The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Taeckes, Kuniertje

printer
printer-friendly view
Inventory #372
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2408-1 fol. 33-39 (on basis of register) film 2550
Date1648/12/10
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameTaeckes
Owner NameTaeckes, Kuniertje
Owner Noteswidow of Jan Keulenaer
Marriage Date1632/05/22; 1639/09/03
Type of CeremonyPui
OccupationCraft |a Tailor, shoemaker, other clothing
Residencein de Jonckerstraet in Amsterdam
ReligionLutheran
IntroductionInventaris ...bij za. Kuniertje Taeckes in haer leven geweest weduwe van za. Jan Keulenaer kleermaecker sulcx sij die metter dood deser werelt ontruijmt en in haer sterfhuijs bevonden sijn, gedaen maecken ten versoecke vande regenten vant weeshuijs binnen Amsterdam. Postscript: Aldus [geinventariseert ...] inden sterffhuijse vande voorn Kuniertje Taeckes gestaen in de Jonckersstraet binnen deser stede Amstelredamme ... op huijden den tienden december 1648 ...[in presentie van] Hendrick Jacobsz. zijdeverwer cousijn van den overledene. Item Jan ten Grotenhuijs kistemaker, Albert Melchertsz., ende Gerrit Schuijlenburch ... getuijgen...
CommentaryAmong the books: three Luters psalmboecken, a book on Luther etc.. Kuniertje Taeckes married Gerrit Harmansz. on 22 May 1632. She remarried with Jan Keulenaer, tailor, on 3 September 1639.
NotaryJ. de Winter
# of Items11
Montias1 #289
 Prev Record 1 - 11 of 11 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] Abrahams offerhande
0002 [ANONYMOUS] conterfeijtsel van een kind
0003[a] [ANONYMOUS] twee print borts
0003[b] [ANONYMOUS] twee print borts
0004 [ANONYMOUS] conterfeijtsel van Kumertje Taeckes
0005[a] [ANONYMOUS] 5 alabaster bortjes
0005[b] [ANONYMOUS] 5 alabaster bortjes
0005[c] [ANONYMOUS] 5 alabaster bortjes
0005[d] [ANONYMOUS] 5 alabaster bortjes
0005[e] [ANONYMOUS] 5 alabaster bortjes
0006 [ANONYMOUS] schildery van eenige persoonen
 Prev Record 1 - 11 of 11 Next