The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Jans, Judith

printer
printer-friendly view
Inventory #298
Call NumberNA 564A
Date1638/11/05
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameJans
Owner NameJans, Judith
Owner Noteswidow of Michiel Perseijn (Persoij)
Life Dates1583 |d 1638/11/02 |n Jans; 1577 |d c. 1635 |n Persoij
Marriage Date1603/11/15
Type of CeremonyK
OccupationFood preparation |a Baker, pastry cook
ResidenceAmsterdam
ReligionCalvinist
IntroductionStaet ende inventaris van den boedel goederen van wylen Judith Jans weduwe van Michiel Perseijn gelijck sij de selve metter doot ontruijmt heeft ende naer haer overlyden bevonden is, beschreven door mij notaris ... ter requisitie van Mr. Nicolaes Coccus ende Aert de Haes als executeurs van de testamente van de voors. Judith Jans ten overstaen van Pieter, Michiel, Franzyntje ende Janneken Perseyn tsamen kinderen van den overleden mitsgaders Marten Bardewigh end Pelegrim van Hooft respective vader ende grootvader van wylen Sara ende Pietie Perseijn, synde als volcht.
CommentaryOn 15 November 1603, Michiel Persijn (signs Persoij), from Parijs, kock (cook), 26 years old, living on the O.Z. Voorburgwal, was betrothed to Judith Jans, 20, living there also. She was illiterate (DTB 411/376). On 9 November 1604, Michel Persoij and Judith Jans had their daughter Francijn baptized in the N.K. in the presence of Hester Jans (DTB 39/51). On 27 November 1615, Michel Persoij and Judith Watus had their son Michiel baptized in the French Church in the presence of Isaac Punile and Jenne de Morge (DTB 130/18). On 26 January 1620, Michel Persoij and Judith Persoij had their daughter Marije baptized in the French Church in the presence of Jerosme (Jeronimo) Hostier and Caterine Giart (DTB 130/97). On 13 March 1636, Judit Jans, widow of Michiel Persoy, cook, declared at the request of Griet Jans, that she had given Elsgen Jans, the mother of Griet Jans, 25 f. for a year's rent (NA 911, Not. Eyloff). On 11 September 1637, Judith Persoij, widow of Michiel Persoy and Harmen Hendricksz., tailor, signed a contract of appreticeship (as a cook) for Harmen's son Jan for 5 years in her shop. No money was paid for the apprenticeship (NA 1185, fol. 133, Not. J. de Vos). Judith Persoij was buried in the F.K. on 2 November 1638 (DTB 1130/77). Pelgrum van Hooft, who was said to be the grandfather of Sara and Pietie Perseijn (perhaps the children from a first marriage of Michiel Perseijn), was a buyer at auction (R 20353 of Montias2). Michiel Persoij II, baptized in 1615, was betrothed to Elisabeth van Diemen, daughter of Jochem van Dien (or Diemen), of R 23405 of Montias2, on 27 October 1644 (DTB 461/162). Pieter Persoy, master cook, who took on an apprentice on 2 May 1634, was probably the child Pieter cited in the INTRO (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.G.P. 144(1974), p. 52). Jannetje Persoij, the daughter of Michiel and Judith Persoij, signed a pre-nuptial contract with Pieter Danielsz. Plantius (assisted by his grandfather Carel Lenartsz. I, probably of INVNO 640 and by her uncle Hendrick van Rossum) on 18 January 1634. She was assisted by her mother Judith Persoij and her swager Philip Bartelsz. (probably the son of Bartelt Philipsz. of R 27378). In case the bridegroom were to die first, the bride-to-be was slated to receive 600 f. (NA 911, film 1147, Not. Pr. Lodewycx). On 8 December 1648, the honorable Jan Jansz. Somer and Lambert Lucas Raningh declared that Job Teunis and Hans Meus had guaranteed the disbursement of a sum of 800 f. that Laurens Meus, caffawercker in Amsterdam, had received from the hands of Nicolaes Cocques (of R 20336 of Montias2), pursuant to a sentence of the aldermen, which sum was coming from Judith Jans, widow of Michel Persoij (NA 1599, fol. 55, Not. Willem Hasen). Among the books in the present inventory: Expositie Calvini, Sleydanus, and Het loff des kerckes. These books suggest that Michiel Persoij I was Reformed (Calvinist).
NotaryJ. Westfrisius
# of Items26
Montias1 #214
 Prev Record 1 - 25 of 28  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Grietje Persey toebehorende des selfs kinderen
0002 [ANONYMOUS] een schildery van een bancquetje
0003 [ANONYMOUS] een dito bancquetje met oosters
0004 [ANONYMOUS] een dito [schildery] van een onweer
0005 [ANONYMOUS] een dito [schildery] van de 3 godinnen
0006[a] [ANONYMOUS] twee dito achtkant stuckjes t'een van een lantschapien ende 't ander van een schepken
0006[b] [ANONYMOUS] twee dito achtkant stuckjes t'een van een lantschapien ende 't ander van een schepken
0007[a] [ANONYMOUS] 2 kleine vierkante stuckies dito van scheepies
0007[b] [ANONYMOUS] 2 kleine vierkante stuckies dito van scheepies
0008[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van den overleden
0008[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van den overleden
0009 [ANONYMOUS] een schildery van Europa
0010 [ANONYMOUS] een keucken met een vismarckt
0011 [ANONYMOUS] een stuckien van St. Jan
0012 [ANONYMOUS] een grote schildery van een roverij
0013 TENGNAGEL, JAN een schildery van Jacob ende Rachel Tengnagel
0014 [ANONYMOUS] een dito [schildery] van een boom in een swarte lyst
0015 [ANONYMOUS] een onweertje in een swarte lyst
0016 [ANONYMOUS] een dito bloempotje in een swarte lyst
0017 [ANONYMOUS] een klein lantschapje in een swarte lyst
0018 [ANONYMOUS] een dito langwerpich Emausgien
0019 [ANONYMOUS] een schildery van een fruyt schael
0020[a] [ANONYMOUS] 2 schilderyen van een morgen ende een avont
0020[b] [ANONYMOUS] 2 schilderyen van een morgen ende een avont
0021[a] [ANONYMOUS] 2 schilderyen lantschapies
 Prev Record 1 - 25 of 28  Last