The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Dingelen, Annetgen van

printer
printer-friendly view
Inventory #351
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1915 fol. 925-929, film 2129
Date1658/08/08
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameDingelen
Owner NameDingelen, Annetgen van
Owner Noteswidow of Claes Luycasz.
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van alle de goederen ende effecten van wijlen Annetgen van Dingelen weduwe van Claes Luycasz. za. soo ende sulcx zij die metter doodt ontruimt ende naegelaten heeft. Gemaeckt op't aengeven van Machtelt Claes, op't versoeck ende overstaen van Pieter Jansz. vander Arck, als t'echte hebbende Geertuijt Ekerot ende Machtelt Ekro huijsvrou van Jan Thijsse. ende Sijbrant Volckertsz. van Aurick ... Postscriptum: Aldus [geinventariseert ter presentie van ] Isaacq Junius ende Joannes Vrelandt [als getuijgen] den achtsten augusti xvi C achtenvijftich.
CommentaryNone of the individuals cited in the INTRO can be identified, with the exception of Isaacq Junius, the battle field painter, formerly living in Delft, who frequently appeared as a witness (and probably was in no way related to the individuals in question).
NotaryF. Uyttenbogaert
AppraiserLysabeth Martiens and Comerijnte Cornelis
Total Value205 |d 1 stuiver
Art Value3 |d 10 stuivers
# of Items4
Montias1 #268
 Prev Record 1 - 4 of 4 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] twee slechte schilderijen f 1:10:--
0001[b] [ANONYMOUS] twee slechte schilderijen f 1:10:--
0002[a] [ANONYMOUS] twee schilderijen f 2:--:--
0002[b] [ANONYMOUS] twee schilderijen f 2:--:--
 Prev Record 1 - 4 of 4 Next