The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Pieters, Grietgen

printer
printer-friendly view
Inventory #338
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1914 fol. 674-677, film 2128
Date1652/08/09
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory of debtor under court-ordered supervision
Family NamePieters
Owner NamePieters, Grietgen
Owner Noteswidow of Isaacq Cottenau
Life Dates1605 |d c. 1652 |n Cottenau
Marriage Date1623/05/06; 1633/08/27
Type of CeremonyPui
OccupationMerchant (retail) |a Beer distributor
ResidenceAmsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionInventaris van alle de goederen van Grietgen Pieters laest weduwe van Isaacq Cottenau , so ende sulx de selve bij Dirck Dirxz. vander Meulen man ende voogdt van Dirckje Dirx aengegeven ende bijde selve Grietgen Pieters metter doodt ontruijmt ende nagelaten syn, uyt crachte van een mandamente van beneficie van inventaris in date den darde augustij 1652 vanden Hoge Raide in Hollandt geimpetreert, ten overstaen vanden eersame Jeuriaen Jaspersz. deurwaerder vanden gemelten Hogen Raide in Hollandt, in kennisse van mij Frans Wttenbogaert not. pub. ... Ende zijn de navolgende goederen door Lysbet Martens ende Susanne Anthonis gesworen schatsters alhier getaxeert ende gepriseert soo achter deselve staet uytgetrocken als namenlijck. Postscript: Aldus gedaen binnen Amsterdam ter presentie van Symon Vrijburch ende Hendrick van Beeck inwoonders deser stede als getuygen diervoer gestaen den ix-en Augusti 1652 ...
CommentaryThe religion of the owner is inferred from the presence of prints of predicanten in the inventory. On 27 August 1633, Ysaac Cothonneau, from St. Martijn [in the Carribeans], no living parents, 28 years old, living in the Wolffstraet, was betrothed to Grietje Engelbaerts, from Jereren, widow of Dirk Harmansz. (5 years) (DTB 441/192). Grietje Engelbaerts is almost surely identical with Grietge Pieters since we know that Grietje Pieters was betrothed to Dirck Harmens on 6 May 1623 (DTB 669/168). On 19(?) April 1634, Arent Dircx and his wife Maria Webber transferred goods, including a silver keybelt, to Isaack Cottoneau in counterpart for a debt of 30 f. (NA 1040, fol. 38, Not. Van de Ven). On 9 August 1634, Thomas Pieterssen, apprentice dyer, and his wife Elsge Ariaens acknowledged a debt of 37 f. 12 st. for beers delivered to Isaack Cotteneau, beer distributor (bierbeschoijer), which they proposed to repay at the rate of 10 st. a week (NA 1040, fol. 61, Not. Van de Ven). On 15 August 1634, Isaack Cottoneau was said to be the husband and guardian of Greitege Pieters, beer distributress (bierbeschooister) (NA 1040, fol. 70, Not. Van de Ven). According to the INTRO, Dirck Dircx van der Meulen, husband and guardian of Dirckje Dirx, had indicated (aengegeven) the goods in the inventory.
NotaryF. Uyttenbogaert
AppraiserLysbet Martens and Susanne Anthonis
Total Value374 |d 15 stuivers
Art Value16 |d
# of Items12
Montias1 #255
 Prev Record 1 - 12 of 12 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] 2 schilderijen van harder ende harderin
0001[b] [ANONYMOUS] 2 schilderijen van harder ende harderin
0002 [ANONYMOUS] dito [schildery] van een blompotgen
0003[a] [ANONYMOUS] twee schilderijen
0003[b] [ANONYMOUS] twee schilderijen
0004[a] [ANONYMOUS] 3 print borts van predicanten
0004[b] [ANONYMOUS] 3 print borts van predicanten
0004[c] [ANONYMOUS] 3 print borts van predicanten
0005[a] [ANONYMOUS] 4 oude schilderijen
0005[b] [ANONYMOUS] 4 oude schilderijen
0005[c] [ANONYMOUS] 4 oude schilderijen
0005[d] [ANONYMOUS] 4 oude schilderijen
 Prev Record 1 - 12 of 12 Next