The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Boddens, Pieter (de jonge)

printer
printer-friendly view
Inventory #321
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1915, fol. 379-383, film 2129
Date1655/12/03
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameBoddens
Owner NameBoddens, Pieter (de jonge)
Owner Notesand his widow Margrieta van Tongeren
Marriage Date1651/12/08
Type of CeremonyK (Reformed Church)
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris ... van Pieter Boddens zaliger ende zyne nagelaten weduwe Margrieta van Tongeren soo ende sulx die bij de voors Pieter Boddens nagelaten syn. Gemaeckt op't versoeck ende aengeven vande voors. Margrieta van Tongeren ... Postscript: Aldus [geinventariseert... ] Jan de Wael ende Jan de Roo ... getuijgen ... den derden december xvi vijff ende vijftich.
CommentaryOn 8 December 1651, Pieter Boddens de jonge, the son of Pieter Boddens de oude of INVNO 380, was betrothed to Grietje Jans (van Tongeren) (DTB 469/361). On 1 September 1652, Pieter Boddens and Margriete van Tongeren had their daughter Cathrinna baptized in the NZ Kapel in the presence of Cathrinna Boddens and Coernelles Jacobsz. Brouwer (DTB 65/110). Cathrinna Boddens I (the witness to the baptism of Cathrinna Boddens II) was the daugher of Jan Boddens(I), the brother of Pieter Boddens de oude, and of Susanna Ruts. She married Ds. Johan Romswinckel on 12 July 1644. Jan Boddens I (Haarlem 1597, Amsterdam 1634) was a dealer in silk goods (Elias, Vroedschap, pp. 628 and 803). Pieter Boddens, coming from the Lauriersgracht, was buried on 2 September 1655. 10 f. 13 st. were paid to the church on his behalf (DTB 1005/76vo). On 20 November 1664, Margrieta van Tongeren, widow of Pieter Boddens, living in the Elantsstraet, was betrothed to Jan de Raedt (DTB 486/244). The religion of Pieter Boddens de jonge, like that of his father, is inferred from the books by Johannes Uyttenbogaert, Jacob Triglandius, and Van Meteren in his inventory. He was Reformed (perhaps Remonstrant). Jan Boddens II was also a cloth dealer. He signed a petition to the Vroedschap concerning certain prohibitions on the import of English cloth in 1664 (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.G.P. 144(19440, p. 737).
NotaryF. Uyttenbogaert
# of Items16
Montias1 #239
 Prev Record 1 - 16 of 16 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een lanckwerpich schilderijtje zijnde een lantdschapje
0002 [ANONYMOUS] noch een schilderijtje sijnde een zee
0003 [ANONYMOUS] noch een schilderijtgen van een [crossed out: landtschapje] wintertje
0004 [ANONYMOUS] noch een contrefeijtseltje van een heijdin
0005 [ANONYMOUS] noch een schilderij van fruytagie
0006 [ANONYMOUS] een schilderij van de winter
0007 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] landschap
0008 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] zeedje
0009 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van een vogelvanger
0010 [ANONYMOUS] noch een dito [schilderij] van een luyaert
0011 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van de geboorte Christi
0012 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel
0013 [ANONYMOUS] een teckeningh van des overledens moeder
0014 [ANONYMOUS] een schilderij van een jacht
0015 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van een ontbijt
0016 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van een casteel
 Prev Record 1 - 16 of 16 Next