The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Broen, Lijsebeth

printer
printer-friendly view
Inventory #311
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number563A, film 6544, fol. 31r-42vo
Date1633/10/20
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameBroen
Owner NameBroen, Lijsebeth
Owner Noteswidow of Hans Lienertsz.
Marriage Date1585/11/30
Type of CeremonyKerk
OccupationCraft |a Tailor, shoemaker, other clothing
ResidenceAmsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionInventaris ... van sal. Lijsebeth Broen weduwe ende boelhoudtster van sal. Hans Lienertsz. eertydts hoedemaker, gelyck dieselve bij haer overlijden bevonden ende achtergelaten is, [...] op requisitie van Jan Luycksen getrouwt hebbende Lijsebet Lieners, Claes Claessen Lieftingh getrouwt hebbende Marrijtgen Lieners, Mr. Abraham van Weert getrouwt hebbende Hester Lieners ende Hendrick Bareentsz. Wachtmans als last ende procuratie hebbende van Sara Willers weduwe ende boelhouster van wylen Hans Lieners de jonge , ende sulx vooghdesse van haere onmondigen soon Dirck Lienersz., alle inder qualite kinderen ende erffgenamen tot der overledens achtergelaten goederen, Synde dieselve bevonden als volcht. Postscript: Aldus gedaen [...] ten huyse ende overstaen als voors. opten 20 ende 21 october anno 1633
CommentaryAmong the books: Groot Bijbel, Erasmus's translation of the New Testament, psalm boeck, boeck in octavo van de Epistel Pauli totte Romeynen. On 30 November 1585, Hans Lenaertsz. (I), from Antwerp, was betrothed to Betteke Broen, also from Antwerp (DTB 404/82). In the Kohier van den Tweehondert Penning of 1631, Hans Lenerts, hatmaker, paid a tax of 140 f., at which time he lived on the East side of the Prinsengracht (fol. 193, p.44). The children of the couple were: Lijsbet Lieners married to Jan Luyckensz.; Marritge Lieners, married to Claes Claessen Lieftingh; Heter Lieners, married to Mr. Abraham van der Weert; Hans Lieners de jonge, married to Sara Willers. Hans Lieners de jonge had died by this date, leaving a son, named Dirck. Hans Lenaerts (Lieners, II) de jonge, likewise hatmaker, was said to be 35 years old in an act of 20 February 1624, in which three of his knechts asserted that he had employed a journeyman from Osnabrugge for four years (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.P.G. 78(1933), p.523). On 29 July 1625, the hatmaker's guild resolved that Hans Lenaertsz., hatmaker, should not employ more than 24 knechts, while the other members of the guild would be allowed no more than six (Van Dillen, op.cit. p. 579).
NotaryJacob Westfrisius
# of Items22
Montias1 #229
 Prev Record 1 - 22 of 22 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een groot geschildert bort in een verguden lijste van daer Moyses uyttet water gevischt wert
0002 [ANONYMOUS] een groot geschildert bort in een witte lijste
0003[a] [ANONYMOUS] 2 albastert borties
0003[b] [ANONYMOUS] 2 albastert borties
0004 [ANONYMOUS] een groote wereltcaert
0005 [ANONYMOUS] een zeecaerte op franchijn
0006 [ANONYMOUS] een geschreven bort
0007 [ANONYMOUS] een caerte van de stadt Nimwegen
0008 [ANONYMOUS] een dito [caerte] van de [crossed out: Thien G) taeffel Moises
0009 [ANONYMOUS] een caerte van een schip
0010 [ANONYMOUS] een caerte van de Printz Mauritz
0011 [ANONYMOUS] een dito [caerte] van de predicant Hallius
0012 [ANONYMOUS] een pampyren bortien
0013[a] [ANONYMOUS] 4 rondekens in loot van de 4 Evangelisten
0013[b] [ANONYMOUS] 4 rondekens in loot van de 4 Evangelisten
0013[c] [ANONYMOUS] 4 rondekens in loot van de 4 Evangelisten
0013[d] [ANONYMOUS] 4 rondekens in loot van de 4 Evangelisten
0014 [ANONYMOUS] een klein bortien van 't vrouwtgen aen de put
0015 [ANONYMOUS] een groot geschildert bort van Rebecca in een vergulden lijste
0016 [ANONYMOUS] een kleijn pampyren bort
0017 [ANONYMOUS] een pampyren bortien van een bloempot
0018 [ANONYMOUS] een teijken bort
 Prev Record 1 - 22 of 22 Next