The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Pietersz., Thobias

printer
printer-friendly view
Inventory #356
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1857, fol. 24-33, film 2104
Date1657/10/04
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory of debtor under court-ordered supervision
Family NamePietersz.
Owner NamePietersz., Thobias
Owner Notesand his widow Elisabeth Kruijs
Life Dates? |d c. 1657
Marriage Date1611/11/11; 1638/06/?
Type of CeremonyK (Reformed Church)
OccupationMerchant (largescale) |a Cloth, silk
ResidenceAmsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionStaet ende inventaris ... metter dood ontruympt bij wijlen Thobias Pietersz. coopman binnen deser stede, soo ende sulx de selve bij Elisabeth Kruijs desselfs weduwe ende geinstitueerde erffgename geadsisteert met Niclaes Kruijs notaris publ. binnen deser stede Amsterdam haer broeder uyt crachte van sekere openen brieve van benefitie van inventaris in date den 14-e september 1657 vanden Ed. Hogen rade in Hollant geimpetreert, geadieert ende aengevaart sijn ende sijn de selve goederen getaxeert als neven ijder post vandienis uijtgedruckt. ... Postscript: Aldus [geinventariseert in presentie van ] Aarnout Gastman ende Johannes vanden Hove als getuygen ... ende bij Susanneken Anthonis ende Commerijntje Cornelis gesworen schatsters deser stede ter somme van f. 2074-7-8. In Amsterdamme desen vierden october 1657.
CommentaryOn 11 November 1611, Tobias Pietersz. was betrothed to Geertuijt van Santen (DTB 416/38). In June 1638, Thobias Pietersz., widower of Geertruyt van Zanten, was betrothed to Elisabeth Klaes Krups (sic.) (DTB 449/105). Elisabeth Claes was the sister of the Notary Niclaes Kruijs. On 29 July 1624, Andries Jansz., sword maker (swaertveger), declared at the request of Thobias Pietersz., that the armor he had received from the petitioner to clean had been taken by captain Jacob Bicker om mede op te trecken. With the approval of Thobias Pietersz. he had given the armor to Willem Jansz. (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.G.P. 78(1933), p. 542). On 11 December 1629, the honorable Jan Selijns Hendricksz. (of R 34387 of Montias2), Tobias Pietersz. and Jan Thilens, all silk and silk-cloth merchants, made a declaration at the request of Isaac Piersen, silk cloth merchant in Middelburgh, stating that they had been charged by the E. Burgomasters with the collection of the tax on silk cloth since 1613 and that, at their request, they had continued to do so every year since then (Van Dillen, op. cit. p. 689). Thobias Pietersz. owned several real estate properties, including the inn Het veerhuijs, which was rented for 300 f. per year. Total income from these properties amounted to almost 1,000 f. a year. The debts due to the estate came to 1,520 f.
NotaryN. Kruijs
AppraiserSusanneken Anthonis and Commerijntje Cornelis
Total Value2074 |d 7 stuivers 8 pen.
Art Value120 |d 7 stuivers
# of Items14
Montias1 #273
 Prev Record 1 - 25 of 41  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] drie cleijne oude lantschapschilderijtjes met een printbortje f 3:--:--
0001[b] [ANONYMOUS] drie cleijne oude lantschapschilderijtjes met een printebortje f 3:--:--
0001[c] [ANONYMOUS] drie cleijne oude lantschapschilderijtjes met een printebortje f 3:--:--
0001[d] [ANONYMOUS] drie cleijne oude lantschapschilderijtjes met een printebortje f 3:--:--
0002 [ANONYMOUS] een ruit bort
0003 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel f 1:--:--
0004[a] [ANONYMOUS] 2 lantschapschilderijtjes f 3:--:--
0004[b] [ANONYMOUS] 2 lantschapschilderijtjes f 3:--:--
0005 [ANONYMOUS] een oude tekeningh (met 3 boekjens) f 1:--:--
0006[a] [ANONYMOUS] 1 schilderij van Rebecca ende 1 van de 10 Geboden f 6:--:--
0006[b] [ANONYMOUS] 1 schilderij van Rebecca ende 1 van de 10 Geboden f 6:--:--
0007 [ANONYMOUS] 1 schilderij van de Amasonische oorlog f 15:--:--
0008 [ANONYMOUS] 1 landschap f 8:--:--
0009[a] [ANONYMOUS] 2 contrefeijtsels f 8:--:--
0009[b] [ANONYMOUS] 2 contrefeijtsels f 8:--:--
0010 [ANONYMOUS] 1 vanetas f 8:--:--
0011 [ANONYMOUS] 1 wintertje f 7:--:--
0012 [ANONYMOUS] 1 fruytagie f 8:--:--
0013[a] [ANONYMOUS] 3 contrefeijtzels f 10:--:--
0013[b] [ANONYMOUS] 3 contrefeijtzels f 10:--:--
0013[c] [ANONYMOUS] 3 contrefeijtzels f 10:--:--
0014 [ANONYMOUS] 1 groote schilderij f 15:--:--
0015 [ANONYMOUS] 1 landtschapie f 5:--:--
0016 [ANONYMOUS] 1 schilderij van de 3 Coninghen f 4:--:--
0017 [ANONYMOUS] 1 banquettje f 3:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 41  Last