The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Elbers, Jannetgen

printer
printer-friendly view
Inventory #384
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1267, acte 3, film 1346
Date1640/01/05
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeunknown
Family NameElbers
Owner NameElbers, Jannetgen
Owner Notesbejaerde vryster (aged spinster)
ResidenceOpt Bagijnhoff in Amsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionStaet ende inventaris naergelaten bij wijlen Jannetge Elberts in haer leven bejaerde vrijster wonende binnen deser stede op't Bagijnhoff , gemaeckt ten versoecke ende overstaen van Jan Dircksz., bontwercker, als executeur vanden testamente bijde voors. Jannetge Elberts opden negen ende twintichsten november xci C negen ende dartich voor mij notaris ende sekere getuijgen gepasseert. Item van Neeltge Elberts suster vande voors. Jannetge Elberts, Meijnsge Willems weduwe van wijlen Jan Doedesz. Akerboom hare nicht, ende Cornelis Dircksz. Cool in qualite als in 't voors. testament is gemelt.... Postscript: Aldus ... binnen Amsterdam ip't Bagijnhof ten gewesene woonstede van de voors. Jannetge Elberts den vijffden ende sesten januarij xvi C ende veertich ...
CommentaryThe religion of the owner is inferred from her residence in the Bagijnhof and from the crucifix over the bedstead. It is confirmed by the presence of Cornelis Dircsz. Cool, an R.C. bookseller who was the brother-in-law of the engraver Jan Hermansz. Muller of R 32237 of Montias2. He was certainly related to the late Jannetge Elberts, but it is not known how. Jan Doedesz. Akerboom, married to Meynsge Willems, may have been the father of Jan Jansz. Akerboom and the grandfather of the R.C. priest Joannes Akerboom, cited in the TEXT to R 368 of Montias1.
NotaryPieter Barcman
# of Items9
Montias1 #56
 Prev Record 1 - 21 of 21 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een stuck schildery sinde een kermis coken van Lange Pier off op sijn manier geschildert
0002 [ANONYMOUS] een print sijnde een cruijcifix
0003[a] [ANONYMOUS] twe ronde albastre bordekens
0003[b] [ANONYMOUS] twe ronde albastre bordekens
0004 [ANONYMOUS] Christus tronytge
0005[a] [ANONYMOUS] cruijs met twe cleijne bordekens in de bedstede
0005[b] [ANONYMOUS] cruijs met twe cleijne bordekens in de bedstede
0005[c] [ANONYMOUS] cruijs met twe cleijne bordekens in de bedstede
0006[a] [ANONYMOUS] twe viercante albastre bordekens
0006[b] [ANONYMOUS] twe viercante albastre bordekens
0007 [ANONYMOUS] een schilderrijtge van 't vrou aen't put
0008 [ANONYMOUS] een schilderrijtge van ons Lieve Vrouw
0009 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een schildery van de vier Evangelisten nae Lange Pier
0010 [ANONYMOUS] een out stuck schilderije van de drie coningen
0011[a] [ANONYMOUS] twe printbordekens
0011[b] [ANONYMOUS] twe printbordekens
0012 [ANONYMOUS] een bordeken van de doot
0013 [ANONYMOUS] een schilderijtge van Maria Machdalena
0014 [ANONYMOUS] een schildery van een avondmael
0015 [ANONYMOUS] een langwerpighe print in een eken lijst
0016 [ANONYMOUS] een out schilderije van d'affneminge Christi van't cruys
 Prev Record 1 - 21 of 21 Next