The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Bentes, Hillebrant

printer
printer-friendly view
Inventory #348
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1915 fol. 352-378 , film 2129
Date1655/11/25
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory of both Hillebrant Bentes and his wife Catharina Baeck
Family NameBentes
Owner NameBentes, Hillebrant
Owner Notesand his wife Catharina Baeck
Life Dates1591 |d 1652/10/? |n Bentes; 1601 |d 1648 |n Baeck
Marriage Date1639/12/11
Type of CeremonyPui
OccupationRegent; Merchant |a Wool, flax, hops
ResidenceAmsterdam (but both died in Brazil)
ReligionReformed
IntroductionInventaris ... van za. Hillebrant Bentes ende Catharina Baeck in tijden echteluijden binnen Amstelredamme, soo ende sulx die laest bij de voors. Bentes metter doodt ontruimt ende nagelaten zijn. Gemaeckt opt versoeck vanden E. Sr. Justus Baeck ende d'eersame Hans Hens(bergen?) mitsgaders den E. heer Dr. Johan Blaeu mede presiderende schepen ende raedt deser stadt, als bij testamente geordonneerde voogden over het eenige onmondige nagelaten kindt vande voors. echteluyden ... Opden zevenden december 1652 geinventariseert tgene volcht, ter presentie van Hendrick van Beeck ende Jacob Marijn als getuijgen. Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert binnen Amstelredamme ende dese inventaris geslooten opden xxv-en november xvi C vierende vijfftich , ter presentie van Cornelis Zevenhuijsen ende Jacob Marijn ... als getuijgen ....
CommentaryHillebrand Bentes was born in 1591 and was buried in the N.K. on 31 October 1652. He was the son of the merchant Aelbert Bentes (1550-1610) and of Griet Hillebrants. Aelbert Bentes invested 1,500 f. in the first subscription for V.O.C. shares. His widow paid a tax of 250 f. in 1631 (Van Dillen, Het oudste aandeelhoudersregister, p. 138). Hillebrant Bentes was a merchant on the Singel in den Sonnewyser, as his father had been. He probably dealt in flax, as a deposition by the sworn broker Pieter Wybrantsz. Kan, dated 21 October 1638, suggests (NA 696A, film 4982, Not. J. Warnaerts). He was a Regent of the Aalmoezeniersweeshuis in 1629 and Lieutenant of the Amsterdam militia in 1650. He signed the Remonstrant petition of 1628. On 18 November 1639, Hillebrant Bentes was betrothed to Catharina Baack (1601-1648), the daughter of Laurens Joosten Baeck (of R 28932) and of Dieuwer Jacobs van Harenscarpel (DTB 675/199 and Elias, Vroedschap van Amsterdam, p. 476; see also the NOTES to R 28932 of Montias2). In February 1645, Hillebrant Bentes signed a petition, with a number of other merchants, calling for the enforcement of the legislation on the currency of 1622 (Van Dillen, Wisselbanken, R.G.P., 59(1925), p. 99). Joost Baeck, cited in the INTRO, was the brother of Catharina Baeck. He married Magdalena van Erp in 1623. Magdalena was the half sister of the wife of Pieter Cornelisz. Hooft. Jacob Baeck, the son of Laurens, was a good friend of Vondel who dedicated to him a long poem. Jacob was an advocate who registered in Leiden University in 1627. He died in 1639. Another son, Laurens, named after his father, inherited the domain Scheybeeck near Beverwijck. He collected paintings, shells, and prints. His nephew Albert Bentes was also a passionate collector who patronized Roelant Roghman (250 drawings of castles and other views made in 1646-7) (see the NOTES to R 28932 and Maandblad Amstelodamum 45(19858), pp. 127 and 129).
NotaryF. Uyttenbogaert
# of Items37
Montias1 #265
 Prev Record 1 - 25 of 45  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderij van Flora in een rosecrans met een swarte vergulde lijst
0002 [ANONYMOUS] noch een schilderijtgen met een eken lijst
0003 [ANONYMOUS] een schilderij van Enoch met een swarte vergulde lijst
0004 [ANONYMOUS] noch een landtschap met een swarte vergulde lijst
0005 [ANONYMOUS] noch een schilderij van Jefta [crossed out:een Romeynse historie] met een ingelijde eecken lijst
0006 [ANONYMOUS] een schilderijtgen van een blompotgen met een ebbenhoute lijst
0007 [ANONYMOUS] noch een dito [schilderitgen] van Mars met een batalie
0008 [ANONYMOUS] een teeckeninge off effigues van de overleden met een swarte lijst ende een glas daervoor
0009 [ANONYMOUS] een print van jonge Prins met rolletgens
0010 [ANONYMOUS] een zeepaert off marmin van pleijster
0011 [ANONYMOUS] een tronie van een Waterlantse boerin voor 't glaesje
0012 [ANONYMOUS] een geschreven bortgen van de leringe Aristoteles met een swarte lijst
0013 [ANONYMOUS] een print van een balet met een swart lijstgen
0014 [ANONYMOUS] het epitaphium van cappiten 't Haentje met rolletgen
0015 [ANONYMOUS] een printbort van 't leven des werelts met een swarte ebben lijst
0016 [ANONYMOUS] een groote wereltcaert
0017 [ANONYMOUS] een schilderij van Susanna met een swarte vergulde lijst
0018 [ANONYMOUS] een caert van 't Ordeel
0019 [ANONYMOUS] een boeckje van affbeeldingen van minne
0020 [ANONYMOUS] een schilderijtgen van een tronie
0021 [ANONYMOUS] noch een schilderijtgen
0022[a] [ANONYMOUS] 2 ovael schilderijtgens met achtcante ebbenhoute lijstgens
0022[b] [ANONYMOUS] 2 ovael schilderijtgens met achtcante ebbenhoute lijstgens
0023 [ANONYMOUS] een printbortgen van een almanach
0024 [ANONYMOUS] een printbortgen van Ceris
 Prev Record 1 - 25 of 45  Last