The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Noort, Adriaen Jacobsz. van

printer
printer-friendly view
Inventory #409
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number840, film no. 567
Date1639/01/08
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeinventory drawn up by Frans Wolphertsz. van den Berch, Nicolaes Corver, and Marten Codden, trustees of the estate appointed by the aldermen of Amsterdam
Family NameNoort
Owner NameNoort, Adriaen Jacobsz. van
Owner Notesand his wife Elisabeth van der Wel
Life Dates1567 |d ?
Marriage Date1631/02/14
Type of CeremonyPui
OccupationMerchant (largescale) |a Fish
ResidenceOp de Herengracht in Amsterdam
IntroductionInventaris van de goederen, roerende ende onroerende, bevonden in den boedel van Adriaen Jacobsz. van Noort coopman te Amsterdam ... gedaen macken bij Sr. Frans Wolphertsz. van den Berch, Nicolaes Corver, en Marten Codde, curateurs over den selven boel bij de schepenen gestelt. Postscript: En is bij Elisabeth van der Wel getoont huwelijck contract bij aengeven van de selve van haer huwelijck met Adriaen Jacobsz. van Noort gepasseert voor mij L. Lamberti notaris in dato 9 Februaris 1631.
CommentaryAdriaen Jacobsz. van Noort, widower of Griet Jans Root, from Bergen in Norway, was betrothed to Elisabeth van der Wel, living on the Heerengracht, from Utrecht, widow of Jan Pietersz. du Bien, on February 14, 1631 (DTB 672/12). Adriaen Jacobsz. was a buyer at Orphan Chamber auctions (see the NOTES to R 20404 of Montias2). He was an important supporter of the Remonstrant cause. Nicolaes (or Claes) Corver was a buyer at R 8317 and Marten Codde, at R 21399, both of Montias2. On Frans Wolphertsz. van den Bergh, see R 20033 of Montias2. He was said to be 69 in a deposition dated 11 August 1636 (NA 991, Not. J. Bosch, fol.4).
NotaryC. Hoogheboom
# of Items64
Montias1 #392
 Prev Record 1 - 25 of 64  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) 1 groot schilderye groen marct van Lange Pier
0002 UYTTENBROECK, MOSES MATHEUSZ. VAN 1 schilderie lantschap van Wttenbroeck
0003 MANDER, KAREL VAN (I) 1 schilderie van Jacob ende Esau gedaen door Carel van Mander
0004 [ANONYMOUS] een groote schilderie van Marta
0005 [ANONYMOUS] een groote schilderie van Tobias
0006 [ANONYMOUS] een schilderytgen van Jacob ende Esau van de schotelmoes
0007 [ANONYMOUS] een schilderytgen van Simson
0008 [ANONYMOUS] een out tronitien boven ront
0009 [ANONYMOUS] 1 schilderie groote jacht
0010 [ANONYMOUS] 1 tempel schilderie
0011 [ANONYMOUS] de hel
0012 [ANONYMOUS] een groot schilderie met naecte beelden van den overvloet
0013 [ANONYMOUS] een schilderie van Barsabe
0014 [ANONYMOUS] 1 schilderie van Rut
0015 [ANONYMOUS] 1 schilderie Drie koningen
0016 [ANONYMOUS] 1 schilderie van Moses uytten water
0017 [ANONYMOUS] 1 schilderie de vrede dalende wtten hemel
0018 [ANONYMOUS] 1 schilderijtge lieff vrou staende in een tafereelge
0019 [ANONYMOUS] 1 schilderytge lieff, hoop ende lieffde
0020 [ANONYMOUS] 1 schilderytgen wit ende swart
0021 [ANONYMOUS] 1 groot schilderie van de koning en boosen dienstknecht
0022 [ANONYMOUS] 1 groot schilderie van de doop van Joannes
0023 BLOEMAERT, ABRAHAM 1 schilderie: gulden regen van Bloemaert
0024 [ANONYMOUS] 1 schilderie t affnemen van den kruijs
0025 [ANONYMOUS] 1 schilderytgen karsnagt
 Prev Record 1 - 25 of 64  Last