Ruelles, Anthony de

printer
printer-friendly view
Inventory #318
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2809, film nr. 2873
Date1666/01/04
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameRuelles
Owner NameRuelles, Anthony de
Life Dates1635 |d 1666/01/01
Marriage Date1661/02/10
Type of CeremonyK
OccupationRetail merchant
ResidenceOp den hoeck van den Halsteegh in Amsterdam
IntroductionInventaris van den boedel ende goederen van Anthonie de Ruelles in sijn leven burger deser stede, soo hij de selve op sijn woonkamer op den hoeck van den Halsteegh alhier gepossedeert ende beseten heeft ... ende metter doot ontruijmt, beschreven bij mij Hendrick Westfrisius openbaer notaris ... Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert ten woonplaats van den overleden gestaen als voren, ten versoecke ende overstaen van d'eersamen Jacques de Ruelles des overledens broeder, Jan Pietersz. Cuijten [?], Francis van Namen des overledens swager ...
CommentaryOn 10 February 1661, Antonij de Ruelles, from Amsterdam, handelaer (a merchant of smaller scope), 26 years old, no living parents, assisted by Jan Cuysten, his swager, was betrothed to Janneke Roelants, from Vlissingen, 28, assisted by her niece Sara Lutma, living in the Molsteech (DTB 481/471). Janneken Roelants was presumably the sister of Mayken Roelants who married the famous goldsmith Jan Lutma in 1623, the parents of Sara Lutma. It is not clear whether Jan Cuysten, the swager of De Ruelles, is identical with the father-in-law of Hendrick Aertsz. Kemp of R 25363 of Montias2. Anthony de Ruelles was buried on 1 January 1666 in the Wa.K. He had no surviving children. 15 f. were paid to the Church on his behalf (DTB 1130/1259). A landscape by ditto Ruelles suggests he may have been a painter, as was Pieter de Ruelles, who may have been his brother. On or about 1 January 1666, an inventory was taken of the goods of Martinus de la Ruelle (total value of household goods 959 f.) who may also be related to Antonij de Ruelles (NA 2733, Not. Jan Henricksz. van Leuven). Martinus de la Ruelle was said to be 42 in a deposition he made with Jan Versteegh, 37, Hendrick Mayer, 57, Mattheus de Hoest, 40, Christoffel de Jonge,33, and Theodore van Cloon, 35, all jewelers in Amsterdam. They testified at the request of Daniel van der Heyde that the value of a diamond could vary by a fourth or a third or more, depending on the subjective judgement of the buyer (sinnelijckeheijt ... meer tot juweel is weckende... (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.G.P. 144(1974), p.695-6). Jacques de Ruelles, cited in the INTRO, was another, unidentified, brother of Antonij de Ruelles.
NotaryH. Westfrisius
# of Items12
Montias1 #421
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van den overleden in een vergulde lijst
0002 CARREE, FRANCHOIS een stuckie schilderij van Carree
0003 RUELLES, ANTHONY DE een dito [schilderij] lantschap van dito Ruelles
0004 POTUYL, H. een teeckeningh van Potuijl
0005 ELST, JERONIMUS VAN DER een schilderij van Jeronimus van der Elst
0006 [ANONYMOUS] een cleijn teeckeninge van des overledens moeder
0007[a] [ANONYMOUS] twee cleijne schilderijties sonder lijsten
0007[b] [ANONYMOUS] twee cleijne schilderijties sonder lijsten
0008[a] [ANONYMOUS] drie teeckeninge in lijsten met glasen van des overledes vrunden
0008[b] [ANONYMOUS] drie teeckeninge in lijsten met glasen van des overledes vrunden
0008[c] [ANONYMOUS] drie teeckeninge in lijsten met glasen van des overledes vrunden
0009 [ANONYMOUS] een doot conterfeijtsel van des overledens vader