The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Sappius, Cornelia Maertens

printer
printer-friendly view
Inventory #392
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1970A, fol.332-359, film 2146
Date1662/04/01
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeinventory of goods brought to marriage with Matheus Verbeecq, widower of Geertruy Egberts
Family NameSappius
Owner NameSappius, Cornelia Maertens
Owner Noteswidow of Willem Paterson and bride-to-be of Matheus Verbeeck of Middelburg
Marriage Date1662/03/16
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale) |a Wine, brandy
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed/Calvinist
IntroductionSpecificatie van de goederen ende effecten die Cornelia Martens Sappius weduwe van Willem Paterson tegenwoordich is hebbende, ende waertoe de huwelijckse voorwaerden tusschen Mattheus Verbeecq weduwenaer van Geertruy Egberts, ter eenre, ende den voorn. Cornelia Martens Sappius ter andere zyde, [...] gepasseert op den eersten Aprilis [1662] relatieff zijn. Bekennende d'voors. Matheus Verbeeck dat d'selve meubilen [...] tot sijnen huijse gebracht heeft ende aldaer berustende zijn.
CommentaryOn 2 April 1662, Cornelia Martens Sappius, widow of Willem Patterson, from Middelburg, was betrothed to Mattheus Verbeeck, wine dealer, widower of Geertruij (Egberts) Daelder, from Rotterdam (DTB 482/530). After the death of Cornelia Sappius, Matheus Verbeeck remarried on 15 July 1689 with Elisabeth Tulleken, widow of Lieve Kollo (?). Elisabeth Tulleken was related to (probably the daughter) of the wine dealer Josias Tullekens of INVNO 205. The brother of Cornelia Martens, named Isaack Martensz. Sappius, born in Middelburg about 1633, silk cloth dealer in Amsterdam, married Maria Matton, daughter of Jacques Matton, caffa worker, on 3 March 1656 (C,P. Briet, Het geslacht Sappius, Jaarboek C.B.G. 20(1966), p. 216). Among the books in the present inventory: Alle wercke van Mr. Perkins, Alle wercke van Mr. Wm. Cooper, Opera Theologica van Perkins, Groote Bijbel, Christel. Godsgelerte door Wendelinnen, Zacharius Ursinus, Een geemeenen kerckedienst van Engelandt.
NotaryD. Dornick
# of Items44
Montias1 #27
 Prev Record 1 - 25 of 54  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 VERTANGEN, DANIEL een schildery zijnde een godengeselschapje geschildert door Daniel Vertangen
0002 VERTANGEN, DANIEL een Adam ende Eva geschildert van den selven Vertangen
0003 VERTANGEN, DANIEL een schilderijtje van Bachus ende Venus ende ander geselschap geschildert door den voors. Vertangen
0004 [ANONYMOUS] een cleijn schilderytje van een hammetje ende wijn roemer
0005 [ANONYMOUS] een schilderijtje van David ende Abigael
0006[a] [ANONYMOUS] twee landtschapjens
0006[b] [ANONYMOUS] twee landtschapjens
0007 [ANONYMOUS] een schilderije van een creeft ende een wijnkan
0008 [ANONYMOUS] een Scipio Africanus met een vergulde lyst
0009 [ANONYMOUS] een conterfeijtseltje van de voors. Cornelia Martens ende haar man zal. met een vergulde lijst
0010 [ANONYMOUS] een schilderijtje van een geboorte Christi geschildert op een coperplaetje
0011 [ANONYMOUS] een schilderitje van een fruijtmantje
0012 [ANONYMOUS] een landtschap
0013 [ANONYMOUS] een schilderijtje van een vervallen gebouw
0014 [ANONYMOUS] een dito [schilderijtje] van een koken
0015 [ANONYMOUS] een groot gooden geselschap
0017 [ANONYMOUS] een schilderijtje van een zee met eenige schepen
0018 [ANONYMOUS] een out vervallen kasteel
0018 [ANONYMOUS] een schilderije van een landtschap met eenige boerenhuijsen
0019[a] [ANONYMOUS] noch twee landtschapjens ende noch twee landtschapjens
0019[b] [ANONYMOUS] noch twee landtschapjens ende noch twee landtschapjens
0019[c] [ANONYMOUS] noch twee landtschapjens ende noch twee landtschapjens
0019[d] [ANONYMOUS] noch twee landtschapjens ende noch twee landtschapjens
0020 [ANONYMOUS] een cleijn zeetjen
0021[a] [ANONYMOUS] twee teijckeningen van predicanten
 Prev Record 1 - 25 of 54  Last