The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Cronenburch, Pieter van

printer
printer-friendly view
Inventory #288
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1970 B fol. 1155 and foll., film 2146
Date1674/01/23
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameCronenburch
Owner NameCronenburch, Pieter van
Owner Notesand his wife Aerlant Roeterts
Marriage Date1646/07/12; 1651/03/16
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionInventaris van alle de goederen, crediten, ..., van den boedel van wijlen Pieter van Cronenburch in sijn leven coopman binnen dese stadt ende van Aerlant Roeterts zal. in tijden echte luijden soo ende sulx de voorn. goederen by hen bijden tezamen ende daerna by de voors. Pieter van Cronenburch als langstlevende beseten ende bij dese ... metter doot ontruijmt en nagelaten zijn. Gemaeckt ten versoeck van de heeren Mr. Roetert Ernst out schepen en Hendrick Roeterts hooft officier deser stede als oomen en door de E. heeren wees-meesteren ...gestelde voogden over de seven onmondige nagelaten kinderen van de voors. Pieter van Cronenburch en Aerlant Roeterts, beschreven door my David Doornick notaris ....Postscript: Aldus gedaen en geinventariseert binnen Amsterdam den xxviii Augusti 1673 en gesloten den xxiii januarij xvi vier en seventich ter presentie van Johannes en Hovensen Jacobus Hoochcamer als getuijgen hierop overgestaen.
CommentaryOn 7 December 1646, Pieter Cornelisz. Croonenburgh was betrothed to Martje Laurentius (DTB 468/352). On 16 March 1651, Pieter Croonenburgh, widower of Maria Laurentius, was betrothed to Aerlanda Roeters (DTB 468/352). Aerlant Roeterts was the sister of Ernst Roeters (of R 20042 of Montias1) and of Hendrick Roeterts, who were named guardian of their nephews. Pieter van Cronenburch married Aerlant Roeterts on 12 July 1647. According to the INTRO, he was a merchant.
NotaryD. Doornick
# of Items50
Montias1 #205
 Prev Record 1 - 25 of 50  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 REMBRANDT VAN RIJN een schildery zijnde een geslagen os van Rembrant
0002 [ANONYMOUS] een dito [schildery] zijnde een lantschap met drie ossen
0003 POTTER, PAULUS een dito [schildery] zijnde een hontge gedaen door de Potter
0004 [ANONYMOUS] een groote dito [schildery] van Susanna
0005 [ANONYMOUS] een dito [schildery] sijnde eenich geetge met een lopend sater
0006 [ANONYMOUS] een dito [schildery] sijnde een lantschap met twee ruijters
0007 VROOM, HENDRICK een dito [schildery] zijnde een zeetje met een man en vrou aende strant gedaen door Vroom
0008 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] zijnde een boerewoning
0009 [ANONYMOUS] een geschildert wapen van den overleden
0010 BACKER, JACOB ADRIAENSZ. een schildery van een boerewoning door Backer
0011 [ANONYMOUS] een dito [schildery] een lantschap met ossen ende koeijen
0012 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van Abraham ende Hagar
0013 [ANONYMOUS] een wintertje
0014 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] zijnde een ruwien
0015 [ANONYMOUS] een dootshooft met bloemen
0016 [ANONYMOUS] een teeckeningh met eenige schepen
0017 [ANONYMOUS] een kleijn schilderytge met een paert
0018 [ANONYMOUS] een geborduert wapen van den overleden
0019 [ANONYMOUS] een schildery met eenige spelende soldaten
0020 CAPPELLE, JAN VAN DE een dito [schildery] sijnde eenige schepen op een stil water gedaen door Capelle
0021 KALF, WILLEM een dito [schilderij] zijnde een fruijtage door Kalff
0022 [ANONYMOUS] een dito [schildery] van Juditt ende Olifarnus
0023 CAPPELLE, JAN VAN DE een dito [schildery] met seijlende schepen ende jachten gedaen door Capelle
0024 [ANONYMOUS] een dito [schildery] zijnde een verschijnend engel
0025 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van den overleden en sijn huysvrouw
 Prev Record 1 - 25 of 50  Last