The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Roelofs, Trijn

printer
printer-friendly view
Inventory #282
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number567
Date1627/04/07
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameRoelofs
Owner NameRoelofs, Trijn
Owner Noteswidow of Gerrit Jacobsz.
OccupationManufacurer |a Dyer, wax bleacher
ResidenceAmsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionInventaris ende specificatie van allen de goederen nagelaten by z. Tryn Roelofs weduwe was van Gerrit Jacobsz. verwer sulcx zij metter doot ontruimt ende nagelaten heeft.
CommentaryThe wooden crucifixes indicate that the owner was Roman Catholic. This conjecture is also supported by the presence of the portraits of Trijn Roelofs and Gerrit Jacobsz. Verwer in the inventory of Geertruydt Delff, widow of Jacob van Campen, who were Roman Catholic (R 49666 and R 49667 of Montias2). The family relation (if any) of Trijn Roelofs and Gerrit Verwer to Geertruijdt Delff and Jacob van Campen has not been ascertained.
NotaryL. Lamberti
# of Items37
Montias1 #199
 Prev Record 1 - 25 of 49  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een tafereel van de geboorte Christi
0002 [ANONYMOUS] een houte gesneden ruyter op't paerd
0003 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een stuck schilderij van Lange Pier zijnde de afnemingh van't cruys
0004[a] [ANONYMOUS] twee tronien schilderien sijnde Jesus ende Maria
0004[b] [ANONYMOUS] twee tronien schilderien sijnde Jesus ende Maria
0005 [ANONYMOUS] een Marienbeeltgen
0006 [ANONYMOUS] een schilderytgen van Maria Magdalena
0007 [ANONYMOUS] een schilderytgen van Ste. Catharina
0008 [ANONYMOUS] een crucifix schildery
0009[a] [ANONYMOUS] twee ronde contrefeijtsels van beijde overledenen
0009[b] [ANONYMOUS] twee ronde contrefeijtsels van beijde overledenen
0010[a] [ANONYMOUS] twee houte crucifixen
0010[b] [ANONYMOUS] twee houte crucifixen
0011 [ANONYMOUS] een kindtscontrefeijtseltgen
0012 [ANONYMOUS] een contrefeijtseltgen van Bachus met een eecken rechtafeltgen ofte voetgen
0013 [ANONYMOUS] een kleyn crucifixen schilderij
0014 [ANONYMOUS] een schildery zijnde een verkenshooft
0015 [ANONYMOUS] een taefereel van de drie coningen
0016 [ANONYMOUS] een ossenhooft schildery
0017 [ANONYMOUS] een thien geboden op pampier
0018[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van beijde de overledenen
0018[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van beijde de overledenen
0019 [ANONYMOUS] een schildery van Susanna
0020 [ANONYMOUS] een landschapgen schildery
0021 [ANONYMOUS] een brand schildery
 Prev Record 1 - 25 of 49  Last