The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Coenen, Cornelis

printer
printer-friendly view
Inventory #284
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1267
Date1643/07/01
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameCoenen
Owner NameCoenen, Cornelis
Owner Notesand his wife Grietge Francken
ResidenceAmsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionStaet en inventaris van alle de goederen bij wijlen Cornelis Coenen ende Grietge Francken tesamen echte luijden metter doot ontruijmt ende naergelaten ende gemackt by mij Pieter Barcman openbaer notaris tot Amsterdam residerende by den Hove van Hollandt geadmitteert ten versoecke ende op't aengeven van Coen Cornelisz., Aeffge Cornelis, Jannetge Cornelis huisvrouw van Gysbert Cornelisz. Fuijk mitsgaders Jan Deyman als gesurogeert voogd over Margrita Fuijck naergelate dochter van Hendrick Cornelisz. Fuijk nevens de voors. Coen Cornelisz. synde de voors. goederen bevonden ten sterfhuijse van de voors. echte luijde ter respective plaetse hier naegenoemd ande by Aeltje Claes ende Annetge Hendricks gesworen schatsers getaxeert als volcht. Note preceding the taxatie by Salomon de la Tombe and Thomas de Keyser: Op den eersten july 1643 hebben Mrs. Salomon de la Tombe ende Thomas Keyser in manier navolgende getaxeert de schilderyen hier nae gemelt ende bevonden int sterff huys van wylen Cornelis Coenen ende Grietge Francken
CommentaryNote: Only the most important paintings, from Marten de Vos to Michiel Miereveld, were estimated by De la Tombe and Keyser. The religion of the collector has been inferred from the presence of a crucifix in de bedstede in the binne camer. Coen Cornelisz., cited in the INTRO, was the son of Cornelis Coenen. Cornelis Coenen and Grietge Francken of the present inventory cannot be identical with Cornelis Coenen and Griete Pieters cited in the NOTES of R 31019, since at least the latter had died by 1620, unless of course Cornelis Coenen, cited in this WK act, later remarried. Note that some of the children of Cornelis Coenen called themselves Fuijck and that there were several portraits in the inventory of Olphaert (or Wolpher) Fuijck (e.g. R 7293 of Montias2). Jan Deyman, cited in the INTRO, was the famous professor of anatomy (INVNO 452), painted by Rembrandt. Salomon de la Tombe (of R 30861 of Montias2) and Thomas de Keyser (of R 24468 of Montias2), who appraised the paintings in the present inventory, were related. Salomon was married to Lysbet de Keyser, the sister of the architect and sculptor Hendrick de Keyser, who in turn was Thomas de Keyser's uncle.
NotaryPieter Barcman
AppraiserSalomon de la Tombe and Thomas de Keyser for the most important paintings, by Aeltje Claes and Annetge Hendricks for the rest
Art Value391 |d
# of Items37
Montias1 #201
 Prev Record 1 - 25 of 46  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] twe grote beelden f 4
0001[b] [ANONYMOUS] twe grote beelden f 4
0002 [ANONYMOUS] een schilderijtge sijnde Maria met 't kindeken f 1:10
0003 [ANONYMOUS] een schilderij van Tobias f 2
0004[a] [ANONYMOUS] twe ruijt schilderyen van Adam ende Eva f 2
0004[b] [ANONYMOUS] twe ruijt schilderyen van Adam ende Eva f 2
0005 [ANONYMOUS] 't conterfeijtsel van Olphert Fuijck op d' houten peneel f 3:10
0006 [ANONYMOUS] eeen schilderytge voor de schoorsteen synde Maria met 't kindeken f 3
0007[a] [ANONYMOUS] een albastre bordeken ende twe printbordekens f -:15
0007[b] [ANONYMOUS] een albastre bordeken ende twe printbordekens f -:15
0007[c] [ANONYMOUS] een albastre bordeken ende twe printbordekens f -:15
0008[a] [ANONYMOUS] twee bordekens t'eene een crucifix ende t'ander een Maria beeldeken f 2
0008[b] [ANONYMOUS] twee bordekens t'eene een crucifix ende t'ander een Maria beeldeken f 2
0009 [ANONYMOUS] 't conterfeijtsel van bestevaer Franck Cornelis f 1:10
0010[a] [ANONYMOUS] twe schele meijsgens f -:10
0010[b] [ANONYMOUS] twe schele meijsgens f -:10
0011 [ANONYMOUS] 't groote conterfeijtsel van Olphaert Fuijck
0012 [ANONYMOUS] een groot crucifix f 2:10
0013 [ANONYMOUS] een print bort sijnde een raetsel f -:10
0014 [ANONYMOUS] noch een print bort van enige veneetiaense f 1:10
0015[a] [ANONYMOUS] een alabaster bort ende een print bort f -:15
0015[b] [ANONYMOUS] een alabaster bort ende een print bort f -:15
0016 [ANONYMOUS] een crucifix in de bedstede f 2
0017 [ANONYMOUS] een albastre tafreetlge f 1
0018 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van de gravinne van Solms f 5
 Prev Record 1 - 25 of 46  Last