The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Kock, Gerrit Jansz.

printer
printer-friendly view
Inventory #343
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1915 fol. 290-300, film 2129
Date1655/08/27
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameKock
Owner NameKock, Gerrit Jansz.
Owner Notesand his late wife Jannetje Arents
Marriage Date1646/08/31
Type of CeremonyK (Reformed Church)
OccupationFood preparation |a Baker, pastry cook
ResidenceAmsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionInventaris ... van wijlen Gerrit Jansz. Kock backer ende Jannetje Arents, in hun leven echteluyden alhier, soo ende sulx die laest byde gemelten Jannetje Arents beseten ende metter doodt ontruimt ende in haer steffhuys bevonden sijn, Gemaeckt op't versoeck ende overstaen vanden eersamen Roeloff Jansz. Kock, backer, item Herman Luycasz. and Deonijs Pietersz. beijde mede backers, als voogden over Jan Gerritsz. Kock out omtrent seven jaren, ende Arent Gerritsz. Kock out omtrent ses jaren beyde kinderen vande gemelte Gerrit Jansz. Kock ende Jannetje Arents ... Postscript: Aldus [geinventariseert in de presentie van] Jacob Marijn ende Guilliam Laurens ...als .. getuygen ... den xxvii-en Augusti xvi C vyffenvyfftich
CommentaryOn 10 October 1643, Gerrit Jansz. Kock, widower of Aaltje Lamberts, was betrothed to Aafje Cornelis, widow of Huijbert van Didderen (DTB 460/44). Jannetje Arents was presumably his fourth wife (after Grietie Harmens). On 31 August 1646, Gerrit Jansen, widower of Grietje Harmens, was betrothed to Jannetje Arents (DTB 464/10). On the baker Harmen Luijcasz., cited in the INTRO, see INVNO 343 (R 260).
NotaryF. Uyttenbogaert
# of Items15
Montias1 #260
 Prev Record 1 - 15 of 15 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een slechte schilderij van de vier evangelisten
0002 [ANONYMOUS] noch een van de jacht
0003 [ANONYMOUS] noch een slecht schilderijtgen van drie engelen
0004[a] [ANONYMOUS] noch twee cleijne schilderijtgens sonder lijstgens
0004[b] [ANONYMOUS] noch twee cleijne schilderijtgens sonder lijstgens
0005 [ANONYMOUS] noch een schilderij met een kaers ende van twee tronien
0006 [ANONYMOUS] een schilderij van Jefta
0007 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van Abrahams offerhande
0008 [ANONYMOUS] een conterfeijtseltje van Coninck Jacobus van Engelandt
0009 [ANONYMOUS] noch een tobackdrinckertje
0010[a] [ANONYMOUS] vier albastarde bortjes
0010[b] [ANONYMOUS] vier albastarde bortjes
0010[c] [ANONYMOUS] vier albastarde bortjes
0010[d] [ANONYMOUS] vier albastarde bortjes
0011 [ANONYMOUS] een out schilderij
 Prev Record 1 - 15 of 15 Next