The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Adamsz., Abraham

printer
printer-friendly view
Inventory #355
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1856 fol. 1-9, film 2104
Date1657/03/14
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory of debtor under court-ordered supervision
Family NameAdamsz.
Owner NameAdamsz., Abraham
Owner Notesinventory drawn up at the request of his widow Stijntje Adriaens
Marriage Date1658/01/17
Type of CeremonyK
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris gedaen maecken bij Pieter de Ruijter deurwaerder vanden Ed. Hogen Raede van Hollant voor, inden naeme, ende van wegen Stijntie Adriaens weduwe van za. Abraham Adamsz., mitsgaders Lourentia Abrahams bejaerde dochter indier qualite erffgenaem onder benefitie van inventaris vanden voors. Abraham Adamsz., ende impetrante int selve cas vander hoogegerichtheijt geimpetreert in dato den vierentwintichsten februari lestleden van alle de goederen meublen ende huysraet egiene uytgesondert bijde voorn. Abraham Adamsz. metter doot ontruijmt ende naergelaten ende zulx bij haer impetrante op desen inventare gebracht als volcht. Postscript: Aldus gedaen en geinventariseert ende gepriseert door Susanna Antonis ende Commerijntie Cornelis gesworen schatsters binnen deser stede [in presentie van] Hendrick van Berckeloo ende Hendrick de Vries als getuigen .... desen veertienden meert 1657. Postscript: Noch verclaerden den inventariente ... dat tot haeren huijse gecomen is een S-r Cronenburch mede crediteur willende ... verbeteringe hebben van sijn achterwesen oock niet vertrecken voor ende aleer hij voldaen was, hebbende de impentrate de gemelte gevoert met soete woorden [en eenige winckelvoorraed meegegeven, 220 rijglijven] dus pro memorie.
CommentaryOn 18 July 1644, Abraham Adamsz. and his wife Stijntje Ariaens had their son Abraham baptized in the N.K. (DTB 76/36). After the death of her husband Abram Adamsz., Stijntie Adriaens was betrothed to Jan Jansz. van Stee, widower of Trijntje Philips, on 17 January 1658 (DTB 478/158).
NotaryN. Kruijs
AppraiserSusanna Antonis and Commerijntie Cornelis
Total Value305 |d
Art Value26 |d 9 stuivers
# of Items21
Montias1 #272
 Prev Record 1 - 25 of 28  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schildery van een oude man
0002[a] [ANONYMOUS] een printbortje van admirael Tromp ende noch een cleijn schilderijtje met diverse personagien f 3:--:--
0002[b] [ANONYMOUS] een printbortje van admirael Tromp ende noch een cleijn schilderijtje met diverse personagien f 3:--:--
0003 [ANONYMOUS] (een toonback, eenige stoelen), een bortje (ende eenige rommelingh f 6:--:--
0004[a] [ANONYMOUS] vier albaste bortjes ende twee geschreven glasbortjes op f 1:10:--
0004[b] [ANONYMOUS] vier albaste bortjes ende twee geschreven glasbortjes op f 1:10:--
0004[c] [ANONYMOUS] vier albaste bortjes ende twee geschreven glasbortjes op f 1:10:--
0004[d] [ANONYMOUS] vier albaste bortjes ende twee geschreven glasbortjes op f 1:10:--
0004[e] [ANONYMOUS] vier albaste bortjes ende twee geschreven glasbortjes op f 1:10:--
0004[f] [ANONYMOUS] vier albaste bortjes ende twee geschreven glasbortjes op f 1:10:--
0005[a] [ANONYMOUS] dry slechte schilderijtjes (ende dry gebroocken porceleijne schoteljes) f 1:10:--
0005[b] [ANONYMOUS] dry slechte schilderijtjes (ende dry gebroocken porceleijne schoteljes) f 1:10:--
0005[c] [ANONYMOUS] dry slechte schilderijtjes (ende dry gebroocken porceleijne schoteljes) f 1:10:--
0006 [ANONYMOUS] een out schildery van Jacob ende Rachel
0007 [ANONYMOUS] een dito [out schilderij] van Neptunis
0008[a] [ANONYMOUS] 5 slechte schilderijtjes f 3:--:--
0008[b] [ANONYMOUS] 5 slechte schilderijtjes f 3:--:--
0008[c] [ANONYMOUS] 5 slechte schilderijtjes f 3:--:--
0008[d] [ANONYMOUS] 5 slechte schilderijtjes f 3:--:--
0008[e] [ANONYMOUS] 5 slechte schilderijtjes f 3:--:--
0009[a] [ANONYMOUS] 5 prentebortjes f 1:10:--
0009[b] [ANONYMOUS] 5 prentebortjes f 1:10:--
0009[c] [ANONYMOUS] 5 prentebortjes f 1:10:--
0009[d] [ANONYMOUS] 5 prentebortjes f 1:10:--
0009[e] [ANONYMOUS] 5 prentebortjes f 1:10:--
 Prev Record 1 - 25 of 28  Last