The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Claes, Elbrecht

printer
printer-friendly view
Inventory #345
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1915 fol. 321-327 , film 2129
Date1655/10/04
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameClaes
Owner NameClaes, Elbrecht
Owner Noteswidow of Joost Claesz.
Life Dates1570 |d ? |n Joost Claesz.; 1578 |d c. 1655
Marriage Date1600/07/29
Type of CeremonyK (Reformed Church)
OccupationCraft |a Carpenter, joiner, framemaker
ResidenceAmsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionInventaris van alle de goederen ... van wijlen Elbrecht Claes weduwe van za. Joost Claesz. huystimmerman, soo ende sulx die bij haer metter doodt ontruijmt ende nagelaten zijn. Gemaeckt op't versoek ende overstaen van Jan Thijsse als man ende voogdt over Geurtie Joosten, voor hem selffs ende de selve noch met ende beneffens Cornelis Flinckenburch als voogd over Joost, Annetge ende Hillegont Claes, mitsgaders Hendrick Hessingh als t'echte hebbende Tryntje Claes, te samen in qualite voors. erffgenamen van de voors. Elbrecht Claes volgens desselffs testament opden xxii february voor mij notaris ende seckere getuijgen gepasseert ... Alle welcke voorstaende goederen bij Lysbet Martens gesworen schatser binne Amsterdam getaxeert ende gepriseert sijn.... Postscriptum: Aldus [geinventariseert ... in de presentie van ] Jan de Wael, Guilliam Laurens ... als getuygen ... den ii ende 4 october xvi C vyffenvyftich.
CommentaryOn 29 July 1600, Joost Claesz., timmerman, 30 years old, living on the corner of the Wyesteech by the Houtmarckt, no living parents, was betrothed to Elbrigh Claesdr., 22, living on the O.Z. Achterburchwal, no living parents (DTB 409/213). Elbrigh Claesdr. was illiterate. Jan Thijssen was the guardian of the putative daughter of Joost Claesz. named Geurtie Joosten. Cornelis Flinkenburgh was the guardian of Joost, Annetgen, and Hillegond Claes, testamentary heirs of Elbrich Claes (perhaps her brother and sisters).
NotaryF. Uyttenbogaert
AppraiserLysbeth Martens
Total Value655 |d 8 stuivers
Art Value14 |d
# of Items26
Montias1 #262
First  Record 26 - 28 of 28 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0007[a] [ANONYMOUS] 2 printebortjes met een schilderijtgen f -10:--
0007[b] [ANONYMOUS] 2 printebortjes met een schilderijtgen f -10:--
0007[c] [ANONYMOUS] 2 printebortjes met een schilderijtgen f -10:--
First  Record 26 - 28 of 28 Next