Poot, Hendrick Dircxsz.

printer
printer-friendly view
Inventory #347
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1915 fol. 341-345, film 2129
Date1655/10/27
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NamePoot
Owner NamePoot, Hendrick Dircxsz.
OccupationServices |a Envoy (bode)
ResidenceOp de Angeliersgracht in Amsterdam
IntroductionInventaris ... van za. Hendrick Dirxsz. Poot in zijn leven reijsende boode der stadt Amsterdam soo ende sulx die bij hem metter doodt ontruijmt ende nagelaten zijn. Gemaeckt op't versoeck van Jacob ende Isaacq Dirxsz. Poot mitsgaders Machtelt ende Marritgen Dirx Poot, broeders ende susters vande voors. Hendrick Dirxsz. Poot, uijt crachte van sekere opene brieven van benificie van inventaris in dato den negenden deser maent October.... Eerstelijck ten huise van Elisebeth van Beeck sijn hospita, opde Angeliersgraft tgen volcht ende bij Susanneken Anthonis ende Weijntje Willems beijde gesworen schatsters binnen deser stadt getaxeert ende gepriseert ....Postscript: Aldus [geinventariseert ... in presentie van ] Jan de Wael ende Guilliam Laurens [... als getuygen..]
CommentaryHendrick Dircksz. Poot may be related to Claes Hendrix Pot, sergeant in the Korporaalschap van lieutenant Pieter Dircksz. Hasselaer, portrayed by A. de Vries in 1623 (See Amsterdams Historisch Museum, Schilderijen daterend van voor 1800. Amsterdam, 1975/1979, catalogue by Albert Blankert with contributions by Rob Ruurs, p.354.) As the roving envoy of Amsterdam, he took care of the interests of Amsterdam businessmen in other cities. In Amsterdam, he apparently stayed as a commissal in the house of Elisabeth van Beeck.
NotaryF. Uyttenbogaert
AppraiserFor the paintings: Aernout Colom, schilder; for the other items: Susanneken Anthonis and Weijntje Willems
Art Value82 |d 10 stuivers
# of Items8
Montias1 #264
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [VB PEENEN, UNIDENTIFIED] een schilderij van veugeltjes van VB Peenen f 6:--:--
0002 [ANONYMOUS] een dito [schilderij]: maneschijntje [crossed out: van Van de Capelle] f 2:10:--
0003 CAPPELLE, JAN VAN DE een watertje, Van de Capelle f 10:--:--
0004 CAPPELLE, JAN VAN DE noch een wintertje Van de Capelle f 10:--:--
0005 [ANONYMOUS] een carsnachtje f 36:--:--
0006 [ANONYMOUS] een wintertje f 10:--:--
0007 [ANONYMOUS] een wagenspoortje f 3:--:--
0008 [ANONYMOUS] noch een maneschijntje f 3:--:--
0009 [ANONYMOUS] een vanitas f 2:--:--