The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Koenraets, Andries

printer
printer-friendly view
Inventory #376
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number714, fol. 208
Date1637/11/28
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameKoenraets
Owner NameKoenraets, Andries
Owner Notesand his wife Aeltje Vestje
Life Dates? |d 1637/11/?
OccupationCraft |a Tailor, shoemaker, other clothing
ResidenceAmsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionInventaris van alle de goederen in sulcken voegen Andries Koenrats schoemacker op maendach lestleden snachts overleden ende op den gisteren begraven die met Aeltje Vatje sijn nagelaten wedue int gemeen beseten ende metter doot ontruijmt heeft, beschreven door mij ter instantie van Kornelis Egbertsz. als man en voogt van Mrytje Henrixdr. end Pieter Jansz. Essel (?), adsissert eigenaer van 't huis ende erf leggende bij de Noorder Kerck, die alde selve goederen door den rodragende bode geregtelijcken op hen bodem heeft gedaen ... lopende jaer huishuur ter somme van 119 gulden, ende sijn de goederen bevonden als volght. Postscript: Aldus gedaen binnen Amsterdam ter presentie van Bartholomeus Ketel ende Jan Adolph Meurs burger den 28en november 1637.
CommentaryOn 21 July 1620, Andries Coenraets and Clara Hermans had their son Meijnert baptized in the N.K. (DTB 40/92). On 25 April 1637, Andries Coenrats, from Zutphen, widower of Claartie Hermans, schoemacker, was betrothed to Aaltje Vesti, from Cloppenburgh, 40, living on the Heerengracht (DTB 446/162). Among the few books in the inventory: Catholique sermoenen. Bijbel van Liesvelt
NotaryPieter Carelsz.
# of Items18
Montias1 #293
 Prev Record 1 - 18 of 18 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een stUck schilderij van 't avontmael Christij
0002 [ANONYMOUS] een stickje van de offerhande Abrahams
0003 [ANONYMOUS] een stuckje van Tobias
0004 [ANONYMOUS] een stuckje van Raghel in een vergulde lyst
0005 [ANONYMOUS] een stuckje van een olybergh
0006 [ANONYMOUS] een dito [stuckje] van Joseph ende Potiphars huisvrou
0007 [ANONYMOUS] de geboorte Christij
0008 [ANONYMOUS] een stuckje Exe Homo
0009[a] [ANONYMOUS] ses kleijne geschilderde bortjes
0009[b] [ANONYMOUS] ses kleijne geschilderde bortjes
0009[c] [ANONYMOUS] ses kleijne geschilderde bortjes
0009[d] [ANONYMOUS] ses kleijne geschilderde bortjes
0009[e] [ANONYMOUS] ses kleijne geschilderde bortjes
0009[f] [ANONYMOUS] ses kleijne geschilderde bortjes
0010[a] [ANONYMOUS] drie prentbortjes
0010[b] [ANONYMOUS] drie prentbortjes
0010[c] [ANONYMOUS] drie prentbortjes
0011 [ANONYMOUS] een geschilderd bort voor een schoenmackerswinckel
 Prev Record 1 - 18 of 18 Next