The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Berge, Hans van der

printer
printer-friendly view
Inventory #295
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 747, film 5176, fol.1062-1068
Date1624/05/23
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposetransfer or sale of property, perhaps in view of the owner's impending marriage to Maria van Essen
Family NameBerge
Owner NameBerge, Hans van der
OccupationManufacturer |a Sugar, salt refining
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de goederen meubele huysraet schilderye ende anders bevonden ten huyse van Hans van der Berge suyckerbacker binnen deser stedt Amsterdam als volcht. Postscriptum: Aldus geinventariseert ten huyse van Hans der Berge ter requisitie ende versoecke van Jan van der Straeten als actie ende transport van de selve Van der Berge ... hebbende van alle ende eglijcke sijn meubele, den xxiii meij 1624
CommentaryHans van der Berg(e) was a prominent sugar refiner. born in Diest near Antwerp about 1573, who died in 1633 (A. Poelwijk, In Dienste vant suyskerbacken, p. 256 and van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.P.G. 78(1933), p. 246 (insinuatie dated 1617) and p. 367 (insinuatie dated 1620)). He was active as a sugar refiner (at least) from 1604 to 1627. His daughter Maria, born in Antwerp c. 1586, married the sculptor Melchior van Herbach (or Harbech) in 1608 (R 28701 of Montias2). He is probably identical with Hans van der Berch,living in the Ramskooi in de 3 crayen who bought lots for 1 f. 16 st. in the Haarlem lottery of 1606 (GAA 83/39 F 634). This inventory follows an agreement whereby Hans van den Berge, suijckerbacker, sold to Jan van der Straten, merchant, to settle a debt he owed to the latter, sijn geheele rafinaderije, metten aencleven, mitgaders [...] schilderijen en anderssints (GAA, N.A. 741, film 5169). On Jan van der Straten, a buyer at Orphan Chamber auction, see the NOTES to R 27080. On 28 June 1633, Juffr. Catalina Schoten, widow of Hans van den Berge, spices merchant, named Hans Wolff in Groningen to collect money on merchandise delivered (NA 77crayen 5191, Not. Verhey).
NotaryA. Bruyningh
# of Items35
Montias1 #212
 Prev Record 1 - 25 of 35  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een doeck met sijn lijst van schilderye wesende een plundering of bataille
0002 [ANONYMOUS] een cleijn taeffereeltgen vant bad van de Dianen
0003 [ANONYMOUS] noch en taffereeltgen met een ebben lyst van Phaaton
0004 [ANONYMOUS] een stuck schilderye wesende een Dianae
0005[a] [ANONYMOUS] twee taffereltges van een Hamburger joncker en juffrou
0005[b] [ANONYMOUS] twee taffereltges van een Hamburger joncker en juffrou
0006 [ANONYMOUS] het conterfeijtsel van Hans van de Berge
0007 [ANONYMOUS] een tien gebode in een houte lyst
0008 [ANONYMOUS] een schildery van Curius tot Michalis in een houte lyst
0009[a] [ANONYMOUS] twee taeffelrietges d'een van de Prins ende d'ander van Prins Hendrick
0009[b] [ANONYMOUS] twee taeffelrietges d'een van de Prins ende d'ander van Prins Hendrick
0010 [ANONYMOUS] een stuck schildery van de vier evangelisten
0011 [ANONYMOUS] een stuck schildery van Lot
0012[a] [ANONYMOUS] twee bancket taeffereeltges
0012[b] [ANONYMOUS] twee bancket taeffereeltges
0013[a] [ANONYMOUS] twaelff taeffereeltges van de schepening van de werelt
0013[b] [ANONYMOUS] twaelff taeffereeltges van de schepening van de werelt
0013[c] [ANONYMOUS] twaelff taeffereeltges van de schepening van de werelt
0013[d] [ANONYMOUS] twaelff taeffereeltges van de schepening van de werelt
0013[e] [ANONYMOUS] twaelff taeffereeltges van de schepening van de werelt
0013[f] [ANONYMOUS] twaelff taeffereeltges van de schepening van de werelt
0013[g] [ANONYMOUS] twaelff taeffereeltges van de schepening van de werelt
0013[h] [ANONYMOUS] twaelff taeffereeltges van de schepening van de werelt
0013[i] [ANONYMOUS] twaelff taeffereeltges van de schepening van de werelt
0013[j] [ANONYMOUS] twaelff taeffereeltges van de schepening van de werelt
 Prev Record 1 - 25 of 35  Last