The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Theunis, Maritje

printer
printer-friendly view
Inventory #326
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1914 fol. 57-62, film 2128
Date1645/09/23
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameTheunis
Owner NameTheunis, Maritje
Owner Noteswife of Hendrick Hendrixsz. Gramsbergen
Life Dates1583 |d aft. 1645 |n Gramsbergen
Marriage Date1634/09/21
Type of CeremonyK (Reformed Church)
OccupationEmployee |a Merchant's employee
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris ... van Marritgen Theunis in haer leven huijsvrou van Hendrick Hendrixsz. Gramsbergen soo ende sulx zij die metter doot ontruijmt ende nagelaten heeft. Gemaeckt op't aengeven vande voors. Gramsbergen ende ten versoecke vanden E. heer Albert Pater schepen ende raedt deser stede, als bijden E. gerechte deser stede geauthoriseert tot het maecken vanden inventaris ende t'ontfangen van de nagelaten goederen vanden voors. Marritgen Theunis zalr.... Postscript: Aldus gedaen binnen Amstelredam in presentie van Johannes Reaal ende Jan Bartelsz. inwoonders deser stede als getuyghen hier over gestaen den 23 septembris 1645
CommentaryOn 21 September 1634, Heijndrick Heijndrixsz. Gramsbergen, koopmansgesel (merchant's employee), widower of Jannetje Baerens, was betrothed to Marritje Teunis, widow of Jan Cornelis Wolff (DTB 443/64). Heijndrick Heijndrixsz. was probably the son of Heyndrick Jansz. (Gramsborch), living in de 3 Alen on the Melckmarckt, of R 29510 of Montias2. Marritge Teunis's former husband, Jan Cornelis Wolff, may have been the father of Cornelis and Arent Wolff at whose request the goods in INVNO 588 were sold. On 20 April 1633, Heyndrick Heyndricksz. Gramsbergen, merchant and bode op Gorinchem, 50, made a declaration about a sick soldier in Den Bosch (NA 694B, Not. J. Warnaerts). For the insolvent inventory of Hendrick Gramsbergen, dated 26 June 1662, see INVNO 1337.
NotaryF. Uyttenbogaert
# of Items3
Montias1 #244
 Prev Record 1 - 3 of 3 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een print van de triumfwagen met een eken houte lyst
0002 [ANONYMOUS] een schildery van Tobias [Emaus crossed out] met een swarte vergulde lyst
0003 [ANONYMOUS] een schildery van Christus int hoffgen met een swarte vergulde lyst
 Prev Record 1 - 3 of 3 Next