The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Martijn, Guiliam

printer
printer-friendly view
Inventory #364
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number565 A fol. 25-33, film 6546
Date1650/09/03
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameMartijn
Owner NameMartijn, Guiliam
Owner Notesand his widow Margrieta Pieton
Marriage Date1624/03/07; 1629/11/20
Type of CeremonyK (Reformed Church)
ResidenceAmsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionStaet [ende inventaris] van wijlen Guiliam Martijn ende Margrieta Pieton geweesde echteluiden, gelijck tselve ten overlijden vanden voorn. Guiliam Martijn bevonden ende soo vele den inboel belanght, door Annetien Hendricks ende Susanna Anteunis beijde geswooren schatsters getaxeert is ...Ter requestie van deselve Margrieta Pieton. Ten overstaen van Abraham de Kousenaer sijdelakenkooper ende Jan Claesen als getuijgen oover het taxeren vanden inboel ... [fol.32] staende echte in gemeenschap gepossideert ... desen derden septembris anno 1650.
CommentaryProbably Reformed in view of the portraits of predicanten in the inventory and the marriage in the Kerk. Guilliaam Martijn widower of Geesje Aerens married Giert Jans widow of Roeloff Roeloffsz. on 7 March 1624 (DTB 429/423) and remarried with Margriet Piton, widow of Eduwaert ter Goe, in 1629. The silk cloth dealer Abraham de Kousenaer is cited in the TEXT of R 120.
NotaryJ. Westfrisius
AppraiserAnnetien Hendricks ende Susanna Anteunis
Total Value1157 |d 2 stuivers 8 penn.
Art Value38 |d 10 stuivers
# of Items35
Montias1 #281
 Prev Record 1 - 25 of 35  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een geschildert bortjen van Joseph 30 stuivers f 1:10:--
0002 [ANONYMOUS] een ditto [geschildert bortien] van Elias 2 gulden f 2
0003[a] [ANONYMOUS] 2 dito [geschildert] borties boven de deur, t'samen f 2:--:--
0003[b] [ANONYMOUS] 2 dito [geschildert] borties boven de deur t'samen 2 f
0004 [ANONYMOUS] een taeffel Moyses 1 gulden f 1:--:--
0005 [ANONYMOUS] een dito bortien van de lieffde 20 stuyvers f 1:--:--
0006 [ANONYMOUS] een groot stuck van Belthasar 3 gulden f 3:--:--
0007 [ANONYMOUS] een [groot stuck] van Salomon 30 stuyvers f 1:10:--
0008 [ANONYMOUS] een stuck van Abigael 3 gulden f 3:--:--
0009[a] [ANONYMOUS] 7 kleine borties soo tronien als andersintz f 2:10:--
0009[b] [ANONYMOUS] 7 kleine borties soo tronien als andersintz f 2:10:--
0009[c] [ANONYMOUS] 7 kleine borties soo tronien als andersintz f 2:10:--
0009[d] [ANONYMOUS] 7 kleine borties soo tronien als andersintz f 2:10:--
0009[e] [ANONYMOUS] 7 kleine borties soo tronien als andersintz f 2:10:--
0009[f] [ANONYMOUS] 7 kleine borties soo tronien als andersintz f 2:10:--
0009[g] [ANONYMOUS] 7 kleine borties soo tronien als andersintz f 2:10:--
0010[a] [ANONYMOUS] 5 prenteborties voor de schoorsteen f 1:--:--
0010[b] [ANONYMOUS] 5 prenteborties voor de schoorsteen f 1:--:--
0010[b] [ANONYMOUS] 5 print bortjes
0010[c] [ANONYMOUS] 5 print bortjes
0010[c] [ANONYMOUS] 5 prenteborties voor de schoorsteen f 1:--:--
0010[d] [ANONYMOUS] 5 print bortjes
0010[d] [ANONYMOUS] 5 prenteborties voor de schoorsteen f 1:--:--
0010[e] [ANONYMOUS] 5 print bortjes
0010[e] [ANONYMOUS] 5 prenteborties voor de schoorsteen f 1:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 35  Last