT, ABRAHAM een stuck schildery van Bloemert daer Moyses water uyte steenrots slaet
0017 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van Jacob Jansz.
0018 [ANONYMOUS] 1 langwerpend schilderijtgen voor de schoorsteen
0019 [ANONYMOUS] een monick met een bagijn
0020 [ANONYMOUS] een langwerpend landschapgen
0021[a] [ANONYMOUS] 2 papiere bortgens
0021[b] [ANONYMOUS] 2 papiere bortgens
0021[b] [ANONYMOUS] 2 alabaster borts
 Prev Record 1 - 25 of 32  Last