The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Letoir, Paulina (or Police)

printer
printer-friendly view
Inventory #366
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number565 A fol. 40r-46r, film 6546
Date1650/12/30
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameLetoir
Owner NameLetoir, Paulina (or Police)
Owner Noteswidow of Marten du Guardijn
Life Dates? |d 1649/12/29
OccupationManufacturer |a Textiles, leather
Residenceopte Cleuveniers Burghwal tegenover het Oudemannenhuijs in Amsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionInventaris ... van wijlen Paulina ofte Police Letoir, weduwe was van wijlen Marten du Guardijn, gelijck tselve tot haren huise gestaen opte Cleuveniers Burghwal tegenover het Oudemannenhuijs nae haar overlijden bevonden is.... ter requeste van Elias Taal ende Johannes Letoir, als executeurs vandie ooverledens beijder testamenten... Postscript: Aldus [geinventariseert ...] ten overstaen vande requiranten voorn., mitsgaders Jan Langelois ende desselfs huijsvrouw, als erffgenamen voorde helfte tot des overledens achtergelaten goederen, opten xxx-en decembris anno 1650.
CommentaryPauline or Police Letoir (le Thor) was almost certainly the aunt of Johannes Letoir (or le Thor) (1602-1653), cited in the INTRO, who was the son of Hans le Thoor I of INVNO 518 (R 424). Tanneken le Thor, born in Antwerp, married Mr. Jan Tiellens I on 15 August 1587. Their son Jan Tiellens II (1584-1633), a cloth merchant, married Sara Lestevenon on 29 August 1610. The daughter of the couple, named Susanna, born in 1613, married Johannes le Thor, the son of Hans le Thor, from Antwerp (Elias, Vroedschap, p. 560). Martijn du Gardijn, borat worker, was born in Lille. He and his wife Police le Tor, the presumed sister of Tanneken le Thor and of Jan le Thoor I, cited above, passed their testament in 1593. In 1631, Martijn du Gardijn, living in the Verwerstraet, paid a tax of 180 f. He invested 600 f. in V.O.C. shares (Van Dillen, Het oudste aandeelhoudersregistere p. 242). He was also a buyer at auction (R 25525 of Montias2). He was buried on 9 June 1645 (DTB 1130/108). Police Letoor was buried on 29 December 1649 (DTB 1130/133).
NotaryJ. Westfrisius
# of Items65
Montias1 #283
 Prev Record 1 - 25 of 72  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een groot geschildert bort van 't bancquet der goden
0002 [ANONYMOUS] een dito schildereij boven de casse van Paulus bekeringe
0003 [ANONYMOUS] een dito boven de deur van de ooverspeeldersche vr(o)uw
0004 [ANONYMOUS] een conterfeijstel van de overledens dochter Judith du Guardyn
0005 [ANONYMOUS] een groot dito [schilderij] van Jacobsknecht
0006 [ANONYMOUS] een dito [schildery] bort van een nackte vrouwspersoon
0007[a] [ANONYMOUS] twee dito lantschapjes
0007[b] [ANONYMOUS] twee dito lantschapjes
0008 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] Bachus
0009 [ANONYMOUS] een dito van den grootvader, vader ende kinderen
0010 [ANONYMOUS] een wapenbort van den overleden
0011 [ANONYMOUS] een prentbortien op pampyr van schepen
0012 [ANONYMOUS] een prentbortie van predicanten
0013 [ANONYMOUS] een schilderey van Jacob voor de schoorsteen
0014 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] lantschap
0015 [ANONYMOUS] een conterfeijtzel van des ooverleden Martijn du Guardijns suster
0016 [ANONYMOUS] een conterfeijtzel van Harmen Meus
0017[a] [ANONYMOUS] twee prenties van de Printz
0017[b] [ANONYMOUS] twee prenties van de Printz
0018[a] [ANONYMOUS] 2 predicanten in prent in swarte lijsten
0018[b] [ANONYMOUS] 2 predicanten in prent in swarte lijsten
0019 [ANONYMOUS] een dito prentbort van Adam ende Eva
0020 [ANONYMOUS] een geschilderd bort van de slagh van Heemskerck voor Gibraltar
0021 [ANONYMOUS] een dito [geschildert bort] bloempot in een swarte lijste
0022[a] [ANONYMOUS] 2 schilderijen van de beijde overleden
 Prev Record 1 - 25 of 72  Last