The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Jacobs, Aecht

printer
printer-friendly view
Inventory #399
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number482B
Date1629/03/11
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameJacobs
Owner NameJacobs, Aecht
Owner Notesweduwe van Pieter Albertsz. meulenaer
Life Dates1584 |d 1628
Marriage Date1606/04/15
Type of CeremonyPui
OccupationCraft |a Miller
ResidenceOp de heijlige wech in Amsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionInventaris van de goederen die Aecht Jacobs weduwe van Pieter Albertsz. in sijn leven meulenaer metter doot ontruijmt ende nagelaten heeft, geinventariseert ten versoeck van Jacob Harmensz. vlotschuijtvoerder ende Jan Harmensz. meulenaer, kinderen van de voorn. Aecht Jacobs, Roeloff Albertsz. out oom van vaders wegen ende Claes Sylvertsz. neve van moeders wegen, van Albert Pietersz. ende Syntie Pieters beijde onmondige kinderen van den voorn. Acht Jacobs. Ten overstaen van d'eersame Jan Martsz. eertyt schipper ende Jan Evertsz. als getuijgen. Postscript: Aldus geinventariseert ten sterff huijse van de voors. Aecht Jacobs staende op de heijlige wech deser stede. Actum den 11 maert 1629
CommentaryOn 15 April 1606, Pieter Albertsz., miller, 22 years old, living in the St. Pieterspad, assisted by his mother Trijn Pieters, was betrothed to Aecht Jacobs, widow of Herman Jansz. (one year a widow), assisted by her mother Hillegond Dirxdr. (DTB 666/18). Jan and Jacob Harmensz., cited in the INTRO, were the sons of Aecht Jacobs from her first marriage with Herman Jansz.
NotaryPalm Matthijs
# of Items19
Montias1 #301
 Prev Record 1 - 20 of 20 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schildery van den Coninnck Davidt
0002 [ANONYMOUS] een schildery van't avont mael des heeren
0003 [ANONYMOUS] een Maryen beeltien met het kindeken Jesu
0004 [ANONYMOUS] noch een Maryen beelt van steen staende in een casgen
0005 [ANONYMOUS] een kleijn bortge van Tobias
0006 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van den kinderens moeder petemoeij
0007 [ANONYMOUS] noch een kleijn Marijen beeltgen
0008 [ANONYMOUS] een cruijsie fix hangende in de bestee
0009 [ANONYMOUS] een kleijn schilderytien van de temtatie van de quade tot Christij
0010 [ANONYMOUS] een schildery daer Christus op den eesel sat
0011 [ANONYMOUS] een schildery van de voet wassinge Christij tot sijn apostolen
0012 [ANONYMOUS] een schilderij van de offerhande van de drie coningen tot Jesus
0013 [ANONYMOUS] een cruijsie fix Jesus
0014 [ANONYMOUS] een Marijen beeltje
0015 [ANONYMOUS] noch een beeltje Jesus
0016[a] [ANONYMOUS] drie alabaster schilderytjens
0016[b] [ANONYMOUS] drie alabaster schilderytjens
0016[c] [ANONYMOUS] drie alabaster schilderytjens
0017 [ANONYMOUS] een schildery van een doot kindeken
0018 [ANONYMOUS] een cruijcifix
 Prev Record 1 - 20 of 20 Next