Sandra, Johan, d'Oude

printer
printer-friendly view
Inventory #281
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 567, fol. 241
Date1624/06/12
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameSandra
Owner NameSandra, Johan, d'Oude
Owner Noteswidower of Susanna de Mareez
Marriage Date1608
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris ende specificatie van de goederen nagelaten by z. Johan Sandra d'Oude nagelate weduwenaer was van z. Susanna de Mareez sulcx hy als langstlevende int gesamen beseten ende metter doot deser werelt ontruijmt heeft, gemaeckt ten versoecke van hare beijde erffgenamen als volcht ten overstaen van Jan Sandra, Melchisedech Sandra voor hem selven ende als voocht van de nagelaten kinderen van zyne suster Janneken Sandra genaemt Jan de Win ende Tanneken de Win, mitsgaders Susanna Sandra, Anthoni de Leu als man ende voocht van Elisabeth Sandra als oock Elias Sandra, Daniel Sandra ende Mathis Sandra alle drie uijtlandisch... Postscriptum: Actum in Amsterdam present N.Maet ende Reynier Exalto als getuigen den 12 juni 1624.
CommentaryJan (or Johannes) Sandra I, widower of Susanna de Mareez I at the time of his death, was a merchant dealing in coarse cloth, originally from Doornik. He became a citizen of Amsterdam in 1583. He paid a tax of 18 f. in 1585. He married Susanna de Marez I (1567-1598), daughter of Jan de Marez I and of Jenne van Achterhoudt, in 1608. In 1611, his account at the Wisselbank numbered 2 folios. His daughter Elisabeth, 22 years old, presumably from an earlier marriage, was betrothed to Anthoni de Leeuw (of INVNO 569) on 20 November 1616. His son Mathijs Sandra had an account at the Wisselbank of 4 folios and was taxed 200 f. in 1631. Another son, Jan Sandra de jonge (II), married to Maria Fassin, had an account at the same bank of 2 folios in 1612 and 3 in 1620. His other children were named Elias, Susanna, Melchisedech, Daniel, and Janneken. Jan Sandra d'Oude invested 6000 f. in V.O.C. shares (Van Dillen, Het oudste aandeelhoudersregister, p. 205). Melchisedech, cited in the INTRO, was married to Johanna Beck. He requested the inventory of Ida Beck, widow of the preacher Otto Badius, of INVNO 174. On 24 January 1625, Jan Sandra (II) for himself and also with a procuration from Matthijs Sandra, his brother, Melchisedech Sandra, for himself and as guardian of the children of Janneken Sandra, Jacques de Windt, besides Daniel, Gillis, and Elias Sandra, and Susanna Sandra, all children of Jan Sandra de oude and Susanna de Marez, sold a house on the Warmoesstraat to Jan Boddens, merchant, cited in the TEXT of R 239. Jacques de Windt must be related to Jan and Tanneken de Win(dt?), the children of Janneken Sandra, cited in the INTRO. The house was called 't huis van Dornick, formerly De Swan. On 17 June 1625, it was said that Jan Boddens owed 22,500 f. on the mortgage (Kam, Waar was dat huis in de Warmoesstraat? ?, 36/16).
NotaryL. Lamberti
# of Items21
Montias1 #198
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] drie zekaerten op perkement
0001[b] [ANONYMOUS] drie zekaerten op perkement
0001[c] [ANONYMOUS] drie zekaerten op perkement
0002 [ANONYMOUS] een zekaert op papier
0003 [ANONYMOUS] een deel printgens (in een geschildert kistgen)
0004 [ANONYMOUS] een schildery van de toren van Babilonien
0005 [ANONYMOUS] een schildery voor de schoorsteen vast
0006 [ANONYMOUS] een tekenbortgen
0007 [ANONYMOUS] een geschreven kaert
0008 [ANONYMOUS] een papiere bort
0009[a] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van den overleden met sijn huysvrouw
0009[b] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van den overleden met sijn huysvrouw
0010[a] [ANONYMOUS] drie contrefeijtsels van bestevaer bestemoer ende groot vader
0010[b] [ANONYMOUS] drie contrefeijtsels van bestevaer bestemoer ende groot vader
0010[c] [ANONYMOUS] drie contrefeijtsels van bestevaer bestemoer ende groot vader
0011[a] [ANONYMOUS] twee schilderyen van schepenvaerden
0011[b] [ANONYMOUS] twee schilderyen van schepenvaerden
0012 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een schildery van Lange Pier voorde schoorsteen vast
0013[a] [ANONYMOUS] twe ouwe [crossed out: papiere] schilderijen
0013[b] [ANONYMOUS] twe ouwe [crossed out: papiere] schilderijen
0014 [ANONYMOUS] een ouwe kaert
0015 [ANONYMOUS] een schildery van Keyser Karl
0016 [ANONYMOUS] een schildery van [Keyser Karels] vrou
0017 [ANONYMOUS] een schildery van de berch van Calvarien
0018[a] [ANONYMOUS] negen papiere bortgens
0018[b] [ANONYMOUS] negen papiere bortgens
0018[c] [ANONYMOUS] negen papiere bortgens
0018[d] [ANONYMOUS] negen papiere bortgens
0018[e] [ANONYMOUS] negen papiere bortgens
0018[f] [ANONYMOUS] negen papiere bortgens
0018[g] [ANONYMOUS] negen papiere bortgens
0018[h] [ANONYMOUS] negen papiere bortgens
0018[i] [ANONYMOUS] negen papiere bortgens
0019 [ANONYMOUS] een geschilderd bortgen van Elias
0020 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van Melchisedech Sandra
0021 [ANONYMOUS] een schildery sijnde een lantschap
0022 [ANONYMOUS] een papier globe
0023 [ANONYMOUS] een fruijt schildery met vogelen
0024 [ANONYMOUS] een schildery van een lantschapgen
0025[a] [ANONYMOUS] twe schildery een winter ende overvaert
0025[b] [ANONYMOUS] twee schilderyen een winter ende een overvaert
0026 [ANONYMOUS] een Thien Geboden