The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Senguerdius, Arnoldus

printer
printer-friendly view
Inventory #316
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1914 fol. 843-857, film 2128
Date1653/03/25
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameSenguerdius
Owner NameSenguerdius, Arnoldus
Owner Notesand his late wife Hester Webbers
Life Dates1611 |d 1667/03/12 |n Senguerdius; ? |d 1652/03/12 |n Webber
Marriage Date1641/12/05
Type of CeremonyK
OccupationLiberal profession |a Professor
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris ... vanden eerwaerdigen hoochgeleerden heere M. Arnoldus Senguerdius proffessor philosophiae binnen dese stadt ende zyne overleden huysvrouw Juffr. Hester Webbers. Gemaeckt op't aengeven van den gemelten heere Senguerdius ende op't versoeck mitsgaders ten overstaen van den eersame Jan Seulijns Hendricksz., Gerrit Bolwerck ende Arent Haeck als oom ende voogden over de nagelaten kinderen van wijlen de voors. Hester Webbers, geprocreert bijde gemelte heer Senguerdius ... Postscript: ...gepriseert ende getaxeert ...by Lysbeth Martens ende Weijntge Willems beijde gesworen schatsters binnen deser stede Amstelredamme, op huijden de xxv-en martij 1653. Ter presentie van Jacob Pondt ende Cornelis Sevenhuijsen inwoonders deser stede als getuijgen hier over staende.
CommentaryOn 5 December 1641, Arnoldus Senguerdius, 30 years old, living in Uytrecht, assisted by his mother Annetje Jans, was betrothed to Hester Webbers, [left blank] old, living in the Warmoesstraet, no living parents, assisted by her sister [name left blank] (DTB 457/65). Hester Webber was the sister of Angnieta Webber, who married Jan Hendricksz. Seulijns (cited in the INTRO) of R 34388. Both were daughters of the wine dealer Wolphert Webber of R 20317. On 27 October 1648, Arnoldus Senguerdius and Hester Webber had their son Arnoldus baptized in the O.K. in the presence of Abram Webber and Margrietie Bolwerck (DTB 8/184). Abram Webber may have been a brother or nephew of Hester Webber. Margrietie Bolwerck was surely related to Gerrit Bolwerck, one of the guardians of the children of Hester Webber cited in the INTRO. On 7 January 1652, Arnoldus Senguerdius and Hester Webbers had their son Gerret baptized in the Z.K. in the presence of Gerrit Bicker van Swieten, Geraet Bolwerck (cited in the INTRO), and Dingna Ledmans (DTB 94/35). Hester Webbers was buried on 25 October 1652 (DTB 1062/103vo) and Arnoldus Senguerdius on 12 March 1667 (DTB 1063/93). On 3 July 1656, the honorable Egidus de Raad, predikant, assisted by Sara Peleus (?), signed a pre-nuptial contract with Margriet Arents. She was assisted by Arent Haeck, her father, Arnoldus Senguardius and Gerard Bolt (Bolwerck?). (NA 1597, fol. 146, Not. W. Hasen). the uncle of the children,
NotaryF. Uyttenbogaert
Art Value163 |d
# of Items35
Montias1 #234
 Prev Record 1 - 25 of 35  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] twee schilderytjes met gevlaemde lysten f 8:--:--
0001[b] [ANONYMOUS] twee schilderytjes met gevlaemde lysten f 8:--:--
0002 [ANONYMOUS] een schilderijtje wat kleijnder met een gevlamt lijstje f 4:--:--
0003[a] [ANONYMOUS] noch drie schilderijtjes met twee printenbortjes, te zamen f 3:--:--
0003[b] [ANONYMOUS] noch drie schilderijtjes met twee printenbortjes, te zamen f 3:--:--
0003[c] [ANONYMOUS] noch drie schilderijtjes met twee printenbortjes, te zamen f 3:--:--
0003[d] [ANONYMOUS] noch drie schilderijtjes met twee printenbortjes, te zamen f 3:--:--
0003[e] [ANONYMOUS] noch drie schilderijtjes met twee printenbortjes, te zamen f 3:--:--
0004 [ANONYMOUS] een schilderije van een seestrant f 30:--:--
0005[a] [ANONYMOUS] twee ovalse schilderije van seestrantje f 10:--:--
0005[b] [ANONYMOUS] twee ovalse schilderije van seestrantje f 10:--:--
0006 [ANONYMOUS] een van Diana met een lantschapje f 8:--:--
0007 [ANONYMOUS] een teeckeninge met een swarte ebbenhoute lijst f 2:--:--
0008 [ANONYMOUS] een cleijn contrefeijtseltje f 1:--:--
0009 [ANONYMOUS] een groote caert f 1:--:--
0010 [ANONYMOUS] een schilderij van de Heere Jesu Christi f 15:--:--
0011 [ANONYMOUS] een schildery van een jonge met een katt f 5:--:--
0012[a] [ANONYMOUS] 5 printbortjes 2 albasterde bortjes ende 1 teeckening f 3:--:--
0012[b] [ANONYMOUS] 5 printbortjes 2 albasterde bortjes ende 1 teeckening f 3:--:--
0012[c] [ANONYMOUS] 5 printbortjes 2 albasterde bortjes ende 1 teeckening f 3:--:--
0012[d] [ANONYMOUS] 5 printbortjes 2 albasterde bortjes ende 1 teeckening f 3:--:--
0012[e] [ANONYMOUS] 5 printbortjes 2 albasterde bortjes ende 1 teeckening f 3:--:--
0012[f] [ANONYMOUS] 5 printbortjes 2 albasterde bortjes ende 1 teeckening f 3:--:--
0012[g] [ANONYMOUS] 5 printbortjes 2 albasterde bortjes ende 1 teeckening f 3:--:--
0012[h] [ANONYMOUS] 5 printbortjes 2 albasterde bortjes ende 1 teeckening f 3:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 35  Last