The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Tonnemans, Elisabeth

printer
printer-friendly view
Inventory #339
Call NumberNA 1914, fol. 680-689, film 2128
Date1652/08/31
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameTonnemans
Owner NameTonnemans, Elisabeth
Owner Noteswidow of David Jacobsz. de Wilde
Life Dates1576 |d 1638/05/18 |n Wilde
Marriage Date1604/10/09; 1613/07/26
Type of CeremonyK (Reformed Church)
OccupationEmployee |a City
ResidenceAmsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionInventaris ... van wijlen Elisabeth Tonnemans weduwe wijlen Davidt Jacobsz. de Wilde, in sijn leven secretaris vande tresoriers alhier, soo die op huijden in haer sterffhuys bevonden zijn. Gemaeckt op't versoeck van Jouffr. Emmerentia van Hanswijck, weduwe van Mr. Jacob de Wilde, als moeder over hare drie onmondige kinderen geprocreert byde gemelte haer man ende indien qualite mede erffgenaem van wijlen de voors. Elisabeth Tonnemans, ende ten overstaen van Dirck Dirxsz. Grijp, als byden E. heeren weesmeesteren daertoe gecommitteert ... Postscript: Aldus gedaen binnen Amsterdam ter presentie van Hendrick van Beeck ende Jacob Marijn inwoonders deser stede, als getuijgen hierover gestaen, den xxxi Augusti 1652
CommentaryThe owners' religion was inferred from a print of Dr. Tulp in the inventory and from the presence of a Martelaersboeck. On 23 March 1596, David Jacobsz. de Wilde was betrothed to Maritje Dierics van Heemskerk (DTB 407/354). On 9 October 1604, Lijsbet Pieters Tonnemans was betrothed to Lodewijck Isaaxsz. (DTB 411/329). On 26 July 1613, David Jacobsz. de Wilt, secretaris der Thesorie dese stede, widower of Maria Dirks van Heemskerck, living in the Spinhuistraet, was betrothed to Lijsbet Pieters Tonnemans, widow of Lodowijk Ysaax (3 years), living in the Koningsdwarstraet (DTB 417/184). Lijsbet Pieters was apparently the sister of Pieter Tonneman who was a cashier (of the Thesaurie ?), aged 42, in a deposition of 28 February 1633 (NA 910, Not. Pieter Eyloff). On 23 September 1625, David Jacobsz. de Wilde and Lisbet Tonnemans had their daughter Gertruyd baptized in the N.K. in the presence of Pr. J. Gotringh (DTB 40/314). Maritje Dircks, born in 1574, was the daughter of Dirck Cornelisz. van Beest van Heemskerck from Delft. David Jacobsz., born in 1576 and buried on 18 May 1638 in the O.K. was at first stokvischkooper (fish dealer) op 't Water, then followed his father-in-law, after the latter's death, as clerk of the Thesaurie Ordinaris. In 1611, he received the title of Secretaris der Thesaurie (Elias, Vroedschap, p. 1152). In 1631, he paid a tax of 31 f. 5 st. (Kohier fol. 6vo., p.3). Another of his daughters, named Sara, married Herman de Meijer, from der Burgh, plate engraver, on 10 January 1652 (Obreen, Archief 2(1879-1880), p. 164).
NotaryF. Uyttenbogaert
# of Items31
Montias1 #256
 Prev Record 1 - 25 of 35  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van de overledens
0001[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van de overledens
0002 [ANONYMOUS] een schilderij zijnde een lantschap met een swarte vergulde lijst
0003[a] [ANONYMOUS] 2 contrefeijtsels van manspersoonen
0003[b] [ANONYMOUS] 2 contrefeijtsels van manspersoonen
0004[a] [ANONYMOUS] 2 kleijne schilderijtgens op coper
0004[b] [ANONYMOUS] 2 kleijne schilderijtgens op coper
0005 [ANONYMOUS] een dito [kleijn schildery op coper ?] van een blompotgen
0006[a] [ANONYMOUS] een print van Dr. Tulp met een tekeninegen van een angelier
0006[b] [ANONYMOUS] een print van Dr. Tulp met een tekeninegen van een angelier
0007[a] [ANONYMOUS] 2 printges van predicanten
0007[b] [ANONYMOUS] 2 printges van predicanten
0008 [ANONYMOUS] een bort van de tien gebode
0009 [ANONYMOUS] lantschap
0010 [ANONYMOUS] een speelman
0011 [ANONYMOUS] een doot kindt
0012 [ANONYMOUS] een wapen
0013 [ANONYMOUS] een cleijn contrefeijtsel met een eken lijst
0014 [ANONYMOUS] een schilderij van een trony
0015 [ANONYMOUS] noch een conterfeijtsel van een vrouspersoon
0016 [ANONYMOUS] een cleijn ront schilderijtgen
0017 [ANONYMOUS] een taeffereel
0018 [ANONYMOUS] een schilderijtgen van fruytagie
0019 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel
0020 [ANONYMOUS] Abrahams offerhande
 Prev Record 1 - 25 of 35  Last