The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Dionijs, Annetge

printer
printer-friendly view
Inventory #3100
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number569, film 6548, fol. 797-802
Date1641/04/22
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeInventory of goods that Annetge Dionijs brought to her marriage with Jacob Cornelisz.
Family NameDionijs
Owner NameDionijs, Annetge
Owner Noteswidow of Gerrit Stevensz., betrothed to Jacob Cornelisz.
Marriage Date1630/03/31; 1641/04/?
Type of CeremonyKerk
ResidenceAmsterdam
IntroductionSpecificatie van alle den goederen die Annetghe Dionijs, weduwe van za. Gerrit Stevensz. ten huwelijck brengen sal aen Jacob Cornelisz. weduwenaer van za. Geert Jans haren toecomenden man. Gemaeckt [...], sijnde de uijtgetrocken partijen getaxeert bij Engel Jacobs geswooren taxeertser deser stede [ etc..] Postscript: Aldus [...] desen xxii April anno xvi C eenenveertich ter presentie van Dirck vander Waijen ende Jan Hallesloot poorteren ende getuijgen [...]
CommentaryOn 31 March 1630, Annetje Donijs was betrothed to Gerrit Stevensz. (DTB 435/135). On 19 April 1641, Annetje Donijs, widow of Gerrit Stevensz., was betrothed to Jacob Cornelisz., widower of Geert Jans (DTB 455/190). See also the NOTES to INVNO 310 in R 298 of Montias1.
NotaryL. Lamberti
AppraiserEngel Jacobs
# of Items5
Montias1 #228
 Prev Record 1 - 15 of 15 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] 5 albastre bortges f 4:--:--
0001[b] [ANONYMOUS] 5 albastre bortges f 4:--:--
0001[c] [ANONYMOUS] 5 albastre bortges f 4:--:--
0001[d] [ANONYMOUS] 5 albastre bortges f 4:--:--
0001[e] [ANONYMOUS] 5 albastre bortges f 4:--:--
0002[a] [ANONYMOUS] 5 lantschapges met ebbe lijsges f 18:--:--
0002[b] [ANONYMOUS] 5 lantschapges met ebbe lijsges f 18:--:--
0002[c] [ANONYMOUS] 5 lantschapges met ebbe lijsges f 18:--:--
0002[d] [ANONYMOUS] 5 lantschapges met ebbe lijsges f 18:--:--
0002[e] [ANONYMOUS] 5 lantschapges met ebbe lijsges f 18:--:--
0004 [ANONYMOUS] een schilderij met een walvisbine lijst sijnde een bancketge
0005 [ANONYMOUS] een ruwyntge met een vergulde lijst
0006 [ANONYMOUS] een berchachtich schilderijtge met een vergulde lijst
0007 [ANONYMOUS] een clijn lantschapge met een platte lijst
0008 [ANONYMOUS] een schilderij met een walvisbine lijst sinde bataillie
 Prev Record 1 - 15 of 15 Next