Vinckenbrinck, Albert

printer
printer-friendly view
Inventory #287
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1970 A
Date1665/02/12
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameVinckenbrinck
Owner NameVinckenbrinck, Albert
Owner Notesand his widow Gertruyd Collaert
Life Datesc. 1605 |d 1664
OccupationArtist |a Sculptor
ResidenceOp de Singel tegenover het Uytrechsche Veer op den hoek van de Potterbakkerssteeg in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de boedel ende sterffhuysen van wijlen Albert Vinckenbrinck ende Geertruijt Collaert in tijden echteluyden ende gewoont hebbende op de Singel tegenover het Uytrechtse Veer soo en sulcx sij die in't gemeen beseten ende laetst bij de voors. Albert Vinckenbrinck metter doot ontruijmt sijn, gemaeckt op het aengeven van Hendrick end Abraham Vinckenbrinck ende Geertruyt Collaert ten versoecke van Hendrick Hendricksz. van Wyen als oudt-oom over de nagelaten kinderen van wijlen Johannes Vinckenbrinck ende door de voors. Albert Vinckenbrinck mondelingh versocht .... tot voocht over deselve kinderen, in kennisse van mij David Doornick Notaris publicq ....Aldus.... de 12-en 13-en 14-en en 18-en Februari 1665
CommentaryOn 1 January 1632, the honorable Albert Jansz. Vinckenbrinck, scupltor (beeldsnyder) and the honorable Geertruyd Collaerts named Henrick van [Soup...] in Utrecht, their uncle, to sell a rental obligation with the nominal value of 200 f. (NA 991, fol.1, Not. Jan Bosch). On 1 May 1639, Albert Jansz. Vinckenbrinck and Geert Dircx had their son Abraham baptized in the O.K. in the presence of Abraham Albersz. and Francijntje Jans (DTB 7/209). Geert Dircx is presumably identical with Geertruijt Collaert cited above and in the INTRO. She was then the daughter of Dirck Collaert who may have been related to the painter Johannes Collaert. Only the paintings and individually listed drawings are entered in Montias2; for the sculptures and other objects of art see the article by Francken cited above. The books owned by Vinckenbrinck (Sleydanus, Bullingerus, het Martelaersboeck etc..) suggest that he was Protestant, but it is not clear to which denomination he belonged.
NotaryD. Doornick
# of Items52
Montias1 #204
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] 2 geteyckende conterfeijtsels van den overledene
0001[b] [ANONYMOUS] 2 geteyckende conterfeijtsels van den overledene
0002 [ANONYMOUS] noch een dito [geteyckent conterfeijtsel] van Albert Vinckenbrinck
0003[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van de vader ende de moeder van Albert Vinckenbrinck zal.
0003[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van de vader ende de moeder van Albert Vinckenbrinck zal.
0004 [JOFFR, STEENWIJCK, UNIDENTIFIED] een schilderijtje geschildert door Joffr. Steenwijck
0005 STEENWIJCK, HENDRICK VAN (II) een cabinet schilderij van Steenwijck
0006 POELENBURGH, CORNELIS VAN een schilderijtje van Poelenburgh
0007 BROUWER, ADRIAEN een mannetje van Brouwer
0008 TENIERS, DAVID (II) een schilderijtje van David Teniers
0009 PYNAS, JAN SYMONSZ. een lantschapje van Pinas
0010 [ANONYMOUS] een schilderscamertje
0011 NIEULANDT, ADRIAEN VAN een hangent varcken van Nieulandt
0012 [ANONYMOUS] een lantschapje met schaepgens
0013 [ANONYMOUS] een toebackdrincker
0014 COLYN, DAVID een boerenkermis van Colijn [crossed out: Connijn]
0015 [ANONYMOUS] een ruine van Romen
0016 [ANONYMOUS] een slapent tronitie
0017 [ANONYMOUS] een out conterfeijtsel van een vrouw
0018 [ANONYMOUS] 2 naecte vrouwen
0019 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van de dochter van Albert Vinckenbrinck
0020 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel met een dootshooftje in een vergulde lyst
0021 BOTH, ANDRIES DIRCKSZ. een teyckeningh van Bot in een vergulde lyst
0022 [ANONYMOUS] een lantschap van een ruine
0023 [ANONYMOUS] een see rotsje
0024 BROUWER, ADRIAEN een pennesnijertje van Brouwer
0025 [ANONYMOUS] een oud conterfeijtsel met een dootshoffie
0026[a] BOTH, ANDRIES DIRCKSZ. 2 beeltjens van Andries Both
0026[b] BOTH, ANDRIES DIRCKSZ. 2 beeltjens van Andries Both
0027 MARTSEN, JAN, DE JONGE een bataille van Jan Martse de jonghe
0028 VELDE, ADRIAEN VAN DE een St. Martyntje van van de Velde
0029 HOLSTEIJN, PIETER (I) eenige beestjens van Holsteijn
0030 LUTTICHUYS, SIMON een stilleven van Luttichuysen
0031 [ANONYMOUS] een leggende Prins in pleijster gegoten
0032[a] [ANONYMOUS] twee teyckeningen van huysen in swarte lysten
0032[b] [ANONYMOUS] twee teyckeningen van huysen in swarte lysten
0033[a] [ANONYMOUS] twee gebotseerde varckens
0033[b] [ANONYMOUS] twee gebotseerde varckens
0034 [OPTIMA, UNIDENTIFIED] een schilderytje van Optima
0035 [ANONYMOUS] een kaartje van Fontaynebleu
0036 [ANONYMOUS] een kaartje van de Rijnstroom
0037 [ANONYMOUS] een affgesette almanach
0038[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van Albert Vinckenbrinck zal.
0038[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van Albert Vinckenbrinck zal.
0039 [ANONYMOUS] een out conterfeijtsel van Swinglius
0040 [ANONYMOUS] een landtschapje met een moletje
0041 [ANONYMOUS] een landtschapje met een ruine
0042 [ANONYMOUS] een geschilderde hand
0043 [ANONYMOUS] (een schildt) met een wapentje
0044 [ANONYMOUS] een teyckening van een huijs in een swarte lijst
0045 [ANONYMOUS] een gesnede mannetje in een cleijn roo lijstje
0046 [ANONYMOUS] een groot boeck met teeckeningen daer de preeckstoel met het ander bijgeplackt is
0047 [ANONYMOUS] een dick boeck met printen daer veel santen ende Franse beelden ende beesjens in sijn
0048 HOLBEIN, HANS (II) de doodedans van Holbeen
0049 [ANONYMOUS] een groote bijbel met caerten ende printen
0050 [ANONYMOUS] een schildery van een naecte Venus
0051 [ANONYMOUS] een teyckeningh van de affnemingh van Cristus van het cruijs daer een glaesje voor is
0052 [ANONYMOUS] noch het gebeente ende bijwerck van dien, geschildert en gelyst
0053 [ANONYMOUS] een schildery van een ontbijtje daer een roemer ende haringh in comt
0054 [ANONYMOUS] noch een cleijn stuckje daer in eenige rispen ende torren geschildert sijn
0055 [HENDRICK VAN DEN BROECK, UNIDENTIFIED] de trony of het conterfeijtsel van voors. Geertruyt Collaert door Hendrick van den Broeck
0056 [ANONYMOUS] een fluytertje
0057[a] VINCKENBRINCK, ALBERT een sackpijpertjen van hout ende een vogelvangertjen mede van hout beijde gemaeckt door de voors. Albert Vickenbrick zal.
0057[b] VINCKENBRINCK, ALBERT een sackpijpertjen van hout ende een vogelvangertjen mede van hout beijde gemaeckt door de voors. Albert Vickenbrick zal.
0058 VINCKENBRINCK, ALBERT een Christus aen 't cruys, seer kunstigh van palmenhout gesneden
0059 VINCKENBRINCK, ALBERT Joseph ende Maria vluchtende na Egypten gesneden als voren
0060 VINCKENBRINCK, ALBERT Abraham ende Hagar gesneden als voren
0061 VINCKENBRINCK, ALBERT Noch een Christus aen 't cruys met Jerusalem in 't vershiet mede gesneden als voren
0062 VINCKENBRINCK, ALBERT noch een Christus aen 't cruys mede gesneden als voren
0063 VINCKENBRINCK, ALBERT Hiob op de mesthoop gesneden als voren
0064 VINCKENBRINCK, ALBERT Andromeda mede gesneden als voren
0065 VINCKENBRINCK, ALBERT een cleijn lantschapje mede gesneden als voren
0066 VINCKENBRINCK, ALBERT noch een rondt cleijn lantschapje mede gesneden als voren
0067 VINCKENBRINCK, ALBERT een dootshooftje met schouderbeentje ende schinkeltje gesneden als vore
0068 VINCKENBRINCK, ALBERT een appel ende daerin de seven wercken van barmharticheijt
0069 VINCKENBRINCK, ALBERT een conterfeijtsel van de Cheurvorst van Saxen gesneden als voren
0070 VINCKENBRINCK, ALBERT een conterfeijtsel van Ernestus Graeve van Limburch gesneden als voren
0071 VINCKENBRINCK, ALBERT een conterfeijtsel van een manstrony mede gesneden in peereboomenhout
0072 VINCKENBRINCK, ALBERT een conterfeijtsel mede van een manstrony gesneden in peereboomenhout
0073 VINCKENBRINCK, ALBERT een Italiaense grot gesneden van polmenhout
0074 VINCKENBRINCK, ALBERT een cleijne batailje in parlemoen met een gesneden lijstje van peereboomhout
0075 VINCKENBRINCK, ALBERT een geamilieerd conterfeijseltje van een vrouwetrony
0076 VINCKENBRINCK, ALBERT een swart doosje met een geamilieerd blompotje
0077 VINCKENBRINCK, ALBERT een batailjetje gesneden in een stuckje ront silver
0078 [ANONYMOUS] een doosje met een conterfeijtseltje ende eenighe talckjens op Moscovis glas geschildert
0079 [ANONYMOUS] een coper osje
0080 POELENBURGH, CORNELIS VAN een cleijn cabinetschilderijtje van Poelenburch
0081 [ANONYMOUS] noch een cleijn dito schilderijtje
0082 VINCKENBRINCK, ALBERT een cleijn vrouwenbeeljte uyt coper gesneden
0083 VINCKENBRINCK, ALBERT De Hartoch van Brandenburch uyt palmenhout gesneden
0084 VINCKENBRINCK, ALBERT een cleijn Christitronytje uyt palmenhout gesneden met een verguldt lijstje
0085 VINCKENBRINCK, ALBERT de Coninck van Polen gesneden als voren
0086[a] [ANONYMOUS] twee cleijne geamilieerde blompotjes
0086[b] [ANONYMOUS] twee cleijne geamilieerde blompotjes
0087 D√úRER, ALBRECHT een boeckje met verscheijde printen meest van Albert Duur ende Luycas van Leyden
0088 [ANONYMOUS] een boeckje met teijckeningen van verscheijde meesters
0089 REMBRANDT VAN RIJN noch een boeckje met verscheijde printen meest van Rembrant ende Sebaldt de Been
0090 [ANONYMOUS] een boeckje met verscheijde vogeltjes ende andere verlichterijen
0091 [ANONYMOUS] noch een boeckje van diverse teijckeningen
0092 VELDE, JAN VAN DE een boeckje met eenige geschriften van Van de Velde ende van Henricq Meurs
0093 [ANONYMOUS] een groot boeck met diverse teijckeningen
0094 [ANONYMOUS] noch een groot boeck met diverse printen
0095 [ANONYMOUS] een boeck van verscheijde printconterfeijtsels
0096 [ANONYMOUS] een boeck van verscheijde teijckeningen ende printen
0097 [ANONYMOUS] een boeck van buyten vergult van verscheijde printen
0098 [ANONYMOUS] een boeck van printen van lampetten, predickstoelen, cabinetten ende anders
0099 DELFT, WILLEM JACOBSZ. een boeck van conterfeijtsels meest van Delphius
0100 [ANONYMOUS] een boeckje van teijckeningen ende eenige tulpen
0101 [ANONYMOUS] een langhwerpig boeck van printen van verscheijde historien
0102 [ANONYMOUS] een boeck van printen van naecte beelden
0103 [ANONYMOUS] de kaerte van Nederlandt
0104 [HENDRICK DONCKER, UNIDENTIFIED] de zeeatlas van Hendrick Doncker
0105 [ANONYMOUS] een couvert met teijckeningen
0106 VINCKENBRINCK, ALBERT eenige printen ende conterfeijtsels van Vinckenbrinck
0107 [ANONYMOUS] de copere plaet van 't conterfeijtsel van de voors. Albert Vinckenbrinck
0108[a] [ANONYMOUS] twee copere plaetjes
0108[b] [ANONYMOUS] twee copere plaetjes
0109 [ANONYMOUS] tweentwintich doosjens met plaeysterwerck
0110 [ANONYMOUS] eenige figuurtjens van plaester gegoten ende gebotseert van aerde ende wasch
0111[a] [ANONYMOUS] twee copere gegoten borsjens
0111[b] [ANONYMOUS] twee copere gegoten borsjens
0112 [ANONYMOUS] een kas met een gebotseert cruysefix