The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Roopsdorp, Hans

printer
printer-friendly view
Inventory #332
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1914 fol. 623-627, film 2128
Date1652/03/28
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposesecurity for the collection of taxes ?
Family NameRoopsdorp
Owner NameRoopsdorp, Hans
OccupationServices |a Tax farmer, tax collector
ResidenceAmsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionInventaris vanden boedel van Hans Roopsdorp pachter ende medestander van verscheyden lants imposten. Gemaeckt ten versoecke van Mr. Johannes Uytenbogaert ontfanger over de gemene landts middelen over Amsterdam ende 't resort vandien, ten overstaen van Joost Machielsz. geauthoriseerde deurwaerder vanden gemelten heere ontfanger. In kennisse van mij .....Postscript: Aldus gedaen binnen Amsterdam ter presentie van Symon Petersz., Jan Jansz. ende Jan Lodewycsz. als getuygen den xxviii-en Martij 1652.
CommentaryThe owner of the goods in this inventory may be identical with Hans Rensdorp, the father of Harmen Rensdorp I and the grandfather of Harmen Rensdorp II of R 25800 of Montias2. The religion of Hans Roopsdorp is inferred from the portraits of preachers in his inventory.
NotaryF. Uyttenbogaert
# of Items15
Montias1 #250
 Prev Record 1 - 24 of 24 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een langwerpich schildery van twee discipulen [crossed out: de oude ende de jonge Tobias] na Emaus met een swarte vergulde lyst toebehorende so geseyt wert Willem Malet
0002 [ANONYMOUS] noch een schilderij van Marta [crossed out Marten], toebehorende, soo geseijt wert, als voren
0003 [ANONYMOUS] schildery van de oude Tobias met een swarte vergulde lyst
0004 [ANONYMOUS] een dito [schildery] van Rebecca
0005 [ANONYMOUS] een dito [schildery] van Coning David
0006[a] [ANONYMOUS] twee teckeningkens van scheepgens mette pen gedaen met ebbe lysten ende glaesgens daervoor
0006[b] [ANONYMOUS] twee teckeningkens van scheepgens mette pen gedaen met ebbe lysten ende glaesgens daervoor
0007 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel met een swarte lyst
0008[a] [ANONYMOUS] drie print bortjes van predicanten met swarte lysten
0008[b] [ANONYMOUS] drie print bortjes van predicanten met swarte lysten
0008[c] [ANONYMOUS] drie print bortjes van predicanten met swarte lysten
0009 [ANONYMOUS] een schildery van een Indise raven
0010[a] [ANONYMOUS] 2 slechte schilderijen
0010[b] [ANONYMOUS] 2 slechte schilderijen
0011[a] [ANONYMOUS] noch twee cleijne schilderijtgens
0011[b] [ANONYMOUS] noch twee cleijne schilderijtgens
0012[a] [ANONYMOUS] 2 albastarde bortgens
0012[b] [ANONYMOUS] 2 albastarde bortgens
0013[a] [ANONYMOUS] 2 cleijne printbortgens
0013[b] [ANONYMOUS] 2 cleijne printbortgens
0014 [ANONYMOUS] een out schilderijtgen
0015[a] [ANONYMOUS] twee schilderijtgens
0015[b] [ANONYMOUS] twee schilderijtgens
0016 [ANONYMOUS] een out schilderijtgen
 Prev Record 1 - 24 of 24 Next