The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Tongeren, Jan Matthijsz. van

printer
printer-friendly view
Inventory #328
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1914 fol. 506-527 , film 2128
Date1651/08/10
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameTongeren
Owner NameTongeren, Jan Matthijsz. van
Owner Notesand his widow Maycken Boddens
Marriage Date1616/06/25; 1645/07/15
Type of CeremonyK (Reformed Church)
OccupationMerchant (largescale) |a Leather, hides
ResidenceAmsterdam
ReligionCalvinist
IntroductionInventaris ... van Jan Matthysz. van Tongeren in zijn leven seemleerhandelaer alhier ende zijn nagelaten weduwe Maycken Boddens. Gemaeckt opt aengeven vande zelve Maycken Boddens, ende ten versoecke ende overstaen van Cornelis Jacobsz. Brouwer als t'echte hebbende Lyntgen Jans van Tongeren, ende Geurt Matthysz. als oom ende voogt over Grietgen, Jan Matthijs ende Pieter Matthijsz. van Tongeren alle vijf nagelaten kinderen ende geinstitueerde effgenamen van wijlen de voors. Jan Matthysz., na luyt van den testamente byde voors. Jan Matthijsz. voor mij notario ende sekere getuygen opden eersten julij lestleden gepasseert...Postscript: Aldus gedaen binnen Amsterdam ter presentie van Symon Vrijburch ende Hendrick van Beeck inwoonders deser stede, als getuijgen hierover gestaen den x ende xi Augusti 1651.
CommentaryAmong the books: Triglandus, Van de Craght. Notice that in INVNO 321, Margrita van Tongeren was married to Pieter Boddens. On Jan Matthijs van Tongeren (1597-1667), suede leather tanner (zeemleertouwer), deacon of the Reformed Church, see Elias, Vroedschap van Amsterdam, p.768. On 27 June 1615, Jan Matthijsz. was betrothed to Niesje Martens (DTB 419/152). On 15 July 1645, Jan Mathijssen, widower of Niesje Martens, was betrothed to Maijke Boddens, widow of Jan Marijn de jonge (DTB 462/191). On Hans Marijn de oude and de jonge, see the TEXT in R 297. On Maijke Boddens, the sister of Isaack Boddens, see the TEXT to INVNO 380 (R 297).
NotaryF. Uyttenbogaert
# of Items43
Montias1 #246
 Prev Record 1 - 25 of 53  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een langwerpich schildery van Jefta met een swarte vergulde lyst
0002 [ANONYMOUS] een schilderijtgen van de toorn van Babilon
0003 [ANONYMOUS] een schilderijtgen van Abraham
0004 [ANONYMOUS] een schildery van Coninginne Hester
0005 [ANONYMOUS] een schilderijtgen van een Moscovisch bos ofte hartejacht
0006 [ANONYMOUS] een conterfeijtseltgen van des inventarientes eerste man
0007[a] [ANONYMOUS] twee cleijne schilderijtgens van harder met glaesgens
0007[b] [ANONYMOUS] twee cleijne schilderijtgens van harder met glaesgens
0008[a] [ANONYMOUS] zes bortgens (in een groot koffer)
0008[b] [ANONYMOUS] zes bortgens (in een groot koffer)
0008[c] [ANONYMOUS] zes bortgens (in een groot koffer)
0008[d] [ANONYMOUS] zes bortgens (in een groot koffer)
0008[e] [ANONYMOUS] zes bortgens (in een groot koffer)
0008[f] [ANONYMOUS] zes bortgens (in een groot koffer)
0009 [ANONYMOUS] een schildery van David
0010 [ANONYMOUS] een dito [schildery] van Maria
0011 [ANONYMOUS] een schildery van Salomons eerste recht met een swarte vergulde lyst
0012[a] [ANONYMOUS] vijff lantschapgens, twee met vergulde ende 3 met swarte lijstgens
0012[b] [ANONYMOUS] vijff lantschapgens, twee met vergulde ende 3 met swarte lijstgens
0012[c] [ANONYMOUS] vijff lantschapgens, twee met vergulde ende 3 met swarte lijstgens
0012[d] [ANONYMOUS] vijff lantschapgens, twee met vergulde ende 3 met swarte lijstgens
0012[e] [ANONYMOUS] vijff lantschapgens, twee met vergulde ende 3 met swarte lijstgens
0013 [ANONYMOUS] een schildery van Rebecca met een swarte vergulde lyst
0014 [ANONYMOUS] een schildery van de vier Evangelisten met een swarte lyst
0015 [ANONYMOUS] een bortgen van een tronitgen met een swarte lystgen
 Prev Record 1 - 25 of 53  Last