The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Noorman, Jannetgen Gerrits

printer
printer-friendly view
Inventory #344
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1915 fol. 301-317, film 2129
Date1655/09/16
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory of Symon Gerritsz. Noorman and contested division of the estate
Family NameNoorman
Owner NameNoorman, Jannetgen Gerrits
Owner Notesand her late brother Symon Gerritsz. Noorman
ResidenceAmsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionStaet ende inventaris ... van wijlen Symon Gerritsz. Noorman ende Jannetgen Gerrits Noorman broeder ende suster, soo ende sulx die last byde voorn. Symon Gerritsz. Noorman metter doodt ontruijmt ende nagelaten zijn. Gemaeckt opt versoeck van Jan Koster ende Johannes Serwouters t'echte hebbende Lijsbeth Kosters beijde sich fonderende simpelijck erffgenamen vande voors. Symon Gerritsz. Noorman, vermits de andere hunne mede effgenamen sich den boedel niet mede wilde aenmatigen als onder benificie van inventaris, breder vermogens de acte van insinuatie gedaen door den notaris Gillis van Borselaer opden viii-en deser maendt september ....[n.b. the names of the other heirs were crossed out] Postcript: [Aldus geinventariseert in de presentie van] Jan de Wael, Jacob Marijn ende Guilliam Laurens ... als getuygen .... den xxvi, xxviii, ende xxx juni mitsgaders den xvi Septembris xvi C vijffenvijftich.
CommentaryTrijn Gerrits and Simon Gerritsz. Noorman were children of the merchant Gerrit Ghijsbertsz. Noorman, from an R.C. family. In his 1593 testament, the 17-year old Lieven Abinga named as his universal heir Gerrit Ghijsbertsz. Noorman. (Lieven Abinga of R 28108 was the son of Griet Gerrits Noorman). Among the books: De kerckelijck historie by Caesar Baronius.
NotaryF. Uyttenbogaert
# of Items13
Montias1 #261
 Prev Record 1 - 25 of 30  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderij sijnde een lantschap met een swarte vergulde lijst
0002 [ANONYMOUS] een dito [lantschap ?] met ruyters met een dito [swarte vergulde] lijst
0003 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van een see met een dito [swarte vergulde] lijst
0004 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] van Simson met een dito [swarte vergulde] lijst
0005 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] cleijntje met een dito [swarte vergulde] lijst
0006[a] [ANONYMOUS] twee albastarde beeltjes
0006[b] [ANONYMOUS] twee albastarde beeltjes
0007 [ANONYMOUS] een langhwerpich schilderijtgen van de vlucht Egipten
0008 [ANONYMOUS] een groote schilderij van Maria met een swarte vergulde lijst
0009 [ANONYMOUS] noch een schilderijtgen van Tobias
0010 [ANONYMOUS] noch een schilderij van Tamar
0011 [ANONYMOUS] noch een schilderije van de Lieve Vrou
0012 [ANONYMOUS] noch een schilderije van Moses
0013 [ANONYMOUS] een schilderij van affneminge Christi van 't cruys
0014 [ANONYMOUS] noch een schilderij van Maria
0015 [ANONYMOUS] noch een schilderij van de geboorte Christi
0016[a] [ANONYMOUS] twee albasterde bortjes
0016[b] [ANONYMOUS] twee albasterde bortjes
0017 [ANONYMOUS] een groote schilderij van een lantschap
0018 [ANONYMOUS] een bortje van de offerhanden der 3 Coningen
0019[a] [ANONYMOUS] vier albastairde beeltjes
0019[b] [ANONYMOUS] vier albastairde beeltjes
0019[c] [ANONYMOUS] vier albastairde beeltjes
0019[d] [ANONYMOUS] vier albastairde beeltjes
0020 [ANONYMOUS] een taffereel
 Prev Record 1 - 25 of 30  Last